دانشگاه رازی فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان در سال 99 را منتشر کرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه رازی کرمانشاه از بین برگزیدگان علمی دانشگاه رازی و سایر دانشگاه ها که واجد شرایط عمومی و اختصاصی فراخوان دکتری بدون آزمون این دانشگاه هستند، در دوره دکتری تخصصی در رشته های زیر برای نیمسال اول سال تحصیلی 1399- 1400 دانشجو می پذیرد.

دانشکده رشته گرایش
شیمی شیمی کاربردی  
شیمی شیمی شیمی آلی
شیمی شیمی شیمی تجزیه
علوم پایه آمار  
فنی و مهندسی مهندسی برق الکترونیک
کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی حشره شناسی کشاورزی  
علوم انسانی زبان و ادبیات عربی  
فنی و مهندسی مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
فنی و مهندسی مهندسی عمران ژئوتکنیک
فنی و مهندسی مهندسی عمران مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی
شیمی شیمی شیمی معدنی
کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی ژنتیک و بهنژادی گیاهی  
فنی و مهندسی مهندسی برق قدرت
علوم پایه علوم و فنّاوری نانو ـ نانوشیمی نانومواد معدنی
علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی  
علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی  
کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی تغذیه طیور
کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی
کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی آگروتکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی
فنی و مهندسی مهندسی شیمی  
کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی آب سازههای آبی
علوم ورزشی رفتارحرکتی  
علوم اجتماعی علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی
علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی  
علوم اجتماعی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی
علوم اجتماعی کارآفرینی  
فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتری
کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی
کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی اگرواکو