فراخوان ارسال مقالات داخلی

دارای داوری و چاپ زودهنگام

مدت زمان داوری ۱۰ روز

چاپ مقالات علمی در کمترین زمان

دارای امتیاز برای اساتید دانشجویان و پژوهشگران

با کمترین هزینه

مجله علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه و الهیات   مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
 
ورود به سایت نشریه   ورود به سایت نشریه
محورهای مقالات نشریه   محورهای مقالات نشریه

حقوق

علوم سیاسی

فقه اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

فلسفه

 

روانشناسی

علوم اجتماعی

 
ثبت نام و ارسال مقاله   ثبت نام و ارسال مقاله
     
مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی   مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی
 
ورود به سایت نشریه   ورود به سایت نشریه
محورهای مقالات نشریه   محورهای مقالات نشریه

مدیریت

کارآفرینی

حسابداری

مدیریت مالی

اقتصاد

 

مهندسی عمران

معماری

شهرسازی

 
ثبت نام و ارسال مقاله   ثبت نام و ارسال مقاله

تلفن تماس

02128424177

 

ایمیل دبیرخانه

internaljournals@gmail.com