سوالات و پاسخنامه کلیدی زبان فرانسه و آلمانی عمومی آزمون دکتری 1400 از سوی سازمان سنجش منتشر شد.