اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت برای سال تحصیلی 1399-1400 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، اسامی پذیرفته شدگان اولیه دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت در سال 99 مطابق لینک زیر است.

قبولی نهائی پذیرفته شدگان منوط به احراز شرایط صلاحیت عمومی و تایید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

اینستاگرام آزمون دکتری