سوالات و پاسخنامه کلیدی زبان عمومی آزمون دکتری 1400 گروه فنی و مهندسی از سوی سازمان سنجش منتشر شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم!