کلید سوالات دکتری 1400 منتشر شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست،داوطلبان عزیز می‌توانند جهت دانلود سوالات دکتری 1400 و مشاهده کلید سوالات دکتری 1400 به جدول زیر مراجعه نمایند:

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1400

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه علوم انسانی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه علوم پایه دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه فنی و مهندسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه هنر دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه زبان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان عمومی گروه دامپزشکی دانلود سؤالات زبان فرانسه و آلمانی عمومی دکتری 1400  

 

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 1400

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه علوم پایه دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه هنر دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه زبان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی    

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400‌ گروه علوم انسانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان و ادبیات فارسی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 جغرافیای سیاسی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 ژئومورفولوژی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آب و هواشناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 زبان و ادبیات عرب دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 علوم اقتصادی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 مدیریت ورزشی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 فیزیولوژی ورزشی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 آسیب‌شناسی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 بیومکانیک ورزشی دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 تاریخ اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری 1400 تاریخ ایران بعد از اسلام