نحوه برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری سال 1400 دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه حکیم سبزواری

به گزارش پی اچ دی تست، مصاحبه داوطلبان ازمون دکتری ۱۴۰۰ در این دانشگاه طبق جدول زیر انجام می‌گردد.

دانشکده رشته گرایش تاریخ مصاحبه ایمیل مدیر گروه لینک مصاحبه تلفن تماس مهلت ارسال مدارک
ادبیات و علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی   ۱۹  ، ۲۰ و ۲۲ خرداد sghaniabadi@gmail.com  https://chat.whatsapp.com/LId5rULaGDs0QFc4evOzqM ۰۵۱۴۴۰۱۳۱۲۱ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۴ ، ۲۵ و ۲۶ خرداد m.alavi.m@hsu.ac.ir https://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg ۰۹۱۵۱۷۱۳۳۸۴ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی   ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۴ ، ۲۵ و ۲۶ خرداد m.alavi.m@hsu.ac.ir https://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg ۰۹۱۵۱۷۱۳۳۸۴ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
الهیات و معارف اسلامی زبان و ادبیات عربی   ۱۲ خرداد sm.nori@hsu.ac.ir https://meeting5.hsu.ac.ir/b/yjp-94g-ag4 ۰۹۳۷۰۶۰۳۳۸۳ ، ۰۵۱۴۴۰۱۳۱۱۱ ۸ خرداد ۱۴۰۰
جغرافیا و علوم محیطی آب و هواشناسی   ۲۹ و ۳۰ خرداد entezari@hsu.ac.ir https://meeting5.hsu.ac.ir/b/zah-y2n-jzk ۰۵۱۴۴۰۱۳۱۳۱ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
جغرافیا و علوم محیطی ژئومورفولوژی   ۳۱ خرداد و ۱ تیر entezari@hsu.ac.ir https://meeting5.hsu.ac.ir/b/zah-y2n-jzk ۰۵۱۴۴۰۱۳۱۳۱ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
ریاضی و علوم کامپیوتر ریاضی آنالیز ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ خرداد arefijamaal@hsu.ac.ir https://meeting5.hsu.ac.ir/b/2zr-d9t-gn9 ۰۹۱۲۶۵۰۶۸۳۴ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
ریاضی و علوم کامپیوتر ریاضی جبر ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ خرداد l.sharifan@hsu.ac.ir https://meeting5.hsu.ac.ir/b/qpt-yq2-ecv ۰۹۱۲۶۵۰۶۸۳۴ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
علوم پایه شیمی شیمی معدنی ۲۴ خرداد m.chahkandi@hsu.ac.ir https://meeting5.hsu.ac.ir/b/ham-3cu-cka ۰۹۳۷۳۹۹۰۳۶۲ ، ۰۵۱۴۴۰۱۲۴۵۴ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
علوم پایه فیزیک فیزیک هسته‌ای ۳۱ خرداد و ۱ تیر Rahnama@hsu.ac.ir https://meeting5.hsu.ac.ir/b/ham-3cu-cka ۰۹۱۵۱۲۱۷۲۶۵ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی   ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۳ ، ۲۴ و ۲۵ خرداد k.hejazi@hsu.ac.ir https://meeting5.hsu.ac.ir/b/ask-fwm-6p4 ۰۵۱۴۴۰۱۲۷۶۳ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
فنی و مهندسی مهندسی متالورژی و مواد   ۳۰ و ۳۱ خرداد materials.eng@hsu.ac.ir متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد ۰۵۱۴۴۰۱۲۷۷۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
فنی و مهندسی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ۳۱ خرداد و ۱ تیر hakim.mechanic2021@gmail.com متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد ۰۵۱۴۴۰۱۲۸۱۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
فنی و مهندسی مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ۳۰ خرداد و ۱ تیر r.h.ghasemy@gmail.com متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد ۰۵۱۴۴۰۱۲۸۱۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دینامیک ، کنترل و ارتعاشات ۳۰ خرداد و ۱ تیر r.h.ghasemy@gmail.com متعاقبا اطلاع رسانی خواهد