فهرست اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1400 اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه محقق اردبیلی، اسامی آن دسته از داوطلبان که موفق به کسب حد نصاب ۶۰ امتیاز از مجموع امتیازات آموزشی، پژوهشی و مصاحبه شده اند، را به شرح ذیل اعلام می نماید. شایان ذکر است اسامی اعلام شده اولیه بوده و فقط، پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می یابد:

ضمناً زمان ثبت نام در نیمه اول مهرماه بعد از تایید و ارسال اسامی از سازمان سنجش و آموزش کشور در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

ردیف کد متقاضی نام نام خانوادگی رشته تحصیلی رشته محل انتخابی
۱ ۶۲۶ متینه عبادی کسبخی روانشناسی عمومی ۱۸۴۵ – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی/روان شناسی *-/روزانه
۲ ۶۳۲ سید محسن نعمتی روانشناسی عمومی ۱۸۴۵ – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی/روان شناسی *-/روزانه
۳ ۶۸۸ نیما حسن زاده مدیریت ورزشی -مدیریت بازاریابی درورزش ۱۳۳۴ – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/علوم ورزشی -مدیریت ورزشی/مدیریت ورزشی *-/روزانه
۴ ۶۸۹ میلاد پیران حمل ابادی تربیت بدنی وعلوم ورزشی -بیومکانیک ورزشی ۱۳۳۴ – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/علوم ورزشی -مدیریت ورزشی/مدیریت ورزشی *-/روزانه
۵ ۶۹۰ مهدی فعال نذیری سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۱۴۷ – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/ژئومورفولوژی/ژئومورفولوژی *-/روزانه
۶ ۶۹۱ وحیده ابراهیمی خراجو مدیریت بازرگانی -بازاریابی ۲۰۹۹ – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت بازرگانی وراهبردی/مدیریت بازرگانی *مدیریت بازاریابی/روزانه
۷ ۶۹۲ نگین ظفری مهندسی عمران -مدیریت منابع اب ۳۷۲۶ – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی و مهندسی/مهندسی عمران -مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی/مهندسی عمران *مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی/روزانه
۸ ۶۹۳ علیرضا رهنما مهندسی برق -سیستم های قدرت ۳۵۲۹ – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی و مهندسی/مهندسی برق -قدرت/مهندسی برق *قدرت/روزانه
۹ ۶۹۴ الهه سلیمانی افسوران مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی ۳۹۸۶ – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی و مهندسی/مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی/مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی/روزانه
۱۰ ۶۹۵ رقیه شهبازی یاجلو علوم ومهندسی باغبانی -گیاهان دارویی ۴۵۷۱ – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی و منابع طبیعی/علوم ومهندسی باغبانی/علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی/روزانه
۱۱ ۶۹۶ حسین علی نیا بنگر مهندسی مکانیک بیوسیست