انتشارات فرزانگان دانش


امتیاز عالی در مصاحبه دکتری

تحت نظر وزارت ارشاد و کتابخانه ملی

رزومه مصاحبه دکتری

داشتن کتاب (تالیف و ترجمه) دارای امتیاز در مصاحبه دکتری در هر رشته ای است


مراحل چاپ کتاب

اخذ شابک

ثبت در خانه کتاب

ثبت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

اخذ مجوز نهایی چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ارسال و اعلام وصول نسخه چاپ شده در مراجع مورد نیاز


با کمترین هزینه پایان نامه و نوشته خود را به کتاب تبدیل کنید

با ما در تماس باشید

Tell: 02128423825

09106140703

Mail: farzanegandaneshpub@gmail.com


معرفی نشریه علمی

کسب نمره در مصاحبه دکترا، کسب امتیاز در ارتقاء هیئت علمی
و بهبود رزومه علمی و شغلی، کسب نمره دفاع از پایان نامه

ورود به نشریه پژوهش های کاربردی
در مدیریت و حسابداری

Website: joas.ir

Email: Info@joas.ir

Tell: 021-28423855

Whatsapp: 09394277693

Telegram: journal_admin

امتیاز دهید

اینستاگرام آزمون دکتری