دارای داوری و چاپ زودهنگام

در کوتاه ترین زمان اکسپت و چاپ دریافت کنید

مدت زمان داوری ۱۰ روز

چاپ در کوتاه ترین زمان

دارای امتیاز برای پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و …

با کمترین هزینه

مجله پژوهش در

روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

 

مجله پژوهش در

حقوق، فقه، فلسفه و الهیات

jisc.ir jrse.ir

مجله پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی و انسانی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی کشور نمایه نماید

مجله پژوهش در حقوق، فلسفه و الهیات به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید

مشاهده محورهای نشریه

مشاهده محورهای نشریه

برای ارسال مقاله کلیک کنید برای ارسال مقاله کلیک کنید
 

راه ارتباطی

internaljournals@gmail.com

اینستاگرام آزمون دکتری