داوری، پذیرش  و چاپ زودهنگام

مدت زمان داوری ۱۰ روز

دارای امتیاز برای اساتید دانشجویان و پژوهشگران

با کمترین هزینه

مجله علمی پژوهش در

معماری و شهرسازی

 

مجله علمی پژوهش در

حقوق، فقه، فلسفه و الهیات

jcau.ir jrse.ir

مجله علمی پژوهش در معماری و شهرسازی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی و انسانی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی کشور نمایه نماید

مجله علمی پژوهش در حقوق، فلسفه و الهیات به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید

برای ارسال مقاله کلیک کنید برای ارسال مقاله کلیک کنید
 

اطلاعیه مهم

 وب سایت نشریات دچار نقص فنی بوده است؛ لذا با توجه به رفع مشکل، دوستانی که پیش از این نسبت به ارسال مقاله اقدام کرده اما فرایند ارسال تکمیل نشده بوده، می توانند نسبت به اتمام مراحل ارسال مقالات خود اقدام کنند

پاسخگویی از طریق ایمیل

internaljournals@gmail.com

 

مجله علمی پژوهش در

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

مجله علمی پژوهش در

مدیریت و مطالعات اجتماعی

jhss.ir jmss.ir

مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در حقوق و علوم انسانی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی کشور نمایه نماید

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی کشور نمایه نماید

برای ارسال مقاله کلیک کنید برای ارسال مقاله کلیک کنید

پاسخگویی از طریق ایمیل

internaljournals@gmail.com

مجله پژوهش در

روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

  مجله پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای
jisc.ir   jase.ir

مجله پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتم