سرپرست دانشگاه تربیت مدرس: با وجود سقف حقوق برای اعضای هیات علمی، در آینده در ظرفیت پذیرش دانشجویان به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها افت بسیار شدیدی خواهیم داشت.