پارسه
وکیلی
کیهان روان
مدرسان شریف
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
وکیلی
دوره نگاره
عالم زاده

دکتری بدون آزمون دانشگاه مازندران ۱۴۰۲

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

متقاضیان پذیرش دکتری بدون کنکور استعداد درخشان دانشگاه مازندران تا ۱۳ اردیبهشت فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه مازندران به استناد آیین نامه دکتری بدون آزمون شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات داخلی از میان دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد مطابق شرایط اعلام‌شده و در رشته‌های دارای پذیرش دانشجو می‌پذیرد.

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه مازندران

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون کنکور (استعدادهای درخشان) دانشگاه مازندران برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به شرح زیر است:

ردیفکد رشتهنام رشتهگرایشدانشکدهگروه آموزشیدورهظرفیت پذیرش
1 علوم قران و حدیث الهیات و معارف اسلامیعلوم قرآن و حدیثروزانه1
2 فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیروزانه1
3 حقوق خصوصی حقوق و علوم سیاسیحقوق خصوصیروزانه1
4 علوم سیاسیمسائل ایرانحقوق و علوم سیاسیعلوم سیاسیروزانه1
5 علوم سیاسیروابط بین المللحقوق و علوم سیاسیعلوم سیاسیروزانه1
6 حقوق جزا و جرم شناسی حقوق و علوم سیاسیحقوق جزا وجرم شناسیروزانه1
7 شیمیشیمی آلیشیمیشیمی آلیروزانه3
8 شیمیشیمی تجزیهشیمیشیمی تجزیهروزانه2
9 شیمیشیمی فیزیکشیمیشیمی فیزیکروزانه1
10 شیمیشیمی معدنیشیمیشیمی معدنیروزانه1
11 علوم اقتصاداقتصاد بخش عمومیعلوم اقتصادی و اداریعلوم اقتصادیروزانه1
12 علوم اقتصادیاقتصاد اسلامیعلوم اقتصادی و اداریعلوم اقتصادیروزانه1
13 علوم اقتصاداقتصاد مالیعلوم اقتصادی و اداریعلوم اقتصادیروزانه1
14 علوم اقتصادیاقتصاد پولیعلوم اقتصادی و اداریعلوم اقتصادیروزانه1
15 علوم اقتصادیاقتصادی سنجیعلوم اقتصادی و اداریعلوم اقتصادیروزانه1
16 علوم اقتصادیتوسعه اقتصادیعلوم اقتصادی و اداریعلوم اقتصادیروزانه1
17 حسابداری علوم اقتصادی و اداریحسابداریروزانه1
18 مدیریت بازرگانیبازاریابیعلوم اقتصادی و اداریمدیریت بازرگانیروزانه1
19 مدیریت –سیاستگذاری علم و فناوری علوم اقتصادی و اداریمدیریت صنعتیروزانه1
20 مدیریت صنعتیتولید و عملیاتعلوم اقتصادی و اداریمدیریت صنعتیروزانه1
21 آموزش عالیبرنامه ریزی توسعه آموزش عالیعلوم انسانی و اجتماعیعلوم تربیتیروزانه1
22 برنامه ریزی درسی علوم انسانی و اجتماعیعلوم تربیتیروزانه1
23 فلسفه تعلیم و تربیت علوم انسانی و اجتماعیعلوم تربیتیروزانه1
24 جامعه شناسیجامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانعلوم انسانی و اجتماعیعلوم اجتماعیروزانه1
25 جامعه شناسیجامعه شناسی اقتصادی و توسعهعلوم انسانی و اجتماعیعلوم اجتماعیروزانه1
26 روانشناسی تربیتی علوم انسانی و اجتماعیروانشناسی تربیتیروزانه1
27 فیزیکفیزیک هسته ایعلوم پایهفیزیک هسته ایروزانه2
28 فیزیکفیزیک پلاسماعلوم پایهفیزیک اتمی و مولکولیروزانه1
29 فیزیکاپتیک و لیزرعلوم پایهفیزیک اتمی و مولکولیروزانه1
30 فیزیکگرانش وکیهان شناسیعلوم پایهفیزیک حالت جامدروزانه1
31 فیزیکفیزیک ماده چگالعلوم پایهفیزیک حالت جامدروزانه2
32 زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم پایهزیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه1
33 زیست شناسی گیاهیسیستماتیکعلوم پایهزیست شناسی گیاهیروزانه1
34 فیزیکذرات بنیادی و نظریه میدانهاعلوم پایهفیزیک نظریروزانه1
35 ریاضیزیر برنامه گراف و ترکیباتعلوم ریاضیریاضیروزانه1
36 ریاضیکاربردیعلوم ریاضیریاضیروزانه1
37 ریاضیهندسه-توپولوژیعلوم ریاضیریاضیروزانه1
38 ریاضیجبرعلوم ریاضیریاضیروزانه1
39 ریاضیآنالیزعلوم ریاضیریاضیروزانه1
40 آمار علوم ریاضیآمارروزانه1
41 مدیریت ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیمدیریت ورزشیروزانه1
42 باستان­شناسیپیش از تاریخهنر و معماریباستان شناسیروزانه1
43 باستان­شناسیدوران اسلامیهنر و معماریباستان شناسیروزانه1
44 زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی و زبان های خارجیآموزش زبان و ادبیات فارسیروزانه1
45 زبان وادبیات فارسیادبیات عرفانیادبیات فارسی و زبان های خارجیآموزش زبان و ادبیات فارسیروزانه1
46 آموزش زبان انگلیسی ادبیات فارسی و زبان های خارجیآموزش زبان و ادبیات انگلیسیروزانه1

نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۲ دانشگاه مازندران

مهلت ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه مازندران تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۳ است.

ضروری است داوطلبان واجد شرایط پس از مطالعه راهنمای ثبت نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت از طریق سامانه ثبت نام به نشانی reg.umz.ac.ir با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز در محل‌های پیش بینی شده ثبت نام نمایند.

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مازندران

متقاضیان پذیرش دکتری استعداد درخشان این دانشگاه لازم است در مصاحبه شرکت کنند و موفق به کسب امتیازات لازم از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و… از کمیته‌های تخصصی و پذیرش، مطابق آیین نامه فوق الذکر و شیوه نامه داخلی دانشگاه بشوند.

شرایط شرکت در فراخوان بدون آزمون دانشگاه مازندران به شرح زیر است:دکتری بدون آزمون دانشگاه مازندران

۱- مدرک کارشناسی با میانگین کل حداقل ۱۶

۲- مدرک کارشناسی ارشد با میانگین کل حداقل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه)

۳- از تاریخ دانش آموختگی متقاضی تا اول مهر ماه سال پذیرش در دوره دکتری، بیش از دو سال نگذشته باشد.

تبصره ۱: در مورد متقاضیانی که میانگین کل کارشناسی آن‌ها کمتر از ۱۶ و یا میانگین کل (بدون احتساب پایان نامه) مقطع کارشناسی ارشد آن‌ها کمتر از ۱۷ باشد، میانگین همتراز طبق پورتال سازمان سنجش محاسبه خواهد شد. چنانچه میانگین همتراز باز هم کمتر از موارد اعلام شده باشد، درخواست ارسالی قابل قبول نخواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال بررسی درخواست ثبت نام این دسته از متقاضیان نخواهد داشت. ضمنا امکان بازپرداخت وجه ثبت نام یا محاسبه میانگین تراز قبل از ثبت نام نیز برای دانشگاه وجود نخواهد داشت.

تبصره ۲: پذیرش تنها در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای استعدادهای درخشان دانشگاه امکان‌پذیر است.

تبصره ۳: داوطلبان تنها مجاز به انتخاب یک رشته-گرایش می‌باشند.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه مازندران ۱۴۰۲

لازم است داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام، فایل مدارک را آماده نمایند. بدیهی است که بعضی از مدارک الزامی* (مربوط به کنترل شرایط عمومی و مشخصات فردی) است، و بعضی دیگر در صورت وجود (مربوط به شرایط اختصاصی) منجر به کسب امتیاز مربوطه خواهد شد.

۱- عکس (اسکن شده و فاقد حاشیه باشد) *

۲- صفحه اول شناسنامه *

۳- کارت ملی *

۴- گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل مقطع کارشناسی ارشد (با تایید فراغت از تحصیل حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲) *

کلیه گواهی‌های مذکور از این قسمت قابل دانلود بوده و متقاضی بسته به وضعیت خود باید گواهی مربوط به خود را تکمیل نماید (برای دانلود فرم های گواهی کلیک نمایید)

۵- گواهی فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی *

۶- ریزنمره کارشناسی*: منظور از ریز نمره کارشناسی، کارنامه کلی مقطع کارشناسی بدون تایید یا مهر و امضا دانشگاه است. این کارنامه می‌بایست نشان دهنده همه نیمسال‌های تحصیلی دانشجو و حداکثر دو صفحه می‌باشد. (لطفا از بارگذاری کارنامه ترم به ترم خودداری گردد. چنانچه طریقه دسترسی به گزارش کارنامه کلی را نمی‌دانید لطفا از آموزش دانشکده/دانشگاه خود راهنمایی بگیرید). در کارنامه بارگذاری شده نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نیمسال‌های تحصیلی و معدل‌ها می‌بایست مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سیستم هیچ یک از این اطلاعات حذف و یا از طریق فتوشاپ اضافه نگردد. در غیر این صورت مدارک بررسی نخواهد شد. ضمنا چنانچه به فرمت اصلی کارنامه‌ی دانشگاه مواردی توسط متقاضی، اضافه گردد، تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی می‌باشد.

۷- ریزنمره کارشناسی ارشد*: منظور از ریز نمره کارشناسی ارشد، کارنامه کلی مقطع کارشناسی ارشد بدون تایید یا مهر و امضا دانشگاه است. این کارنامه می‌بایست نشان دهنده‌ی همه‌ی نیمسال‌های تحصیلی دانشجو و حداکثر یک صفحه می‌باشد (لطفا از بارگذاری کارنامه ترم به ترم خودداری گردد. چنانچه طریقه دسترسی به گزارش کارنامه کلی را نمی‌دانید لطفا از آموزش دانشگاه/دانشکده خود راهنمایی بگیرید). در کارنامه بارگذاری شده نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نیمسال‌های تحصیلی و معدل‌ها می‌بایست مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سیستم هیچ یک از این اطلاعات حذف و یا از طریق فتوشاپ اضافه نگردد.  در غیر این صورت مدارک بررسی نخواهد شد. ضمنا چنانچه به فرمت اصلی کارنامه دانشگاه مواردی توسط متقاضی، اضافه گردد، تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی می‌باشد.

۸- گواهی مربوط به رتبه نهایی المپیاد علمی- دانشجویی/ گواهی رتبه نهایی جشنواره‌ها و ثبت اختراع (حسب مورد).

۹- صفحه اول مقاله‌ها و در صورت لزوم نامه پذیرش آن‌ها (در صفحه اول مقاله مشخصات ژورنال، نویسندگان درج شده باشد) *

تذکر: با توجه به شیوه امتیاز دهی فعالیت‌های پژوهشی، داشتن حداقل دو عنوان مقاله علمی-پژوهشی (یا معادل آن از ردیف ۱ جدول شماره ۱ شیوه نامه اجرایی دانشگاه) که حداقل یکی از این مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد متقاضی باشد، جهت بررسی اولیه پرونده الزامی است.  به کلیه متقاضیان توصیه می‌گردد پیش از ثبت درخواست، با توجه به جداول امتیازی در شیوه نامه اختصاصی دانشگاه، نسبت به دارا بودن حداقل شرایط امتیازی شرکت در فراخوان براورد نسبی داشته باشند.

۱۰- مدارک مربوط به تالیف یا ترجمه (مستند ارسالی می‌بایست نشان دهنده مشخصات تالیف یا ترجمه و شناسنامه اثر باشد)

۱۱- صفحه اول پایان نامه.

۱۲- گواهی تایید نمره زبان.

۱۳- پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ (یک میلیون و پانصد هزار) ریال به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ثبت نام*.

یادآوری مهم: در صورت دعوت متقاضی به مصاحبه‌ی علمی،  صرفا مدارکی که تا آخرین روز مهلت ثبت نام  (تمدید ثبت نام را نیز شامل می‌گردد) ارائه شده باشند قابل ارزیابی هستند و پس از این تاریخ هیچ مدرک جدیدی مورد پذیرش نخواهد بود.  همچنین لازم به ذکر است اگر متقاضی تنها مدارک را بارگذاری نموده و پرداخت الکترونیکی را انجام ندهند، درخواست ایشان مورد بررسی قرار نخواهدگرفت و در صورت سهل انگاری مسئولیت این امر با متقاضی بوده و هیچ اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

نکات مهم:

توجه ۱: در صورت تایید شرایط عمومی داوطلب و راه‌یابی به مرحله مصاحبه علمی، ضروری است اصل و کپی کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه، در روز برگزاری مصاحبه (چنانچه مصاحبه حضوری باشد) ارائه گردد. شرایط اختصاصی و مصاحبه در کمیته تخصصی بررسی و انجام خواهد شد.

توجه ۲: لطفا پیش از اقدام به بارگذاری مدارک و ثبت نام، اطلاعیه و راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه نمایید. پس از ثبت نام وجه پرداختی بازگشت داده نمی‌شود.

توجه ۳: دانشجویان نیمسال آخر در صورت پذیرش، حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۲ می‌بایست دانش آموخته گردند. در غیر این صورت قبولی آن‌ها منتفی خواهد شد.

توجه ۴: پذیرش در مرحله اول و مصاحبه به منزله پذیرش نهایی نمی‌باشد.  پذیرش قطعی منوط به اعمال ظرفیت، تایید شورای استعدادهای درخشان دانشگاه و تایید صلاحیت عمومی توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد.

توجه ۵: کلیه متقاضیان پس از تکمیل ثبت نام و در فواصل زمانی مختلف با در اختیار داشتن کد پیگیری و مراجعه به سامانه ثبت نام، نسبت به بررسی ثبت نام خود و رفع نواقص احتمالی که بصورت پیام توسط کارشناسان این واحد برایشان درج شده است اقدام نمایند. عدم رفع به موقع این نواقص منجر به‌عدم ارجاع درخواست به مراحل بعدی و حذف درخواست خواهد شد.

توجه ۶: شرایط پذیرش و راهنمای ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است.  بنابراین خواهشمند است از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد یا اصرار بر تغییر آن جدا خودداری فرمایید.

شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه مازندران چیست؟

این دانشگاه بر اساس آیین نامه دکتری استعداد درخشان به صورت بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد که جزییات آن در متن همین مطلب آمده است.

لیست رشته های دکتری استعداد درخشان دانشگاه مازندران را از کجا می‌توانم ببینم؟

فهرست رشته های دارای پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه مازندران در متن همین مطلب قرار گرفته است.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها