رئیس سازمان سنجش از پذیرش سالانه ۲۵ هزار نفر دانشجو در مقطع دکتری خبر داد.