مدرسان شریف

عالم زاده

افزایش تعداد نیمسال تحصیلی از 4 به 5 جهت پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه کاشان

۱۳۹۲/۴/۱ ۵:۳۳:۳۷۱۰ مرداد, ۱۳۹۱|پذیرش دکتری بدون آزمون|

دانشگاه کاشان اعلام کرد که با استناد به مصوبات اخیر دانشگاه و شورای تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان آن دسته از داوطلبان متقاضی پذیرش بدون [...]