صفحه اصلی/2016/نوامبر
مدرسان شریف

عالم زاده

موافقت وزارت علوم با انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت

۱۳۹۵/۹/۷ ۶:۵۲:۵۲۷ آذر, ۱۳۹۵|دکتری سراسری|

رئیس کارگروه روانشناسی علوم انسانی گفت: در جلسه عصر روز گذشته کمیته رسیدگی به رشته‌های مشترک دو وزارتخانه، رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت منتقل [...]