صفحه اصلی/2017/نوامبر
مدرسان شریف

عالم زاده

طرح کاهش ظرفیت پذیرش دکتری در شورای گسترش وزارت علوم

۱۳۹۷/۴/۲۶ ۱۸:۰۶:۳۷۸ آذر, ۱۳۹۶|دکتری سراسری|

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس خواهان تجدید نظر در ظرفیت و پذیرش دانشگاه‌ها هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان کمپین مطالبات دانشجویان [...]