مدرسان شریف

عالم زاده

انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان دانشگاه خوارزمی در سال 97

۱۳۹۷/۵/۸ ۱۹:۱۱:۲۸۸ مرداد, ۱۳۹۷|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 97-98 دانشگاه خوارزمی منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، نتایج پذیرفته شدگان دکتری استعدادهای درخشان [...]