صفحه اصلی/آزمون دکتری آزاد

تمدید ثبت‌نام مصاحبه دکتری استعداد درخشان دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۳/۲۹ ۳:۴۲:۰۷۲۹ خرداد, ۱۴۰۱|دکتری آزاد|

ثبت نام مصاحبه دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی تا ۴ تیر تمدید شد. به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اعلام روابط عمومی [...]

عدم امکان تغییر اولویت های انتخاب رشته دکتری آزاد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۳/۲۷ ۱۹:۰۷:۱۸۲۸ خرداد, ۱۴۰۱|دکتری آزاد|

امکان حذف یا جابجایی اولویت های انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1401 وجود ندارد. به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اعلام مرکز سنجش [...]

تمدید ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۳/۲۲ ۴:۱۱:۴۰۲۲ خرداد, ۱۴۰۱|دکتری آزاد|

ثبت نام مصاحبه داوطلبان دکتری باآزمون دانشگاه آزاد در سال ۱۴۰۱ تا ۲۸ خرداد تمدید شد. به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اعلام روابط عمومی [...]

شروع ثبت‌نام مصاحبه دکتری استعداد درخشان دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۳/۲۱ ۹:۴۱:۴۵۲۱ خرداد, ۱۴۰۱|دکتری آزاد|

جزئیات برگزاری مصاحبه دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز سنجش، [...]

اعلام جزئیات مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۳/۱۳ ۱۴:۱۲:۰۹۱۱ خرداد, ۱۴۰۱|تک, دکتری آزاد|

جزئیات برگزاری مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. مهلت ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد به گزارش پی اچ دی تست، بر [...]

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد

۱۴۰۱/۳/۱۳ ۱۴:۱۲:۴۲۱۰ خرداد, ۱۴۰۱|تک, دکتری آزاد|

نتایج دعوت به مصاحبه دکتری استعداد درخشان دانشگاه آزاد در سال ۱۴۰۱ اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، داوطلبان میتوانند جهت مشاهده نتایج [...]