/آزمون دکتری آزاد

شروع ثبت‌نام کلاس‌های آمادگی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد

۱۳۹۸-۹-۱۹ ۲۱:۴۹:۵۴ +۰۳:۳۰۱۹ آذر, ۱۳۹۸|دکتری آزاد|

ثبت‌نام کلاس‌های آمادگی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد [...]

ابلاغ دستورالعمل تعداد واحدهای درسی دوره دکتری دانشگاه آزاد

۱۳۹۸-۸-۲۵ ۲۰:۲۰:۴۴ +۰۳:۳۰۲۴ آبان, ۱۳۹۸|تک, دکتری آزاد|

دستورالعمل تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی دان [...]

ابلاغ دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دکتری دانشگاه آزاد

۱۳۹۸-۸-۲۰ ۱۰:۲۲:۳۴ +۰۳:۳۰۲۰ آبان, ۱۳۹۸|دکتری آزاد|

سقف مجموع دروس جبرانی مشترک و غیرمشترک برای دانشجو [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری مدیریت پیشگیری از ﺟﺮم، ﺟﺮم یابی و ایمنی ترافیک

۱۳۹۸-۱۱-۶ ۱۴:۵۵:۱۳ +۰۳:۳۰۱۹ آبان, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری مدیریت پیشگیری از ﺟﺮ [...]