حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی (کد 2320)

۱۳۹۸-۱-۲۰ ۲۳:۵۸:۵۲ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سیستم اطلاعات جغرافیایی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور (کد 2319)

۱۳۹۸-۱-۲۰ ۲۳:۵۸:۳۷ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سنجش از دور|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]