دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی نقشه‌برداری- سیستم اطلاعات مکانی کد 2320

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۷:۳۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سیستم اطلاعات جغرافیایی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی نقشه‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی نقشه‌برداری- سیستم اطلاعات مکانی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فتوگرامتری، ژئودزی) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم اطلاعات جغرافیایی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور کد 2319

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۸:۴۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سنجش از دور|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی نقشه‌برداری- سنجش از دور در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فتوگرامتری، ژئودزی) و کارشناسی ارشد شامل (پردازش رقومی تصاویر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری کد 2318

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۹:۲۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فتوگرامتری|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فتوگرامتری، ژئودزی) و کارشناسی ارشد شامل (فتوگرامتری رقومی، تئوری تقریب و مدل‌سازی رقومی زمین) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی کد 2317

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۰۰:۲۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, ژئودزی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی نقشه‌برداری- ژئودزی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی نقشه‌برداری- ژئودزی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فتوگرامتری، ژئودزی) و کارشناسی ارشد شامل (ژئودزی هندسی ماهواره‌ای پیشرفته، ژئودینامیک پیشرفته) (با ضریب [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی (کد 2317)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۴:۰۷:۰۵ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, ژئودزی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری نقشه‌برداری - ژئودزی [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری (کد 2318)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۵:۲۶:۴۸ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, فتوگرامتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی نقشه‌برداری - فتوگرامتری جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری فتوگرامتری - مجموعه دروس [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی نقشه برداری ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت مکانی (کد 2320)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۸:۱۹:۴۰ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|سیستم اطلاعات جغرافیایی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه مهندسی نقشه برداری ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت مکانی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته مهندسی نقشه برداری ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت مکانی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﻬﻨﺪسی نقشه برداری ـ ژﺋﻮدزی (کد 2317)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۲۳:۱۲:۵۳ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, ژئودزی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه مهندسی نقشه برداری - ژئودزی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته مهندسی نقشه برداری - ژئودزی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﻬﻨﺪسی نقشه برداری – ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی (کد 2318)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۲۳:۱۱:۵۹ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, فتوگرامتری|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﻬﻨﺪسی نقشه برداری ـ ﺳﻨﺠﺶ از دور (کد 2319)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۲۳:۰۷:۲۸ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|سنجش از دور, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه مهندسی نقشه برداری ـ ﺳﻨﺠﺶ از دور لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته مهندسی نقشه برداری ـ ﺳﻨﺠﺶ از دور در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش [...]