دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۲۳:۳۵۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, سیستم اطلاعات جغرافیایی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۲۲:۴۸۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سنجش از دور, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۱۵:۲۰۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, فتوگرامتری|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - فتوگرامتری سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۱۴:۵۱۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, ژئودزی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات مکانی (2320)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۰۶:۳۳۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, سیستم اطلاعات جغرافیایی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نقشه ‌برداری – فتوگرامتری (2318)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۰۵:۰۹۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, فتوگرامتری|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه ‌برداری - فتوگرامتری سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی نقشه [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نقشه ‌برداری – ژئودزی (2317)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۰۴:۱۶۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, ژئودزی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه ‌برداری - ژئودزی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی نقشه [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی نقشه ‌برداری – سنجش از دور (2319)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۰۵:۴۴۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, سنجش از دور|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه ‌برداری – سنجش از دور سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻣﻬﻨﺪسی نقشه برداری ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت مکانی

۱۳۹۹/۳/۳ ۷:۴۱:۴۳۲۹ دی, ۱۳۹۸|سیستم اطلاعات جغرافیایی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻣﻬﻨﺪسی نقشه برداری ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت مکانی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه