مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۵۳:۱۴ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|سیستم اطلاعات جغرافیایی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته نقشه ‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۵۳:۰۰ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|سنجش از دور, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته نقشه ‌برداری - سنجش از دور به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۵۲:۴۶ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فتوگرامتری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته نقشه ‌برداری - فتوگرامتری به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۴۳:۱۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, ژئودزی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته نقشه ‌برداری - ژئودزی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی نقشه‌برداری- سیستم اطلاعات مکانی کد 2320

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۱۵:۰۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سیستم اطلاعات جغرافیایی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی نقشه‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی نقشه‌برداری- سیستم اطلاعات مکانی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فتوگرامتری، ژئودزی) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم اطلاعات جغرافیایی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور کد 2319

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۱۴:۴۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سنجش از دور|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی نقشه‌برداری- سنجش از دور در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فتوگرامتری، ژئودزی) و کارشناسی ارشد شامل (پردازش رقومی تصاویر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری کد 2318

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۱۴:۲۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فتوگرامتری|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فتوگرامتری، ژئودزی) و کارشناسی ارشد شامل (فتوگرامتری رقومی، تئوری تقریب و مدل‌سازی رقومی زمین) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی کد 2317

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۱۳:۰۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, ژئودزی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی نقشه‌برداری- ژئودزی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی نقشه‌برداری- ژئودزی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فتوگرامتری، ژئودزی) و کارشناسی ارشد شامل (ژئودزی هندسی ماهواره‌ای پیشرفته، ژئودینامیک پیشرفته) (با ضریب [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی (کد 2320)

۱۳۹۸-۱-۲۰ ۲۳:۵۸:۵۲ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سیستم اطلاعات جغرافیایی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی) است. علاوه بر این، رتبه [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور (کد 2319)

۱۳۹۸-۱-۲۰ ۲۳:۵۸:۳۷ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سنجش از دور|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور) است. علاوه بر این، رتبه [...]