مصاحبه دکتری صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۷:۵۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|صنایع سلولزی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته صنایع سلولزی چوب به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۷:۵۰ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|كامپوزيت های ليگنوسلولزی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته کامپوزیت ‌های لیگنوسلولزی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری حفاظت و اصلاح چوب (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۷:۴۲ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|حفاظت و اصلاح چوب, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته حفاظت و اصلاح چوب به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی کد 2419

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۲:۵۳:۳۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, صنایع سلولزی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی - صنایع سلولزی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه صنایع سلولزی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (چوب شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب) و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی کد 2418

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۲:۵۲:۴۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, كامپوزيت های ليگنوسلولزی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی - کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (چوب‌شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب) و کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 حفاظت و اصلاح چوب کد 2417

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۲:۵۲:۲۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|حفاظت و اصلاح چوب, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی - حفاظت و اصلاح برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه حفاظت و اصلاح در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (چوب‌شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب) [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب (کد 2429)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۱:۲۱:۲۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حفاظت و اصلاح چوب, منابع آب|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - منابع آب) است. علاوه بر این، [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری 98 صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی (کد 2419)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۱:۴۵:۲۲ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, صنایع سلولزی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری صنایع سلولزی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی (کد 2418)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۲:۰۱:۰۶ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, كامپوزيت های ليگنوسلولزی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری حفاظت و اصلاح چوب (کد 2417)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۲:۴۳:۲۲ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, حفاظت و اصلاح چوب|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری حفاظت و اصلاح چوب) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در [...]