مصاحبه دکتری تئاتر (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۳۴:۲۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|تئاتر, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته تئاتر به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۳۳:۳۰ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۳۴:۰۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری [...]

مصاحبه دکتری پژوهش هنر (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۳۳:۲۰ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مجموعه پژوهش هنر, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته پژوهش هنر به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری شهرسازی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۲۹:۲۵ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|شهرسازی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته شهرسازی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری معماری (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۲۸:۲۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, معماری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته معماری به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری مدیریت پروژه و ساخت (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۲۷:۵۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت پروژه و ساخت - معماری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 تئاتر کد 2507

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۴:۰۱:۲۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|تئاتر, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته تئاتر برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه تئاتر در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ تئاتر ایران و جهان، تحلیل نمایش، نقد نمایش، نظریات معاصر تئاتر، مطالعات تطبیقی تئاتر) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی کد 2506

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۴:۰۰:۵۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ معماری و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی کد 2505

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۴:۰۰:۰۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ هنر ایران و جهان، مبانی نظری [...]