دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۳۱:۴۸۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی|

سوالات آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۲۶:۴۲۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی|

سوالات آزمون دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۲۴:۱۸۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مدیریت پروژه و ساخت - معماری|

سوالات آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی (2506)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۳۲:۳۲۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی|

سوالات آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی (2505)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۳۱:۲۷۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی|

سوالات آزمون دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مرمت اشیای