دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی (2506)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۳۲:۳۲۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی|

سوالات آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی (2505)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۳۱:۲۷۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی|

سوالات آزمون دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مرمت اشیای [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مدیریت پروژه و ساخت (2501)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۲۵:۵۹۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مدیریت پروژه و ساخت - معماری|

سوالات آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مدیریت پروژه و [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت پروژه و ساخت

۱۴۰۰/۱/۱۴ ۶:۲۳:۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۹|انجمن دکتری 1400, مدیریت پروژه و ساخت - معماری|

انجمن دکتری مدیریت پروژه و ساخت به بحث و تبادل نظر داوطلبان آزمون دکترا این رشته اختصاص یافته است. گرایش‌های دکتری مدیریت پروژه و ساخت [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۳۹:۴۲۳۰ دی, ۱۳۹۸|مجموعه پژوهش هنر, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺗﺌﺎﺗﺮ

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۳۲:۰۵۳۰ دی, ۱۳۹۸|تئاتر, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺗﺌﺎﺗﺮ سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻣﺮﻣﺖ و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۲۹:۰۵۳۰ دی, ۱۳۹۸|مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻣﺮﻣﺖ و احیای ابنیه و بناهای تاریخی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر و اشیای تاریخی

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۲۸:۲۴۳۰ دی, ۱۳۹۸|مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر و اشیای تاریخی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺷﻬﺮﺳﺎزی

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۲۷:۴۷۳۰ دی, ۱۳۹۸|شهرسازی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺷﻬﺮﺳﺎزی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻣﻌﻤﺎری

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۲۷:۰۶۳۰ دی, ۱۳۹۸|معماری, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻣﻌﻤﺎری سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۲۶:۲۹۳۰ دی, ۱۳۹۸|مدیریت پروژه و ساخت - معماری, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان [...]