سوالات و پاسخنامه دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۲۱:۲۳:۱۲۲۴ آذر, ۱۴۰۱|سوالات دکتری ۱۴۰۲, مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی|

سوالات آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی سال 1402 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی [...]

سوالات و پاسخنامه دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۲۱:۲۲:۴۲۲۴ آذر, ۱۴۰۱|سوالات دکتری ۱۴۰۲, مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی|

سوالات آزمون دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی سال 1402 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی [...]

سوالات و پاسخنامه دکتری مدیریت پروژه و ساخت ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۲۱:۲۰:۲۱۲۴ آذر, ۱۴۰۱|سوالات دکتری ۱۴۰۲, مدیریت پروژه و ساخت - معماری|

سوالات آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت سال 1402 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]