حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری تئاتر (کد 2507)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۲:۳۰:۰۸ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|تئاتر, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]