حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی (کد 2118)

۱۳۹۸-۱-۱۴ ۰۹:۴۵:۴۶ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, رفتار حرکتی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]