دانلود سوالات آزمون دکتری 98 آب و هواشناسی کد 2107

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۰۹:۳۱:۵۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی), دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته آب و هواشناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه آب و هواشناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌‌های آب و هواشناسی، آب و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژئومورفولوژی کد 2106

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۰۹:۳۰:۴۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, ژئومورفولوژی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژئومورفولوژی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژئومورفولوژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌ها و مدل‌ها در ژئومورفولوژی، دیدگاه‌ها [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی کد 2105

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۰۹:۲۹:۰۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|برنامه ریزی روستایی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای روستایی (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری کد 2104

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۰۹:۲۸:۴۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|برنامه ریزی شهری, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای شهری (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 جغرافیای سیاسی کد 2103

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۰۹:۲۶:۲۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|جغرافیای سیاسی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته جغرافیای سیاسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه جغرافیای سیاسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول و مفاهیم [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ (کد 2107)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۱:۳۳:۰۰ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی), ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی (کد 2106)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۱:۳۳:۱۸ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, ژئومورفولوژی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و برنامه ریزی روﺳﺘﺎﻳﻲ (کد 2105)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۱:۳۳:۵۳ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|برنامه ریزی روستایی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎمه ریزی روﺳﺘﺎﻳﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎمه ریزی روﺳﺘﺎﻳﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧامه رﻳﺰی ﺷﻬﺮی (کد 2104)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۱:۳۴:۱۶ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|برنامه ریزی شهری, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎمه ریزی ﺷﻬﺮی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎمه ریزی ﺷﻬﺮی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ (کد 2103)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۱:۳۴:۴۱ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|جغرافیای سیاسی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب [...]