مصاحبه دکتری آب و هواشناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۴ ۰۸:۲۰:۴۹ +۰۴:۳۰۲۴ فروردین, ۱۳۹۸|آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی), مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته آب و هواشناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری ژئومورفولوژی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۴ ۰۸:۱۵:۳۹ +۰۴:۳۰۲۴ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, ژئومورفولوژی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته ژئومورفولوژی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۴ ۰۰:۲۵:۱۲ +۰۴:۳۰۲۴ فروردین, ۱۳۹۸|برنامه ریزی روستایی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۴ ۰۰:۰۲:۴۹ +۰۴:۳۰۲۳ فروردین, ۱۳۹۸|برنامه ریزی شهری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری جغرافیای سیاسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۳ ۲۳:۲۶:۱۱ +۰۴:۳۰۲۳ فروردین, ۱۳۹۸|جغرافیای سیاسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته جغرافیای سیاسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 آب و هواشناسی کد 2107

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۵۸:۰۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی), دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته آب و هواشناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه آب و هواشناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌‌های آب و هواشناسی، آب و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژئومورفولوژی کد 2106

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۳۹:۵۵ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, ژئومورفولوژی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژئومورفولوژی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژئومورفولوژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌ها و مدل‌ها در ژئومورفولوژی، دیدگاه‌ها [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی کد 2105

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۳۶:۴۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|برنامه ریزی روستایی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای روستایی (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری کد 2104

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۱۲:۰۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|برنامه ریزی شهری, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای شهری (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 جغرافیای سیاسی کد 2103

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۰۸:۰۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|جغرافیای سیاسی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته جغرافیای سیاسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه جغرافیای سیاسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول و مفاهیم [...]