دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری آب و هواشناسی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۰:۲۱:۵۱۱۶ آبان, ۱۴۰۰|آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی), سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری آب و هواشناسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری ژئومورفولوژی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۰:۱۷:۲۵۱۶ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, ژئومورفولوژی|

سوالات آزمون دکتری ژئومورفولوژی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۰:۱۶:۲۳۱۶ آبان, ۱۴۰۰|برنامه ریزی روستایی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۰:۱۵:۵۳۱۶ آبان, ۱۴۰۰|برنامه ریزی شهری, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری جغرافیای سیاسی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۰:۱۱:۴۸۱۶ آبان, ۱۴۰۰|جغرافیای سیاسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 آب و هواشناسی (2107)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۲:۰۱:۱۳۱ مهر, ۱۳۹۹|آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی), دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری آب و هواشناسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 آب و هواشناسی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (2105)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۵۹:۲۳۱ مهر, ۱۳۹۹|برنامه ریزی روستایی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 جغرافیا و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 ژئومورفولوژی (2106)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۵۹:۵۶۱ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, ژئومورفولوژی|

سوالات آزمون دکتری ژئومورفولوژی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 ژئومورفولوژی به شرح زیر بوده است: [...]