///مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز (کد 2168)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۵:۳۵:۴۳ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]