/منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – محیط‌زیست (کد 2316)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۴۲:۰۲ +۰۳:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|محیط زیست, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - محیط‌زیست هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی عمران - محیط‌زیست لازم است [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت (کد 2315)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۴۱:۴۵ +۰۳:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مدیریت ساخت, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – حمل و نقل (کد 2314)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۴۱:۲۶ +۰۳:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|برنامه ریزی حمل و نقل, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - حمل و نقل هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی عمران - حمل و [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب (کد 2313)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۴۱:۰۵ +۰۳:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مدیریت منابع آب, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - مدیریت منابع آب هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی عمران - مدیریت [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی (کد 2312)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۴۰:۳۲ +۰۳:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|سازه های دریایی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی عمران [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – راه و ترابری (کد 2311)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۴۰:۱۳ +۰۳:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|راه و ترابری, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - راه و ترابری هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی عمران - راه [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – آب و سازه‎های هیدرولیکی (کد 2310)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۳۹:۵۸ +۰۳:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|سازه های هیدرولیکی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - آب و سازه‎های هیدرولیکی هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی عمران - [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – زلزله (کد 2308)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۳۸:۳۵ +۰۳:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, مهندسی زلزله|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - زلزله هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی عمران - زلزله لازم است [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – سازه (کد 2307)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۳۷:۳۱ +۰۳:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|سازه, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی عمران - سازه هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی عمران - سازه لازم است [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – مخابرات (کد 2302)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۳۶:۳۰ +۰۳:۳۰۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲|مخابرات (سیستم), منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی برق - مخابرات هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات لازم است [...]