صفحه اصلی/منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی (کد 2241)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۵۹:۵۲۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|زلزله شناسی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی (کد 2240)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۵۹:۱۴۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|لرزه شناسی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته فیزیک (کد 2238)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۵۷:۵۸۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|فیزیک (غیر از فوتونیک), منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک (کد 2237)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۵۷:۱۰۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, نانو فیزیک|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی (کد 2221)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۵۳:۵۵۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|سیستماتیک گیاهی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی (کد 2220)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۵۲:۵۴۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|فیزیولوژی گیاهی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی تکتونیک (کد 2210)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۴۸:۵۵۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|تکتونیک, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی اقتصادی (کد 2209)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۴۷:۱۳۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|زمین شناسی اقتصادی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به [...]

منابع آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی مهندسی (کد 2205)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۴۳:۲۹۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|زمین شناسی مهندسی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی (کد 2203)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۴۲:۴۸۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|رسوب شناسی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته زمین‌شناسی نفت (کد 2202)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۴۲:۰۹۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|زمین شناسی نفت, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی نفت (کد 2352)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۳۳:۵۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, نفت و بهره برداری مخازن|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژی (کد 2359)

۱۳۹۹/۳/۶ ۷:۲۶:۱۲۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, مهندسی مواد و متالورژی|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]