/پذیرش دکتری بدون آزمون

اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 98 پردیس ارس دانشگاه تبریز

۱۳۹۸-۶-۳۰ ۰۹:۵۲:۲۳ +۰۴:۳۰۲۷ شهریور, ۱۳۹۸|تک, دکتری پردیس|

نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی پردیس بین المللی ارس [...]

اعلام نتایج نهایی دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه ارومیه

۱۳۹۸-۶-۲۳ ۲۱:۴۲:۰۵ +۰۴:۳۰۲۴ شهریور, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان نهایی و جزئیات ثبت نام پذیرفته [...]

تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دکتری 98 در پردیس کیش دانشگاه تهران

۱۳۹۸-۶-۲۲ ۲۱:۳۲:۴۴ +۰۴:۳۰۱۸ شهریور, ۱۳۹۸|دکتری پردیس|

مهلت ثبت نام پذیرش دانشجوی دکتری در سال 1398 در پر [...]

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 98 دانشگاه شیراز

۱۳۹۸-۶-۵ ۱۵:۰۹:۳۲ +۰۴:۳۰۵ شهریور, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

دانشگاه شیراز فهرست اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون [...]

اعلام نتایج آزمون دکتری 98 پردیس کیش دانشگاه تهران

۱۳۹۸-۶-۲ ۲۳:۲۴:۵۳ +۰۴:۳۰۳ شهریور, ۱۳۹۸|دکتری پردیس|

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی دکتری پردیس بین [...]

پذیرش دکتری در پردیس کیش دانشگاه تهران به زبان انگلیسی در سال 98

۱۳۹۸-۵-۳۱ ۰۰:۴۰:۴۷ +۰۴:۳۰۳۱ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری پردیس|

معاونت آموزشی دانشگاه تهران در خصوص پذیرش دانشجوی [...]

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت در سال 98

۱۳۹۸-۶-۴ ۲۳:۰۰:۴۸ +۰۴:۳۰۲۴ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای در [...]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه رازی

۱۳۹۸-۵-۲۴ ۲۲:۲۵:۳۲ +۰۴:۳۰۲۲ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع [...]

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه زنجان

۱۳۹۸-۵-۲۲ ۲۲:۴۴:۵۷ +۰۴:۳۰۲۲ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پذیرش بدون آزمون مقطع دک [...]

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه محقق اردبیلی

۱۳۹۸-۵-۲۱ ۲۳:۵۷:۱۵ +۰۴:۳۰۲۲ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

فهرست اسامی دعوت شدگان و جزئیات زمانبندی مصاحبه مت [...]