/پذیرش دکتری بدون آزمون

تمدید زمان فراخوان دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه ارومیه

۱۳۹۹/۱/۲۰ ۱۲:۱۷:۱۷۲۰ فروردین, ۱۳۹۹|دکتری استعداد درخشان|

مهلت شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتر [...]

تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه هنر اصفهان

۱۳۹۹/۱/۱۸ ۱۲:۳۱:۰۹۱۸ فروردین, ۱۳۹۹|دکتری استعداد درخشان|

مهلت ارسال مدارک جهت شرکت در فراخوان پذیرش بدون آز [...]

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه زابل

۱۳۹۹/۱/۱۷ ۵:۲۸:۲۴۱۷ فروردین, ۱۳۹۹|دکتری استعداد درخشان|

فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آیین نامه پذیرش بدون [...]

تعویق ثبت نام پذیرش بدون آزمون دکتری 99 دانشگاه امیرکبیر

۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۹:۴۵:۴۹۱۵ فروردین, ۱۳۹۹|دکتری استعداد درخشان|

ثبت‌نام جهت پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۹ دانشگاه صنعت [...]

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه محقق اردبیلی در سال 99

۱۳۹۹/۱/۱۳ ۱۲:۲۰:۱۱۱۳ فروردین, ۱۳۹۹|دکتری استعداد درخشان|

فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آیین نامه دکتری بدون [...]

پذیرش دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه ارومیه

۱۳۹۹/۱/۹ ۶:۳۷:۴۳۹ فروردین, ۱۳۹۹|دکتری استعداد درخشان|

فراخوان دانشگاه ارومیه جهت پذیرش دانشجوی دکتری تخص [...]

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه هنر اصفهان در سال 99

۱۳۹۹/۱/۵ ۲۰:۲۷:۲۳۶ فروردین, ۱۳۹۹|دکتری استعداد درخشان|

جزئیات پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقطع [...]

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه امام خمینی قزوین

۱۳۹۹/۱/۵ ۱۲:۰۶:۳۲۵ فروردین, ۱۳۹۹|دکتری استعداد درخشان|

دانشگاه امام خمینی قزوین از بین داوطلبان همه دانشگ [...]

تمدید فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۹ دانشگاه کاشان

۱۳۹۹/۱/۹ ۱۱:۴۲:۴۶۵ فروردین, ۱۳۹۹|دکتری استعداد درخشان|

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره [...]

تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری 99 دانشگاه معارف اسلامی

۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۱:۱۵:۱۴۲۵ اسفند, ۱۳۹۸|پذیرش دکتری بدون آزمون|

مهلت ثبت نام اینترنتی در آزمون ورودی اختصاصی دکتری [...]