/پذیرش دکتری بدون آزمون

رشته های دکتری بدون کنکور دانشگاه کردستان در سال 99

۱۳۹۸-۱۱-۲۲ ۲۳:۵۲:۴۸ +۰۳:۳۰۱ بهمن, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

فهرست رشته و گرایش های دارای پذیرش بدون آزمون دانش [...]

رشته های دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه صنعتی سهند

۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۸:۱۲:۴۲ +۰۳:۳۰۱ بهمن, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

فهرست اسامی رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون [...]

اعلام رشته های دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۹۸-۱۱-۲۳ ۲۳:۳۵:۱۲ +۰۳:۳۰۱ بهمن, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

رشته های دارای پذیرش دانشجویان استعداد درخشان به ص [...]

رشته های دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه شاهد

۱۳۹۸-۱۲-۳ ۲۳:۱۶:۳۲ +۰۳:۳۰۱ بهمن, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

 دانشگاه شاهد فهرست رشته های دارای پذیرش بدون آزمو [...]

اعلام فهرست رشته های دکتری بدون کنکور دانشگاه یزد در سال 99

۱۳۹۸-۱۲-۷ ۲۳:۳۳:۵۵ +۰۳:۳۰۱ بهمن, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

فهرست رشته های تحصیلی دارای پذیرش بدون آزمون در مق [...]

پذیرش دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه ایلام

۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۲۳:۱۲:۵۰ +۰۳:۳۰۲۰ دی, ۱۳۹۸|تک, دکتری استعداد درخشان|

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع [...]

اعلام فراخوان دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه یاسوج در اردیبهشت سال آتی

۱۳۹۸-۱۰-۱۹ ۰۹:۴۷:۱۸ +۰۳:۳۰۱۹ دی, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

دانشگاه یاسوج در مقطع دکتری تخصصی به صورت بدون آزم [...]

انتشار جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری ۹۹ در دانشگاه باقرالعلوم

۱۳۹۸-۱۰-۱۶ ۱۷:۱۱:۳۵ +۰۳:۳۰۱۶ دی, ۱۳۹۸|پذیرش دکتری بدون آزمون|

اطلاعیه دانشگاه باقرالعلوم در خصوص جزئیات پذیرش دا [...]

رشته های دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۳۹۸-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۳:۳۸ +۰۳:۳۰۱۵ دی, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

رشته های دکتری بدون آزمون سال 1399 دانشگاه شهید مد [...]

رشته های دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه چمران اهواز

۱۳۹۸-۱۱-۱۱ ۱۳:۰۶:۲۵ +۰۳:۳۰۱۵ دی, ۱۳۹۸|دکتری استعداد درخشان|

رشته های دکتری بدون آزمون سال 1399 دانشگاه شهید چم [...]