مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

رشته های دکتری دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری

پذیرش در سال ۹۱

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

علوم جغرافیایی

۱

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری

پذیرش در سال ۹۱

گرایش

رشته

ردیف

ریاضی محض

ریاضی

۱

فیزیک

فیزیک

۲

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری

پذیرش در سال ۹۱

گرایش

نام رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

۱

بیوالکتریک

مهندسی پزشکی

۲

 

رشته های گروه زبان دانشگاه حکیم سبزواری

پذیرش در سال ۹۱

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

۱

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری

پذیرش در سال ۹۱

گرایش

رشته

ردیف

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر