مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص وضعیت نظام وظیفه داوطلبان دکتری 92

سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه ای مقررات وظيفه عمومي براي متقاضيان ثبت‌نام در آزمون دكتري سال 1392 را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، متن اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص شرایط شرکت مشمولین در آزمون دکتری 92 نیمه متمرکز سراسری به شرح زیر است :

بر اساس اعلام رسمي سازمان وظيفه عمومي ناجا، طي نامه شماره 2/2/2692-23 مورخ 91/9/7 مقررات وظيفه عمومي براي متقاضيان ثبت‌نام در آزمون دكتري سال 1392 به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.
كد 1) دارا بودن كارت پايان خدمت.
كد 2) دارا بودن كارت معافيت دايم (كفالت، پزشكي، مواردخاص).
كد 3) متولدين سال 1352 و قبل از آن. اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي در زمان ثبت‌نام كارت معافيت دائم (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري) را ارائه نمايند.
كد 4) متولدين سال 1342 و قبل از آن بشرط اينكه تغيير سن نداشته باشند.
كد 5) مشمولان داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت‌نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد، مضافاً مشروط به اينكه از تاريخ فراغت در مقطع كارشناسي ارشد تا زمان پذيرش در مقطع دكتري بيش از يك سال سپري نشده باشد.
تبصره: افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي دانشگاه مي‌باشد، لازم است در تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بديهي است در صورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. درغيراينصورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.
كد 6) دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي ارشد كه تا تاريخ 1392/6/31 در سنوات مجاز تحصيلي فارغ‌التحصيل مي‌شوند.
كد 7) فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد كه در سقف سنوات مجاز فارغ‌التحصيل شده‌ و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع دكتري بيش از يك سال سپري نشده و همچنين قبل از ثبت‌نام در دانشگاه نيز وارد غيبت نشده باشند.
كد 8) كاركنان متعهد خدمت در سازمان‌ها و يا وزارتخانه‌ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.
كد 9) كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.
كد 10) طلاب علوم ديني دارنده مدرك معادل كارشناسي ارشد مورد تأييد و داراي معافيت تحصيلي حوزه، به شرطي كه شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و اصفهان تاييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است. بديهي است هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه‌اي را خاتمه يافته اعلام كند، مشمول ديگر نمي‌تواند به‌ عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايد و بايد خود را در موعد مقرر جهت انجام خدمت معرفي نمايد. اينگونه دانشجويان براي ثبت‌نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقتنامه حوزه علميه را ارائه نمايند.
كد 11) مشمولان داراي برگه معافيت موقت (پزشكي، كفالت و يا ….) در مدت اعتبار آن (بدون غيبت) كه در صورت انقضاي مدت اعتبار، حداكثر بيش از يك ماه از تاريخ خاتمه معافيت موقت سپري نشده باشد. مضافاً مشروط به اينكه بيش از يك سال از تاريخ فراغت آنان در مقطع كارشناسي ارشد نيز سپري نشده باشد.
كد 12) كاركنان وظيفه (در حال خدمت) فارغ‌التحصيل در مقطع كارشناسي ارشد بدون غيبت اوليه. اين دسته از كاركنان پس از اعلام قبولي از سوي دانشگاه،‌ با ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان مربوط و صدور مجوز تحصيل از سوي وظيفه عمومي به شرط اينكه دانشجوي اخراجي نبوده باشند براي ادامه تحصيل، از خدمت ترخيص خواهند شد.
كد 13) دانشجويان انصرافي ساير دانشگاه‌ها در صورتي كه در سقف سنوات مجاز انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد، بيش از يك سال سپري نشده باشد.
تذكرات مهم:
الف) مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه، مجوز تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه‌ها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمي‌باشند.
ب) فارغ‌التحصيلان دوره دكتري مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نمي‌باشند.
ج) دانشجويان اخراجي دانشگاه‌ها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند.
د) سقف سنوات مجاز براي صدور معافيت تحصيلي، در مقطع دكتري (Ph.D) حداكثر شش سال مي‌باشد.
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست