مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

منابع آزمون دکتری رسوب شناسی

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری رسوب شناسی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

 

 مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران دکتر درویش زاده، انتشارات دانشگاه تربیت معلم

زمین شناسی ایران دکتر آقا نباتی، انتشارات سازمان زمین شناسی

زمین شناسی ایران دکتر خسرو تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران

زمين شناسي ايران  دكتر درويش زاده، نشر دانش امروز

ديباچه اي بر ماگماتيسم در ايران، حسين معين وزيري

 سنگ شناسی

 

 

سنگ شناسی رسوبی دکتر سحابی، انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی رسوبی موريس. اي .تاکر (ترجمه)، انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی دگرگونی دکتر درویش زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور

سنگ شناسی آذرین زرعیان.سرابی.درویش زاده، انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی آذرین دکتر معین وزیری، انتشارات دانشگاه تربیت معلم

سنگ شناسی اذرین دکتر سید مسعود همام

 

 

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

سنگ رسوبی (کربناته و غیر کربناته)

 Einsele, G., 2000. Sedimentary Basins: Evolution, Facies and Sediment Budget: Springer Verlag, Berlin.

 Demicco, R.V. & Hardie, L.A., 1994. Sedimentary Structures & Early Diagenetic Features of Shallow Marine Carbonate Deposits.

 Flugel, E., 2004. Microfacies Analysis of Limestone, Springer  Verlag, Berlin.

 Stow, D.A.V., 2005. Sedimentary Rocks in the Field a Color Guide. Mason Publication.

 Tucker M.E., and Wright, V.P., 1990. Carbonate petrology. Blackwell. Pub. Co.

Tucker, M.E., 2003. Sedimentary Rocks in the Field. John Willy Pub. Co.

Tucker, M.E., 1991. Sedimentary Petrology. Blackwell Pub. Co.

Tucker, M.E., 1988. Techniques in sedimentology. Blackwell, oxford.

Pettijohn, F.G., 1975. Sedimentary Rocks. Harper & Row

 Stow, D.A.V., 2005. Sedimentary Rocks in the Field:a Color Guide. Mason.

Tucker, M.E., 2003. Sedimentary Rocks in the Field. John Willy.

Tucker, M.E., 2001. Sedimentary Petrology. Blackwell Pub.

Tucker, M.E., 1988. Techniques in Sedimentology, Blackwell.

رسوب شناسی پیشرفته

رسوب شناسی دکتر موسوی حرمی انتشارات آستان قدس رضوی

رسوب شناسی دکتر احمد معتمد، انتشارات دانشگاه تهران

Einsele, G., 2000. Sedimentary Basins: Evolution, Facies and Sediment Budget: Springer .

 Leeder, M.R., 1999. Sedimentology and Sedimentary Basins. Blackwell.

Reading, H.G., 1996. Sedimentary Environments and Facies, Blackwell.

 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  1. نجمه برنا گفت:

    با تشکر از شما عزیزان.