مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

جدول رشته ها و منابع آزمون دکتری پردیس دانشگاه علم و صنعت

جدول رشته و گرايش های دارای مجوز پذيرش در مقطع دکتری برای ترم مهرماه 92 پرديس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ايران

 

  رشته های مرتبط که فارغ التحصيلان آن می توانند در اين کد رشته شرکت کنند   مواد امتحانی و ضرايب   نام رشته امتحانی   رديف
  کليه رشته ها   زبان انگليسی (2)   مهندسی کامپيوتر –  نرم افزار   1
  استعداد تحصيلی (1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ساختمان داده ها (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (سيستمهای عامل پيشرفته – تحليل و طراحی الگوريتمها) (4)
 مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد فقط مهندسی صنايع    زبان انگليسی(2)   مهندسی صنايع مهندسی صنايع   2
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقيق در عمليات 1و2 آمار و احتمالات) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سيستم های صنعتی(4)
  کليه رشته ها  ( يک مقطع بايد مهندسی صنايع باشد)   زبان انگليسی (2)   مهندسی صنايع مديريت سيستم و بهره وری   3
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقيق در عمليات 1و2 آمار و احتمالات) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سيستم های صنعتی(4)
  کليه رشته ها (يک مقطع بايد مهندسی صنايع باشد)   زبان انگليسی(2)   مهندسی صنايع مهندسی سيستمهای اقتصادی اجتماعی   4
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقيق در عمليات 1و2 آمار و احتمالات) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سيستم های صنعتی(4)
  کليه رشته ها   زبان انگليسی (2)   مهندسی عمران- مکانيک خاک و پی   5
  استعداد تحصيلی (1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحليل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ديناميک خاک – طرح پی پيشرفته) (4) 

 

  کليه رشته ها   زبان انگليسی (2)   مهندسی عمران- سازه   6
  استعداد تحصيلی (1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحليل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ديناميک سازه ها – تئوری الاستيسيته و پلاستيسيته) (4)
  کليه رشته ها     زبان انگليسی (2)   مهندسی عمران- زلزله   7
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحليل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: ( ديناميک سازه ها _ ديناميک خاک) (4)
  کليه رشته ها    زبان انگليسی (2)   مهندسی عمران- مهندسی و مديريت ساخت   8
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحليل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مديريت و کنترل پروژه – روش های ساخت ) (4)
  کليه رشته ها   زبان انگليسی(2)   مهندسی عمران  برنامه ريزي حمل و نقل   9
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحليل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مهندسی ترافيک – برنامه ريزی حمل و نقل) (4)
  کليه رشته ها   زبان انگليسی (2)   مهندسی عمران- مهندسی آب   10
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحليل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (هيدروليک پيشرفته – هيدرولوژی مهندسی پيشرفته)(4)
  کليه رشته ها   زبان انگليسی(2)   مهندسی مکانيک طراحی کاربردی (ديناميک جامدات)   11
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: رياضيات مهندسی (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:( مکانيک محيط پيوسته- تئوری الاستيسيته) (4)
  کليه رشته ها   زبان انگليسی (2)   مهندسی مکانيک طراحی کاربردی (ديناميک، کنترل و ارتعاشات)   12
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: رياضيات مهندسی (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ديناميک پيشرفته – ارتعاشات پيشرفته) (4)
  کليه رشته ها    زبان انگليسی (2)   مهندسی مکانيک تبديل انرژی
  استعداد تحصيلی (1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: رياضيات مهندسی (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مکانيک سيالات پيشرفته- ترموديناميک پيشرفته) (4)
  کليه رشته های علوم پايه و فنی مهندسی   زبان انگليسی(2)   رياضي  محض- جبر   13
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آناليز رياضی 1- جبر خطی – جبر 1)(4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (رياضی محض شامل جبر پيشرفته – اناليز حقيقی 1) (4)
  کليه رشته های علوم پايه و فنی مهندسی   زبان انگليسی (2)   رياضی محض – آناليز   14
  استعداد تحصيلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل : (آناليز رياضی 1- جبر خطی جبر 1) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (رياضی محض شامل جبر پيشرفته – اناليز حقيقی 1) (4)
  کليه رشته های علوم پايه و فنی مهندسی   زبان انگليسی (2)   رياضی محض – هندسه   15
  استعداد تحصيلی (1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آناليز رياضی 1- جبر خطی جبر 1) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (رياضی محض شامل جبر پيشرفته – اناليز حقيقی 1) (4)
  کليه رشته های علوم پايه و فنی مهندسی   زبان انگليسی(2)استعداد تحصيلی (1)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آناليز رياضی 1- جبر خطی – آناليز عددی 1) (4)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (آناليز عددی پيشرفته  آناليز حقيقی 1 – تحقيق در عمليات

1) (4)

 

  رياضی کاربردی   16

 

 شرایط پذیرش و اطلاعات آزمون دکتری پردیس علم و صنعت

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. صالح گفت:

  دکترای شهرسازی برای امسال پذیرش دارین یا نه؟؟

 2. سیمین گفت:

  سلام.یه سوال؟
  برای ثبت نام دکتری پردیس علم و صنعت تاییدگواهی معدل لیسانس وفوق می خوادخوب وقتی ریزنمرات هست چرابایدبریم دانشگاه محل تحصیل برای تایید معدل؟

  /

  • داوطلب گفت:

   دوست عزیز تنها شهریه که نیست کلی هزینه های جانبی هم هست.شهریه پرداختی رو بعلاوه روزهای ی که نمیتونی کار کنی و حقوق بگیری کن و بعلاوه ایاب ذهاب غا و مسکن – یعنی آخرش اینکه حدود دو برابر شهریه البته حداقل- از اینا گذشته به دست آوردن چیزی در قبال از دست دادن چیز دیگری یعنی هزینه – فایده. ببین هزینه فایده این امر چقدر برات ارزشمنده؟ در روند شغلیت چه تاثیری داره. اگه آیندت رو – البته مطابق برنامه ریزی جهان سومی- تامین میکنه و ارزششو داره خوب شک نکن ادامه بده و بخون . اما اگه نه تاثیری نداره بی خیال شو و به دنبال پیشرفت شغلی باش.
   بازم صلاح مملکت خویش خسروان دانند.

 3. میثم گفت:

  سلام دوستان به نظر تون ارزش داره 50 میلیون هزینه کرد.من کارمندم حقوقم 1700 میگیرم متاهلم هستم حالا موندم شرکت کنم یانه میترسم از لحاض مالی کم بیارم

 4. dana گفت:

  رشته های مدیریتی نبود اگر ریاضی محض ثبت نام کنم کارشناسی مهندسی کامپیوتر ارشد کارافرینی ودکترا ریاضی ایا می توانم ریاضی دانشگاه را تدریس کنم درحال حاضر ریاضی دبیرستان درس میدهم وبه کارم مسلط در حد عالی هستم به نظر شما چه کنم

  • ایمان گفت:

   سلام
   بنا بر اطلاعاتی که بنده دارم، بسختی شما هیت علمی میشید، چون دو مقطع حداقل باید یکسان باشد، ترجیحا دو مقطع آخر
   باز البته شخصا یه پرسجو بفرمایید

  • شیما باقری گفت:

   dana jan vaghti tabahor dar kari darid pas shansetoono az dast nadid movafagh bashid
   albate man ham khodam dar yekia z pardisa sabte nam kardan goftan onayi ke reshtashoon moghayerat nadare shanseshoon bishtare
   vali khob bazam bayad shanso emtehan kard