مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

جدول رشته ها و منابع آزمون دکتری پردیس دانشگاه علم و صنعت

جدول رشته و گرایش های دارای مجوز پذیرش در مقطع دکتری برای ترم مهرماه ۹۲ پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند   مواد امتحانی و ضرایب   نام رشته امتحانی   ردیف
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی (۲)   مهندسی کامپیوتر –  نرم افزار   ۱
  استعداد تحصیلی (۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ساختمان داده ها (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (سیستمهای عامل پیشرفته – تحلیل و طراحی الگوریتمها) (۴)
 مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد فقط مهندسی صنایع    زبان انگلیسی(۲)   مهندسی صنایع مهندسی صنایع   ۲
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقیق در عملیات ۱و۲ آمار و احتمالات) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سیستم های صنعتی(۴)
  کلیه رشته ها  ( یک مقطع باید مهندسی صنایع باشد)   زبان انگلیسی (۲)   مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری   ۳
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقیق در عملیات ۱و۲ آمار و احتمالات) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سیستم های صنعتی(۴)
  کلیه رشته ها (یک مقطع باید مهندسی صنایع باشد)   زبان انگلیسی(۲)   مهندسی صنایع مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی   ۴
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقیق در عملیات ۱و۲ آمار و احتمالات) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سیستم های صنعتی(۴)
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی (۲)   مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی   ۵
  استعداد تحصیلی (۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (دینامیک خاک – طرح پی پیشرفته) (۴) 

 

  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی (۲)   مهندسی عمران- سازه   ۶
  استعداد تحصیلی (۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (دینامیک سازه ها – تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته) (۴)
  کلیه رشته ها     زبان انگلیسی (۲)   مهندسی عمران- زلزله   ۷
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: ( دینامیک سازه ها _ دینامیک خاک) (۴)
  کلیه رشته ها    زبان انگلیسی (۲)   مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت   ۸
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مدیریت و کنترل پروژه – روش های ساخت ) (۴)
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی(۲)   مهندسی عمران  برنامه ریزی حمل و نقل   ۹
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مهندسی ترافیک – برنامه ریزی حمل و نقل) (۴)
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی (۲)   مهندسی عمران- مهندسی آب   ۱۰
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (هیدرولیک پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)(۴)
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی(۲)   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)   ۱۱
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ریاضیات مهندسی (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:( مکانیک محیط پیوسته- تئوری الاستیسیته) (۴)
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی (۲)   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (دینامیک، کنترل و ارتعاشات)   ۱۲
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ریاضیات مهندسی (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (دینامیک پیشرفته – ارتعاشات پیشرفته) (۴)
  کلیه رشته ها    زبان انگلیسی (۲)   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
  استعداد تحصیلی (۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ریاضیات مهندسی (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مکانیک سیالات پیشرفته- ترمودینامیک پیشرفته) (۴)
  کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی   زبان انگلیسی(۲)   ریاضی  محض- جبر   ۱۳
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آنالیز ریاضی ۱- جبر خطی – جبر ۱)(۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ریاضی محض شامل جبر پیشرفته – انالیز حقیقی ۱) (۴)
  کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی   زبان انگلیسی (۲)   ریاضی محض – آنالیز   ۱۴
  استعداد تحصیلی(۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل : (آنالیز ریاضی ۱- جبر خطی جبر ۱) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ریاضی محض شامل جبر پیشرفته – انالیز حقیقی ۱) (۴)
  کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی   زبان انگلیسی (۲)   ریاضی محض - هندسه   ۱۵
  استعداد تحصیلی (۱)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آنالیز ریاضی ۱- جبر خطی جبر ۱) (۴)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ریاضی محض شامل جبر پیشرفته – انالیز حقیقی ۱) (۴)
  کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی   زبان انگلیسی(۲)استعداد تحصیلی (۱)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آنالیز ریاضی ۱- جبر خطی – آنالیز عددی ۱) (۴)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (آنالیز عددی پیشرفته  آنالیز حقیقی ۱ – تحقیق در عملیات

۱) (۴)

 

  ریاضی کاربردی   ۱۶

 

 شرایط پذیرش و اطلاعات آزمون دکتری پردیس علم و صنعت

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۷)

 1. صالح می‌گه:

  دکترای شهرسازی برای امسال پذیرش دارین یا نه؟؟

 2. سیمین می‌گه:

  سلام.یه سوال؟
  برای ثبت نام دکتری پردیس علم و صنعت تاییدگواهی معدل لیسانس وفوق می خوادخوب وقتی ریزنمرات هست چرابایدبریم دانشگاه محل تحصیل برای تایید معدل؟

  /

  • داوطلب می‌گه:

   دوست عزیز تنها شهریه که نیست کلی هزینه های جانبی هم هست.شهریه پرداختی رو بعلاوه روزهای ی که نمیتونی کار کنی و حقوق بگیری کن و بعلاوه ایاب ذهاب غا و مسکن – یعنی آخرش اینکه حدود دو برابر شهریه البته حداقل- از اینا گذشته به دست آوردن چیزی در قبال از دست دادن چیز دیگری یعنی هزینه – فایده. ببین هزینه فایده این امر چقدر برات ارزشمنده؟ در روند شغلیت چه تاثیری داره. اگه آیندت رو – البته مطابق برنامه ریزی جهان سومی- تامین میکنه و ارزششو داره خوب شک نکن ادامه بده و بخون . اما اگه نه تاثیری نداره بی خیال شو و به دنبال پیشرفت شغلی باش.
   بازم صلاح مملکت خویش خسروان دانند.

 3. میثم می‌گه:

  سلام دوستان به نظر تون ارزش داره ۵۰ میلیون هزینه کرد.من کارمندم حقوقم ۱۷۰۰ میگیرم متاهلم هستم حالا موندم شرکت کنم یانه میترسم از لحاض مالی کم بیارم

 4. dana می‌گه:

  رشته های مدیریتی نبود اگر ریاضی محض ثبت نام کنم کارشناسی مهندسی کامپیوتر ارشد کارافرینی ودکترا ریاضی ایا می توانم ریاضی دانشگاه را تدریس کنم درحال حاضر ریاضی دبیرستان درس میدهم وبه کارم مسلط در حد عالی هستم به نظر شما چه کنم

  • ایمان می‌گه:

   سلام
   بنا بر اطلاعاتی که بنده دارم، بسختی شما هیت علمی میشید، چون دو مقطع حداقل باید یکسان باشد، ترجیحا دو مقطع آخر
   باز البته شخصا یه پرسجو بفرمایید

  • شیما باقری می‌گه:

   dana jan vaghti tabahor dar kari darid pas shansetoono az dast nadid movafagh bashid
   albate man ham khodam dar yekia z pardisa sabte nam kardan goftan onayi ke reshtashoon moghayerat nadare shanseshoon bishtare
   vali khob bazam bayad shanso emtehan kard

درج نظر