مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۳۹۳ دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور با انتشار اطلاعیه ای مهلت ثبت نام متقاضیان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴  را تا ۲۵ تیرماه تمدید کرد.

به گزارش پی اچ دی تست در این  اطلاعیه آمده است :

 

بر اساس آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر به اطلاع می رساند؛ دانشگاه پیام نور به استناد ماده ۸ آئین نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان و شیوه نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی دانشگاهها و موسسات عالی و پژوهشی کشور از بین پذیرش دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم مقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی در صورت احراز شرایط ذیل به شرح جدول پیوست در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ اقدام می نماید.

*متقاضیان می توانند تا تاریخ  ۲۵/۴/۹۳ با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی  http://pnu.ac.ir  فقط به صورت اینترنتی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

تذکرمهم :نفرات اول تا سوم از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد پیام نور از طریق پرتال دانشگاه و اعلام به کلیه استانها می باشد و حائزان شرایط جهت استفاده از تسهیلات آئین نامه برای سایر دانشگاهها می توانند برای تائید رتبه به استان محل تحصیل خود مراجعه و فرم مربوطه را به تایید ریاست محترم استان و یا معاونت محترم آموزشی استان برسانند.

شرایط لازم داوطلبان جهت پذیرش بر اساس ماده ۸ آئین نامه :

*** دانش آموختگانی به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه(دفاع از پایان نامه با درجه عالی ) جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود در سطح کشور باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر ، می توانند نسبت به ثبت نام در پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی http://pnu.ac.ir (بخش اخبار)

از تاریخ ۱۵/۴/۹۳ لغایت ۲۱/۴/۹۳ اقدام به ثبت نام نمایند.

تبصره ۱ : در رتبه بندی دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد، رتبه بندی بدون احتساب نمره پایان نامه انجام می شود .بدیهی است متقاضیان باید تا پایان شهریور ماه ۳۱/۶/۹۳ و قبل از شروع دوره دکتری از پایان نامه خود با درجه عالی دفاع کنند .

تبصره ۲: برای دانشجویان – سال آخر دوره کارشناسی ارشد (نیمسال چهارم ) که تا پایان همان نیمسال دانش آموخته می شوند، ارائه مقاله الزامی نمی باشد و شرایط مندرج در بندهای ذکر شده در ماده ۸ آیین نامه در مورد این دسته از دانشجویان لازم الاجرا میباشد.

تبصره ۳: چنانچه متقاضی در دوره دکتری پذیرفته شود موظف است تا پایان سال اول دوره دکتری خود مجوز پذیرش یا چاپ مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد را ارائه کند

الف)دارای یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.

تبصره۴: ملاک پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی و بین المللی ، ارائه نسخه منتشر شده مقاله و یا ارائه مدرکی دال بر پذیرش قطعی مقاله می باشد.

ب)دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.

پ)رتبه اول المپیادهای علمی –دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.

ت) دانش آموختگان رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

ث) دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی انجام شده توسط دانشجو.

ج) دانشجویان مندرج در بند ث بخش ۲-۲ ماده ۲ آئین نامه دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی انجام شده توسط دانشجو.

چ) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی(از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل ۳۵% دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی(با رعایت مفاد تبصره ۱۰ ماده ۲ یا طرح های پژوهشی) انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تبصره۵: در مورد دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد آموزش محور ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه موضوعیت ندارد و به این لحاظ ارائه دو مقاله علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی برای استفاده از تسهیلات موضوع ماده ۸ آئین نامه کفایت دارد.

تبصره ۶: طرح ملی ، اثر بدیع یا تالیف و طرح پژوهشی تقاضا محور (بر اساس نیاز یک دستگاه) با تائید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت ، می تواند به جای یک مقاله در هر یک از بندهای ماده ۸ جایگزین شود.

*طرح پژوهشی تقاضا محور: طرح پژوهشی دارای کارفرمائی مشخص است که با قرارداد، اجرای آن به موسسه واگذارو اعتبارات کامل پروژه به همراه هزینه های نظارت بر آن توسط کارفرما تامین و نتیجه کار نیز تحویل گرفته میشود.

تبصره ۴: پذیرش افراد مشمول ماده ۸ آئین نامه استعدادهای درخشان مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشجویان آزاد و طبق شیوه نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود.

شرایط عمومی متقاضیان:

الف:دانش آموختگان رتبه اول تا سوم هم ورودی وهم رشته در بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم دانشگاه پیام نور در سطح کشور تعیین می گردد .

ب: محاسبه میانگین کل دروس دوره کارشناسی ارشد با احتساب نمره پایان نامه(با درجه عالی) می باشد.

پ : میانگین دانش آموختگان شیوه آموزش محور که فاقد پایان نامه می باشند، با احتساب میانگین کل واحدهای مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

ت :ملاک پذیرش داوطلبان ، همنام بودن مدرک کارشناسی ارشد با عنوان رشته دکتری مورد تقاضا می باشد. (جدول شماره ۱ ضمیمه)

تذکر مهم: دانش آموختگان و یا دانشجویان پیام نور که نام آنان در لیست اسامی نفرات اول تا سوم اعلام شده است اما دانشگاه مجری رشته آنان در مقطع دکتری بدون آزمون نمی باشد صرفا می توانند تاییدیه رتبه اول تا سوم را برای سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مجری رشته از معاونت آموزشی استان خود اخذ نمایند و از تسهیلات آن بهره مند شوند.

ث: متقاضی باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی ۴ نیمسال تحصیلی به پایان رسانده باشد.(به استثناء دانشجویان پیام نور که طول مدت تحصیل ۵ نیمسال در نظر گرفته شده است.

تبصره: دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد حائز شرایط ماده ۸ حداکثر تا سه سال پس از دانش آموختگی می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری بهره مند شوند.

ج: مقاله علمی پژوهشی دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد باید مستخرج از پایان نامه و همراه یکی از اعضاء هیات علمی دانشگاه محل تحصیل باشد.

چ :دوره دانشپذیری دانش آموختگان فراگیر پیام نورجزء سنوات مجاز (در طول مدت تحصیل )محاسبه می شود.

تذکرات مهم :

* به استناد نامه شماره ۱۹۱۷۶/و مورخ ۲۲/۲/۹۲ و موافقت مقام عالی وزارت علوم تحقیقات فناوری در خصوص پرداخت شهریه، کلیه پذیرفته شدگان مشمول استفاده از آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای مقاطع تحصیلی بالاتر در دانشگاه پیام نور ، ملزم به پرداخت شهریه میباشند. دانش آموختگان پیام نور که در مقطع کارشناسی ارشد در رشته خود به صورت کشوری حائز رتبه اول تا سوم شده اند؛ در صورت پذیرش در مقطع دکتری به شرح ذیل از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد.

۱٫نفر اول کشوری در هر رشته ۳۰% تخفیف

۲٫نفر دوم کشوری در هر رشته ۲۰% تخفیف

۳٫نفر سوم کشوری در هر رشته ۱۰% تخفیف

لازم به ذکر است پذیرفته شدگان  از سایر دانشگاهها، ملزم به پرداخت کامل شهریه دوره می باشند.

*دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی حائز شرایط نیز می توانند در فرآیند ثبت نام و جایابی این دانشگاه شرکت نمایند.

*دانشجویانی که مستقیماً از طریق این دانشگاه موفق به اخذ پذیرش شوند مجاز به ثبت نام جهت جایابی از طریق سایت سنجش نمی باشند.

*هر دانشجو صرفاً می تواند اقدام به پذیرش نهایی از یک دانشگاه نماید.

*بعد از تایید نهایی وضعیت متقاضیان پذیرش شده، امکان تغییر رشته و دانشگاه برای آنان میسر نخواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت نام:

۱-         ۱ قطعه عکس بازمینه روشن

۲-         اصل و تصویر صفحات شناسنامه

۳-         اصل و تصویر کارت ملی

۴-         اصل و تصویر مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان).

*داوطلبان مرد نباید هیچگونه منع قانونی به لحاظ وضعیت نظام وظیفه داشته باشند.

۵-         اصل و تصویر مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات.

۶-         ارائه تائیدیه واحدهای گذرانده توسط دانشگاه محل تحصیل (ویژه دانشجویان نیمسال چهارم مقطع کارشناسی ارشد)

۷-         ارائه گواهی تعیین رتبه دانشگاه فارغ التحصیلی به دانشگاه محل قبولی الزامی میباشد.

۸-         ارائه معرفی نامه رتبه اول تا سوم معتبر از جشنواره علمی (خوارزمی –جوان خوارزمی –رازی –فارابی ) یا نفر اول المپیاد علمی دانشجویی (در صورت دارا بودن شرایط هر یک از بندهای مندرج در آئین نامه )

۹-         گواهی صورتجلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد (با درجه عالی) از دانشگاه محل تحصیل

۱۰-       پرداخت وجه غیر قابل استرداد به مبلغ۰۰۰/۹۵۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۷۰۶۰۷۰۶۰۰۶  نزد بانک صادرات بنام دانشگاه پیام نور .

۱۱-       ارائه فرم تعهد پرداخت شهریه.(در دفاتر اسناد رسمی) پس از پذیرش

تذکر : کلیه مدارک فوق بایستی توسط دانشجو در هنگام ثبت نام اسکن و ارسال شود.

جدول شماره ۱: مجموعه رشته های همنام برای  پذیرش دکتری استعدادهای درخشان براساس آیین نامه استعدادهای درخشان به شماره ۲۲۳۵۴/و

 

ردیف

نام رشته در مقطع دکتری

رشته گرایش های همنام کارشناسی ارشد

۱۰۱

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی (گرایش فلسفه اخلاق)

اخلاق اسلامی

۱۰۲

آمار

آمار

آمار ریاضی

۱۰۳

اموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

۱۰۴

انقلاب اسلامی ایران

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

۱۰۵

برنامه ریزی آموزش از راه دور

علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی

۱۰۶

بیوشیمی

بیوشیمی

۱۰۷

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ گرایش تاریخ اسلام

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

۱۰۸

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعدازاسلام

تاریخ گرایش تاریخ اسلام

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

۱۰۹

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

تاریخ گرایش تاریخ اسلام

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

۱۱۰

جامعه شناسی گرایش گروه های اجتماعی

جامعه شناسی

۱۱۱

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ اقتصاد فضا

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ برنامه‌ریزی کالبدی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ سازماندهی مناطق عشایری

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ مدیریت توسعه پایدار روستایی

۱۱۲

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ آمایش شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ بهسازی و نوسازی شهری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ محیط زیست شهری

۱۱۳

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی

۱۱۴

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

۱۱۵

مهندسی عمران راه وترابری

مهندسی عمران ـ راه و ترابری

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

مهندسی عمران ـ سازه

مهندسی عمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

مهندسی عمران ـ محیط زیست

۱۱۶

روان شناسی عمومی

روانشناسی عمومی

۱۱۷

ریاضی محض – انالیز

ریاضی محض – انالیز

۱۱۸

ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات

ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی

ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات

۱۱۹

ریاضی گرایش جبر (ریاضی زمینه ابرجبرهای مرتب شده)

ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی

ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات

۱۲۰

ریاضی محض – ابرجبر

ریاضی محض گرایش جبر

۱۲۱

ریاضی گرایش جبر (زمینه جابجایی و همولوژی)

ریاضی محض گرایش جبر

۱۲۲

ریاضی گرایش هندسه (توپولوژی)

ریاضی محض گرایش هندسه

۱۲۳

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

آموزش زبان فارسی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

۱۲۴

زبان وادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات پایداری

زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات کودک و نوجوان

۱۲۵

سیاست وتوسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

۱۲۶

شیمی – شیمی آلی

شیمی گرایش شیمی آلی

فیتوشیمی

۱۲۷

شیمی – شیمی تجزیه

شیمی گرایش شیمی تجزیه

فیتوشیمی

۱۲۸

شیمی – شیمی فیزیک

شیمی گرایش شیمی فیزیک

۱۲۹

شیمی معدنی

شیمی گرایش شیمی معدنی

۱۳۰

علم اطلاعات ودانش شناسی

علم اطلاعات ودانش شناسی

۱۳۱

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

۱۳۲

علوم قران وحدیث

علوم قران وحدیث

علوم و معارف نهج البلاغه

۱۳۳

علوم ومعارف نهج البلاغه

علوم قرآن و حدیث

علوم ومعارف نهج البلاغه

۱۳۴

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

حقوق جزا و جرم شناسی

۱۳۵

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ـ تعلیم و تربیت اسلامی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ـ تعلیم و تربیت اسلامی

۱۳۶

فیزیک

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک  گرایش اتمی و مولکولی

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک ـ گرایش فیزیک بنیادی

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک  گرایش هسته‌ای

۱۳۷

فیزیک (گرایش فیزیک نظری)

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک  گرایش اتمی و مولکولی

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک ـ گرایش فیزیک بنیادی

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک  گرایش هسته‌ای

۱۳۸

فیزیک گرایش هسته ای

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک  گرایش اتمی و مولکولی

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک ـ گرایش فیزیک بنیادی

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک  گرایش هسته‌ای

۱۳۹

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی ـ علوم گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)

۱۴۰

قرآن و متون اسلامی

علوم قرآن و حدیث

علوم نهج البلاغه

۱۴۱

کلام

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه اخلاق

فلسفه و کلام اسلامی ـ فلسفه اسلامی

۱۴۲

مبانی نظری اسلام

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه اخلاق

فلسفه و کلام اسلامی ـ فلسفه اسلامی

۱۴۳

محیط زیست گرایش برنامه ریزی آموزش محیط زیست

آموزش محیط زیست

۱۴۴

مدیریت بازرگانی

مدیریت MBA

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی

مدیریت بازرگانی ـ بازرگانی بین‌الملل

مدیریت بازرگانی ـ مدیریت مالی

۱۴۵

مدیریت دولتی (منابع انسانی)

مدیریت دولتی ـ تشکیلات و روش‌ها

مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول

مدیریت دولتی ـ مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

مدیریت دولتی ـ مدیریت مالی دولتی

۱۴۶

مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

مدیریت دولتی ـ تشکیلات و روش‌ها

مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول

مدیریت دولتی ـ مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

مدیریت دولتی ـ مدیریت مالی دولتی

۱۴۷

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت ورزشی ـ مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت رویدادهای ورزشی

۱۴۸

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ـ صنایع

مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره‌وری

مهندسی صنایع ـ سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

۱۴۹

الهیات -فلسفه وکلام اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی ـ فلسفه اسلامی

فلسفه اخلاق

 

جدول شماره ۲: رشته محل های دانشگاه پیام نور جهت پذیرش دکتری استعدادهای درخشان براساس آیین نامه استعدادهای درخشان به شماره ۲۲۳۵۴/و

 

ردیف

نام رشته در مقطع دکتری

مرکز مجری

۱۰۰۱

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

دانشگاه پیام نور استان قم مرکز قم

۱۰۰۲

امار

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

۱۰۰۳

اموزش زبان انگلیسی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۰۴

مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی ایران

دانشگاه پیام نور استان قم مرکز قم

۱۰۰۵

برنامه ریزی درسی (گرایش برنامه ریزی آموزش از راه دور)

تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

۱۰۰۶

بیوشیمی

دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز اصفهان

۱۰۰۷

بیوشیمی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

۱۰۰۸

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد ازاسلام

دانشگاه پیام نور استان هرمزگان واحد قشم

۱۰۰۹

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعدازاسلام

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۱۰

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

دانشگاه پیام نور استان قم مرکز قم

۱۰۱۱

جامعه شناسی گرایش گروه های اجتماعی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۱۲

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۱۳

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۱۴

حقوق بین الملل عمومی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۱۵

حقوق خصوصی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۱۶

مهندسی عمران راه وترابری

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران شمال

۱۰۱۷

روان شناسی عمومی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۱۸

ریاضی محض گرایش انالیز

دانشگاه پیام نور استان فارس مرکز شیراز

۱۰۱۹

ریاضی کاربردی زمینه تحقیق در عملیات

تحصیلات تکمیلی تهران دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز

۱۰۲۰

ریاضی گرایش کاربردی

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

۱۰۲۱

ریاضی محض- آنالیز

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز

۱۰۲۲

ریاضی محض – آنالیز

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۲۳

ریاضی گرایش جبر (ریاضی زمینه ابرجبرهای مرتب شده)

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۲۴

ریاضی گرایش جبر (زمینه جابجایی و همولوژی)

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۲۵

ریاضی گرایش هندسه (توپولوژی)

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۲۶

زبان شناسی همگانی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۲۷

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۲۸

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تهران جنوب

۱۰۲۹

سیاست وتوسعه کشاورزی

تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

۱۰۳۰

شیمی – شیمی آلی

بوشهر

۱۰۳۱

شیمی – شیمی الی

 دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

۱۰۳۲

شیمی – شیمی الی

دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز زنجان

۱۰۳۳

شیمی – شیمی الی

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

۱۰۳۴

شیمی – شیمی تجزیه

دانشگاه پیام نور استان فارس مرکز شیراز

۱۰۳۵

شیمی – شیمی تجزیه

دانشگاه پیام نور استان کرمان مرکز کرمان

۱۰۳۶

شیمی – شیمی تجزیه

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

۱۰۳۷

شیمی – شیمی فیزیک

دانشگاه پیام نور استان یزد مرکز اردکان

۱۰۳۸

شیمی – شیمی فیزیک

دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز اصفهان

۱۰۳۹

شیمی – شیمی فیزیک

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

۱۰۴۰

شیمی معدنی

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

۱۰۴۱

علم اطلاعات ودانش شناسی

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

۱۰۴۲

علوم اقتصادی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۴۳

علوم قران وحدیث

دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز آران و بیدگل

۱۰۴۴

علوم قران وحدیث

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

۱۰۴۵

علوم ومعارف نهج البلاغه

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

۱۰۴۶

الیهات- گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

۱۰۴۷

فلسفه تعلیم وتربیت گرایش تعلیم و تربیت اسلامی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

۱۰۴۸

فیزیک

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

۱۰۴۹

فیزیک هسته ای

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۵۰

فیزیک – گرایش نظری

دانشگاه پیام نور استان فارس مرکز شیراز

۱۰۵۱

فیزیک هسته ای

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

۱۰۵۲

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

۱۰۵۳

قران و متون اسلامی

دانشگاه پیام نور استان قم مرکز قم

۱۰۵۴

کلام گرایش فلسفه دین

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۵۶

مبانی نظری اسلام

دانشگاه پیام نور استان قم مرکز قم

۱۰۵۷

محیط زیست گرایش برنامه ریزی آموزش محیط زیست

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

۱۰۵۸

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۵۹

مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۶۰

مدیریت دولتی (منابع انسانی)

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۶۱

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۶۲

مهندسی صنایع

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

۱۰۶۳

فلسفه وکلام اسلامی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

 

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۳۶)

 1. ساره می‌گه:

  سلام
  من کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی هستم.با نمره ۱۹/۵از پایان نامه دفاع کرده ام و ۲مقاله هم مستخرج نموده ام چرا برای رشته من دکتری بدون آزمون را نگذاشه اید؟؟؟ با تشکر

 2. علیرضا شبانی می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  من علیرضا شبانی هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی با معدل ۱۸/۱۶، رتبه ۴ کشوری و دارای ۵ مقاله isi
  آیا شرایط ثبت نام در آزمون بدون دکترا شامل حال من می شود؟ البته میدونم وقتش تمام شده
  بینهایت ممنون میشم اگه جواب بدید؟

 3. صفری می‌گه:

  اینجانب کارشناس ارشد فقه با معدل ۱۸ و دومقاله مستخرج از پایان نامه و نخبه فرهنگی کشوری و مبتکر آیا می توانم در دکترای بدون کنکور ثبت نام کنم ؟

  متاسفانه مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

 4. hy می‌گه:

  برای من اس ام اس اومد که برای دعوت به مصاحبه داخل سایت پیام نور رو نگاه کنیم. برای کسی اومده این اس ام اس؟

 5. تبسم می‌گه:

  سلام
  اگه دانشجوی پیام نور باشی و حداکثر ۵ ترمه تموم کرده باشی می تونی. ضمنا رتبه اول تا سوم کشوری بین هم ورودیها را در نظر می گیرن که خود دانشگاه اعلام می کنه. من ترم آخر ارشد آموزش محور پیام نورم. شاگرد اول کلاسمون توی دانشگاهم اما رتبه کشوریم ۲ شده. مقاله علمی پژوهشی هم ندارم. کلا با توکل بر خدا میرم مصاحبه. البته هنوز زمان مصاحبه مشخص نشده.

 6. شادی می‌گه:

  سلام،من ثبت نام کردم امکان ویرایش یا مشاهده وجود نداره؟

 7. نازنین(روانشناسی عمومی) می‌گه:

  سلام من با معدل ۱۸/۶۵ ونمره پایان نامه ۱۹/۸۰ با داشتن پذیرش و چاپ ۲ مقاله وتدریس در دانشگاه وتالیف یک کتاب و فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد می تونم شرکت کنم جز رتبه ۱ تا۳ هم ورودی های خودم نیستم رتبه ۴ یا ۵ را دارم می تونم شرکت کنم یا نه؟اگه می شه راهنماییم کنید؟متشکرم.

 8. hy می‌گه:

  کسی فارغ التحصیل به غیر از پیام نور هست که ۵ ترمه تموم کرده باشه و اینجا ثبت نام کرده باشه؟

 9. محسا می‌گه:

  با سلام و تشکر فراوان خدمت مدیر محترم سایت اگر رتبه اول تا سوم در دانشگاه خود باشیم میتونیم یا باید کشوری رتبه داشته باشیم؟خواهش میکنم هر کس میدونه سریع جوابم بده.

 10. سمانه می‌گه:

  با سلام.من ارشد حسابداری دارم و عضو هیات علمی پیم نور.خواستم ببینم چطور میتونم ثبت نام کنم.ایا برای من امکان ثبت نام دکترای حسابداری پیام نور بدون آزمون هست.چرا لینک ثبت نامی وجود نداره.فقط اخبارش هست.ممنونم.لطفا جواب به ایمیلم بفرستید منتظرم

 11. معصومه می‌گه:

  سلام
  رشته حسابداری هم درمقطع دکتری پیام نور وجود داره؟ ممنون میشم پاسخ بدید چون این رشته درجدول ندیدم.ممنون

 12. رضا می‌گه:

  فارغ التحصیل دانشگاه ازاد بامعدل ۱۶٫۵و پایان نامه با رتبه عالی میتونه شرکت کنه .لطفا اگه میشه سریعتر جواب بدین .متشکرم

 13. ستاره می‌گه:

  سلام
  اگر امکانش هست مطلبی در مورد دکتری پژوهش محور( طول دوره؛ ویژگی های این طرح و تعداد واحد ها و….) بگذارید چون برای خیلی ها از جمله خود من سؤال هست.
  با تشکر

  • Amin می‌گه:

   ایین نامه اش روی گوگل هست دقیق خاطرم نیست انگار چند واحد روش تحقیق پاس میکردن و بعد تز طول دوره هم انگار سه سال حداقل بود ولی گوگل کنین یقینا پیدا میکنید لطفا لینکش رو هم بعدا اینجا قرار بدید

 14. خواهش می‌گه:

  بچه ها…:
  بعضی از دانشگاه ها گواهی رتبه را تا زمان فارغ التحصیلی نمیدن…اما شفاهی میگن که رتبه اول شدی…
  من معدل ام ۱۹/۱۰ و رتبه دوم…اما شهریور دفاع می کنم…یعنی دانشگاهبدون گواهی اصلا قبول نمی کنه؟ کسی راه حلی به ذهن اش میرسه که راهنمایی ام کنه؟؟
  این طوری دارم تمام دانشگاه ها را از دست میدم..خواهش می کنم کمک ام کنین.

  • دانشجو پردیس می‌گه:

   سلام
   شما فرم گواهی رتبه را نزد معاونت آموزشی ببرید به همراه کارنامه ها و تاییده مسول رشته تان که در پشت کارنامه شما ذکر کند شما رتبه اول کلاس بوده اید
   امکان پذیر است البته اگر همکاری کنند و شما مصر به احقاق حقتان باشید

  • دانشجو عمران آب می‌گه:

   بدون دفاع هم میدن…یعنی مینویسن معدل بدون پایان نامه ۱۹٫۱ است…

 15. علی جغرافیا می‌گه:

  سلام
  دوستان من فقط تو این فرم هایی که گفته موندم
  مثلاً دانشگاه آزاد فقط گواهی با فرمت خاص خودش رو میده که توش قید شده فارغ التحصیل شدی و رتبه چندم در بین هم ورودی ها هستی.
  الان من ریز نمراتم رو گرفتم-
  گواهی رتبه خودم رو در مقطع ارشد و کارشناسی گرفتم به فرمت دانشگاه آزاد
  مدرک کارشناسی و ارشدم رو هم دارم
  به نظرتون مدارکم کامله؟
  نامه دیگه ای نمی خواد چون فردا آخرین روزه و اگه نیازه برم تهیه کنم
  لطفاً راهنماییم کنین

 16. hy می‌گه:

  یه نفر جواب بده لطفا. آیا ۵ ترمه ها نمیتونن شرکت کنن؟

 17. شادی می‌گه:

  من با معدل ۱۸/۵۰ از دانشگاه آزاد در رشته کارشناسی ارشد سال ۹۳ فارق التحصیل شدم.می تونم ثبت نام کنم یا خیر؟مزید امتنان خواهد بود با عنایت به ذیق فرصت ثبت نام رهنمود فرمایید.

 18. فاطمه می‌گه:

  سلام
  من هم الان این اطلاعیه رو دیدم. فراگیر پیام نور بدم، ۷ترم تموم کردم.پایان نامه ۱۹، معدل کل ۱۷٫۵، یه مقاله دارم که به اصرار استاد راهنمام فرستادم به مجله ای که معلوم نیست علمی پژوهشی هست یا نه.به نظر شما میتونم شرکت کنم؟ فرم تایید رتبه رو از چه طریق باید بگیرم؟؟
  باتشکر

 19. علی جغرافیا می‌گه:

  خواهش میکنم ازتون هر چه سریع تر جواب منو بدین

 20. علی جغرافیا می‌گه:

  با سلام
  با توجه به اینکه من امروز مطلع شدم و فرصت زایدی نیست.
  فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد هم می تونن ثبت نام کنن؟

 21. حسن می‌گه:

  سلام.
  شرط معدل دارین یا دانشجو حتما باید جزء رتبه های اول تا سوم هم ورودی هاش باشه؟

  • دانشجو پردیس می‌گه:

   سلام
   جز رتبه های اول تا سوم
   که نفرات ورودی کد رشته محل تا۵ نفر رتبه اول
   ۶_۱۰ رتبه اول و دوم و ۱۱ نفر به بالا رتبه اول و دوم وسوم

 22. رضا می‌گه:

  باسلام
  برای ثبت نام باید حتما فارغ التحصیل از دانشگاه پیام نور باشی یا همچین شرطی وجود نداره؟

 23. سلام - به مدیریت محترم سایت می‌گه:

  با سلام و وقت بخیر . مدیریت محترم سایت , آیا اگر در ۵ نیمسال ( در سایر دانشگاه ها ) تمام کرده باشیم , غیر قابل قبول است؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید .
  با تشکر

 24. شادی می‌گه:

  من بهمن سال ۹۱ از پیام نور تهران فارغ التحصیل شدم. سه ترمه و آموزش محور بودم. با معدل ۱۷/۳۳ . به نظر شما من شرایطش رو دارم. یه مقاله علمی پژوهشی هم دارم.

  ممنون

 25. هاشم می‌گه:

  سوال من هم همینه . اگه ۵ ترمه تموم کرده باشیم چی نمیشه شرکت کرد؟ آیا قابل قبول نیست ؟

 26. hy می‌گه:

  یعنی اگه در ۵ نیمسال تموم کرده باشیم نمیشه؟؟؟

 27. سارا روانشناسی می‌گه:

  هفت خوان رستم که میگن همینه

درج نظر