مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون 1393 دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور با انتشار اطلاعیه ای مهلت ثبت نام متقاضیان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 93 – 94  را تا 25 تیرماه تمدید کرد.

به گزارش پی اچ دی تست در این  اطلاعیه آمده است :

 

بر اساس آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر به اطلاع می رساند؛ دانشگاه پیام نور به استناد ماده 8 آئین نامه شماره 22354/و مورخ 2/3/91 شورای هدایت استعدادهای درخشان و شیوه نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی دانشگاهها و موسسات عالی و پژوهشی کشور از بین پذیرش دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم مقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی در صورت احراز شرایط ذیل به شرح جدول پیوست در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 اقدام می نماید.

*متقاضیان می توانند تا تاریخ  25/4/93 با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی  http://pnu.ac.ir  فقط به صورت اینترنتی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

تذکرمهم :نفرات اول تا سوم از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد پیام نور از طریق پرتال دانشگاه و اعلام به کلیه استانها می باشد و حائزان شرایط جهت استفاده از تسهیلات آئین نامه برای سایر دانشگاهها می توانند برای تائید رتبه به استان محل تحصیل خود مراجعه و فرم مربوطه را به تایید ریاست محترم استان و یا معاونت محترم آموزشی استان برسانند.

شرایط لازم داوطلبان جهت پذیرش بر اساس ماده 8 آئین نامه :

*** دانش آموختگانی به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه(دفاع از پایان نامه با درجه عالی ) جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود در سطح کشور باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر ، می توانند نسبت به ثبت نام در پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی http://pnu.ac.ir (بخش اخبار)

از تاریخ 15/4/93 لغایت 21/4/93 اقدام به ثبت نام نمایند.

تبصره 1 : در رتبه بندی دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد، رتبه بندی بدون احتساب نمره پایان نامه انجام می شود .بدیهی است متقاضیان باید تا پایان شهریور ماه 31/6/93 و قبل از شروع دوره دکتری از پایان نامه خود با درجه عالی دفاع کنند .

تبصره 2: برای دانشجویان – سال آخر دوره کارشناسی ارشد (نیمسال چهارم ) که تا پایان همان نیمسال دانش آموخته می شوند، ارائه مقاله الزامی نمی باشد و شرایط مندرج در بندهای ذکر شده در ماده 8 آیین نامه در مورد این دسته از دانشجویان لازم الاجرا میباشد.

تبصره 3: چنانچه متقاضی در دوره دکتری پذیرفته شود موظف است تا پایان سال اول دوره دکتری خود مجوز پذیرش یا چاپ مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد را ارائه کند

الف)دارای یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.

تبصره4: ملاک پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی و بین المللی ، ارائه نسخه منتشر شده مقاله و یا ارائه مدرکی دال بر پذیرش قطعی مقاله می باشد.

ب)دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.

پ)رتبه اول المپیادهای علمی –دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.

ت) دانش آموختگان رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

ث) دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی انجام شده توسط دانشجو.

ج) دانشجویان مندرج در بند ث بخش 2-2 ماده 2 آئین نامه دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی انجام شده توسط دانشجو.

چ) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی(از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل 35% دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی(با رعایت مفاد تبصره 10 ماده 2 یا طرح های پژوهشی) انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تبصره5: در مورد دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد آموزش محور ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه موضوعیت ندارد و به این لحاظ ارائه دو مقاله علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی برای استفاده از تسهیلات موضوع ماده 8 آئین نامه کفایت دارد.

تبصره 6: طرح ملی ، اثر بدیع یا تالیف و طرح پژوهشی تقاضا محور (بر اساس نیاز یک دستگاه) با تائید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت ، می تواند به جای یک مقاله در هر یک از بندهای ماده 8 جایگزین شود.

*طرح پژوهشی تقاضا محور: طرح پژوهشی دارای کارفرمائی مشخص است که با قرارداد، اجرای آن به موسسه واگذارو اعتبارات کامل پروژه به همراه هزینه های نظارت بر آن توسط کارفرما تامین و نتیجه کار نیز تحویل گرفته میشود.

تبصره 4: پذیرش افراد مشمول ماده 8 آئین نامه استعدادهای درخشان مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشجویان آزاد و طبق شیوه نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود.

شرایط عمومی متقاضیان:

الف:دانش آموختگان رتبه اول تا سوم هم ورودی وهم رشته در بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم دانشگاه پیام نور در سطح کشور تعیین می گردد .

ب: محاسبه میانگین کل دروس دوره کارشناسی ارشد با احتساب نمره پایان نامه(با درجه عالی) می باشد.

پ : میانگین دانش آموختگان شیوه آموزش محور که فاقد پایان نامه می باشند، با احتساب میانگین کل واحدهای مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

ت :ملاک پذیرش داوطلبان ، همنام بودن مدرک کارشناسی ارشد با عنوان رشته دکتری مورد تقاضا می باشد. (جدول شماره 1 ضمیمه)

تذکر مهم: دانش آموختگان و یا دانشجویان پیام نور که نام آنان در لیست اسامی نفرات اول تا سوم اعلام شده است اما دانشگاه مجری رشته آنان در مقطع دکتری بدون آزمون نمی باشد صرفا می توانند تاییدیه رتبه اول تا سوم را برای سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مجری رشته از معاونت آموزشی استان خود اخذ نمایند و از تسهیلات آن بهره مند شوند.

ث: متقاضی باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی 4 نیمسال تحصیلی به پایان رسانده باشد.(به استثناء دانشجویان پیام نور که طول مدت تحصیل 5 نیمسال در نظر گرفته شده است.

تبصره: دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد حائز شرایط ماده 8 حداکثر تا سه سال پس از دانش آموختگی می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری بهره مند شوند.

ج: مقاله علمی پژوهشی دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد باید مستخرج از پایان نامه و همراه یکی از اعضاء هیات علمی دانشگاه محل تحصیل باشد.

چ :دوره دانشپذیری دانش آموختگان فراگیر پیام نورجزء سنوات مجاز (در طول مدت تحصیل )محاسبه می شود.

تذکرات مهم :

* به استناد نامه شماره 19176/و مورخ 22/2/92 و موافقت مقام عالی وزارت علوم تحقیقات فناوری در خصوص پرداخت شهریه، کلیه پذیرفته شدگان مشمول استفاده از آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای مقاطع تحصیلی بالاتر در دانشگاه پیام نور ، ملزم به پرداخت شهریه میباشند. دانش آموختگان پیام نور که در مقطع کارشناسی ارشد در رشته خود به صورت کشوری حائز رتبه اول تا سوم شده اند؛ در صورت پذیرش در مقطع دکتری به شرح ذیل از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد.

1.نفر اول کشوری در هر رشته 30% تخفیف

2.نفر دوم کشوری در هر رشته 20% تخفیف

3.نفر سوم کشوری در هر رشته 10% تخفیف

لازم به ذکر است پذیرفته شدگان  از سایر دانشگاهها، ملزم به پرداخت کامل شهریه دوره می باشند.

*دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی حائز شرایط نیز می توانند در فرآیند ثبت نام و جایابی این دانشگاه شرکت نمایند.

*دانشجویانی که مستقیماً از طریق این دانشگاه موفق به اخذ پذیرش شوند مجاز به ثبت نام جهت جایابی از طریق سایت سنجش نمی باشند.

*هر دانشجو صرفاً می تواند اقدام به پذیرش نهایی از یک دانشگاه نماید.

*بعد از تایید نهایی وضعیت متقاضیان پذیرش شده، امکان تغییر رشته و دانشگاه برای آنان میسر نخواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت نام:

1-         1 قطعه عکس بازمینه روشن

2-         اصل و تصویر صفحات شناسنامه

3-         اصل و تصویر کارت ملی

4-         اصل و تصویر مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان).

*داوطلبان مرد نباید هیچگونه منع قانونی به لحاظ وضعیت نظام وظیفه داشته باشند.

5-         اصل و تصویر مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات.

6-         ارائه تائیدیه واحدهای گذرانده توسط دانشگاه محل تحصیل (ویژه دانشجویان نیمسال چهارم مقطع کارشناسی ارشد)

7-         ارائه گواهی تعیین رتبه دانشگاه فارغ التحصیلی به دانشگاه محل قبولی الزامی میباشد.

8-         ارائه معرفی نامه رتبه اول تا سوم معتبر از جشنواره علمی (خوارزمی –جوان خوارزمی –رازی –فارابی ) یا نفر اول المپیاد علمی دانشجویی (در صورت دارا بودن شرایط هر یک از بندهای مندرج در آئین نامه )

9-         گواهی صورتجلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد (با درجه عالی) از دانشگاه محل تحصیل

10-       پرداخت وجه غیر قابل استرداد به مبلغ000/950 ریال به شماره حساب 0107060706006  نزد بانک صادرات بنام دانشگاه پیام نور .

11-       ارائه فرم تعهد پرداخت شهریه.(در دفاتر اسناد رسمی) پس از پذیرش

تذکر : کلیه مدارک فوق بایستی توسط دانشجو در هنگام ثبت نام اسکن و ارسال شود.

جدول شماره 1: مجموعه رشته های همنام برای  پذیرش دکتری استعدادهای درخشان براساس آیین نامه استعدادهای درخشان به شماره 22354/و

 

ردیف

نام رشته در مقطع دکتری

رشته گرایش های همنام کارشناسی ارشد

101

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی (گرایش فلسفه اخلاق)

اخلاق اسلامی

102

آمار

آمار

آمار ریاضی

103

اموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

104

انقلاب اسلامی ایران

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

105

برنامه ریزی آموزش از راه دور

علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی

106

بیوشیمی

بیوشیمی

107

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ گرایش تاریخ اسلام

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

108

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعدازاسلام

تاریخ گرایش تاریخ اسلام

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

109

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

تاریخ گرایش تاریخ اسلام

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

110

جامعه شناسی گرایش گروه های اجتماعی

جامعه شناسی

111

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ اقتصاد فضا

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ برنامه‌ریزی کالبدی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ سازماندهی مناطق عشایری

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ مدیریت توسعه پایدار روستایی

112

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ آمایش شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ بهسازی و نوسازی شهری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ محیط زیست شهری

113

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی

114

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

115

مهندسی عمران راه وترابری

مهندسی عمران ـ راه و ترابری

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

مهندسی عمران ـ سازه

مهندسی عمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

مهندسی عمران ـ محیط زیست

116

روان شناسی عمومی

روانشناسی عمومی

117

ریاضی محض – انالیز

ریاضی محض – انالیز

118

ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات

ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی

ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات

119

ریاضی گرایش جبر (ریاضی زمینه ابرجبرهای مرتب شده)

ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی

ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات

120

ریاضی محض – ابرجبر

ریاضی محض گرایش جبر

121

ریاضی گرایش جبر (زمینه جابجایی و همولوژی)

ریاضی محض گرایش جبر

122

ریاضی گرایش هندسه (توپولوژی)

ریاضی محض گرایش هندسه

123

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

آموزش زبان فارسی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

124

زبان وادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات پایداری

زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات کودک و نوجوان

125

سیاست وتوسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

126

شیمی – شیمی آلی

شیمی گرایش شیمی آلی

فیتوشیمی

127

شیمی – شیمی تجزیه

شیمی گرایش شیمی تجزیه

فیتوشیمی

128

شیمی – شیمی فیزیک

شیمی گرایش شیمی فیزیک

129

شیمی معدنی

شیمی گرایش شیمی معدنی

130

علم اطلاعات ودانش شناسی

علم اطلاعات ودانش شناسی

131

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

132

علوم قران وحدیث

علوم قران وحدیث

علوم و معارف نهج البلاغه

133

علوم ومعارف نهج البلاغه

علوم قرآن و حدیث

علوم ومعارف نهج البلاغه

134

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

حقوق جزا و جرم شناسی

135

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ـ تعلیم و تربیت اسلامی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ـ تعلیم و تربیت اسلامی

136

فیزیک

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک  گرایش اتمی و مولکولی

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک ـ گرایش فیزیک بنیادی

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک  گرایش هسته‌ای

137

فیزیک (گرایش فیزیک نظری)

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک  گرایش اتمی و مولکولی

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک ـ گرایش فیزیک بنیادی

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک  گرایش هسته‌ای

138

فیزیک گرایش هسته ای

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک  گرایش اتمی و مولکولی

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک ـ گرایش فیزیک بنیادی

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک  گرایش هسته‌ای

139

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی ـ علوم گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)

140

قرآن و متون اسلامی

علوم قرآن و حدیث

علوم نهج البلاغه

141

کلام

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه اخلاق

فلسفه و کلام اسلامی ـ فلسفه اسلامی

142

مبانی نظری اسلام

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه اخلاق

فلسفه و کلام اسلامی ـ فلسفه اسلامی

143

محیط زیست گرایش برنامه ریزی آموزش محیط زیست

آموزش محیط زیست

144

مدیریت بازرگانی

مدیریت MBA

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی

مدیریت بازرگانی ـ بازرگانی بین‌الملل

مدیریت بازرگانی ـ مدیریت مالی

145

مدیریت دولتی (منابع انسانی)

مدیریت دولتی ـ تشکیلات و روش‌ها

مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول

مدیریت دولتی ـ مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

مدیریت دولتی ـ مدیریت مالی دولتی

146

مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

مدیریت دولتی ـ تشکیلات و روش‌ها

مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول

مدیریت دولتی ـ مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

مدیریت دولتی ـ مدیریت مالی دولتی

147

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت ورزشی ـ مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت رویدادهای ورزشی

148

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ـ صنایع

مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره‌وری

مهندسی صنایع ـ سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

149

الهیات -فلسفه وکلام اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی ـ فلسفه اسلامی

فلسفه اخلاق

 

جدول شماره 2: رشته محل های دانشگاه پیام نور جهت پذیرش دکتری استعدادهای درخشان براساس آیین نامه استعدادهای درخشان به شماره 22354/و

 

ردیف

نام رشته در مقطع دکتری

مرکز مجری

1001

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

دانشگاه پیام نور استان قم مرکز قم

1002

امار

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

1003

اموزش زبان انگلیسی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1004

مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی ایران

دانشگاه پیام نور استان قم مرکز قم

1005

برنامه ریزی درسی (گرایش برنامه ریزی آموزش از راه دور)

تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

1006

بیوشیمی

دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز اصفهان

1007

بیوشیمی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

1008

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد ازاسلام

دانشگاه پیام نور استان هرمزگان واحد قشم

1009

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعدازاسلام

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1010

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

دانشگاه پیام نور استان قم مرکز قم

1011

جامعه شناسی گرایش گروه های اجتماعی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1012

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1013

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1014

حقوق بین الملل عمومی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1015

حقوق خصوصی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1016

مهندسی عمران راه وترابری

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران شمال

1017

روان شناسی عمومی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1018

ریاضی محض گرایش انالیز

دانشگاه پیام نور استان فارس مرکز شیراز

1019

ریاضی کاربردی زمینه تحقیق در عملیات

تحصیلات تکمیلی تهران دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز

1020

ریاضی گرایش کاربردی

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

1021

ریاضی محض- آنالیز

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز

1022

ریاضی محض – آنالیز

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1023

ریاضی گرایش جبر (ریاضی زمینه ابرجبرهای مرتب شده)

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1024

ریاضی گرایش جبر (زمینه جابجایی و همولوژی)

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1025

ریاضی گرایش هندسه (توپولوژی)

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1026

زبان شناسی همگانی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1027

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1028

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تهران جنوب

1029

سیاست وتوسعه کشاورزی

تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

1030

شیمی – شیمی آلی

بوشهر

1031

شیمی – شیمی الی

 دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

1032

شیمی – شیمی الی

دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز زنجان

1033

شیمی – شیمی الی

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

1034

شیمی – شیمی تجزیه

دانشگاه پیام نور استان فارس مرکز شیراز

1035

شیمی – شیمی تجزیه

دانشگاه پیام نور استان کرمان مرکز کرمان

1036

شیمی – شیمی تجزیه

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

1037

شیمی – شیمی فیزیک

دانشگاه پیام نور استان یزد مرکز اردکان

1038

شیمی – شیمی فیزیک

دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز اصفهان

1039

شیمی – شیمی فیزیک

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

1040

شیمی معدنی

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

1041

علم اطلاعات ودانش شناسی

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

1042

علوم اقتصادی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1043

علوم قران وحدیث

دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز آران و بیدگل

1044

علوم قران وحدیث

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

1045

علوم ومعارف نهج البلاغه

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

1046

الیهات- گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

1047

فلسفه تعلیم وتربیت گرایش تعلیم و تربیت اسلامی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

1048

فیزیک

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

1049

فیزیک هسته ای

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1050

فیزیک – گرایش نظری

دانشگاه پیام نور استان فارس مرکز شیراز

1051

فیزیک هسته ای

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز مشهد

1052

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – تهران شرق

1053

قران و متون اسلامی

دانشگاه پیام نور استان قم مرکز قم

1054

کلام گرایش فلسفه دین

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1056

مبانی نظری اسلام

دانشگاه پیام نور استان قم مرکز قم

1057

محیط زیست گرایش برنامه ریزی آموزش محیط زیست

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

1058

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1059

مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1060

مدیریت دولتی (منابع انسانی)

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1061

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1062

مهندسی صنایع

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

1063

فلسفه وکلام اسلامی

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران- تهران جنوب

 

 

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
 1. ساره گفت:

  سلام
  من کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی هستم.با نمره 19/5از پایان نامه دفاع کرده ام و 2مقاله هم مستخرج نموده ام چرا برای رشته من دکتری بدون آزمون را نگذاشه اید؟؟؟ با تشکر

 2. علیرضا شبانی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من علیرضا شبانی هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی با معدل 18/16، رتبه 4 کشوری و دارای 5 مقاله isi
  آیا شرایط ثبت نام در آزمون بدون دکترا شامل حال من می شود؟ البته میدونم وقتش تمام شده
  بینهایت ممنون میشم اگه جواب بدید؟

 3. صفری گفت:

  اینجانب کارشناس ارشد فقه با معدل ۱۸ و دومقاله مستخرج از پایان نامه و نخبه فرهنگی کشوری و مبتکر آیا می توانم در دکترای بدون کنکور ثبت نام کنم ؟

  متاسفانه مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

 4. hy گفت:

  برای من اس ام اس اومد که برای دعوت به مصاحبه داخل سایت پیام نور رو نگاه کنیم. برای کسی اومده این اس ام اس؟

 5. تبسم گفت:

  سلام
  اگه دانشجوی پیام نور باشی و حداکثر 5 ترمه تموم کرده باشی می تونی. ضمنا رتبه اول تا سوم کشوری بین هم ورودیها را در نظر می گیرن که خود دانشگاه اعلام می کنه. من ترم آخر ارشد آموزش محور پیام نورم. شاگرد اول کلاسمون توی دانشگاهم اما رتبه کشوریم 2 شده. مقاله علمی پژوهشی هم ندارم. کلا با توکل بر خدا میرم مصاحبه. البته هنوز زمان مصاحبه مشخص نشده.

 6. شادی گفت:

  سلام،من ثبت نام کردم امکان ویرایش یا مشاهده وجود نداره؟

 7. نازنین(روانشناسی عمومی) گفت:

  سلام من با معدل 18/65 ونمره پایان نامه 19/80 با داشتن پذیرش و چاپ 2 مقاله وتدریس در دانشگاه وتالیف یک کتاب و فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد می تونم شرکت کنم جز رتبه 1 تا3 هم ورودی های خودم نیستم رتبه 4 یا 5 را دارم می تونم شرکت کنم یا نه؟اگه می شه راهنماییم کنید؟متشکرم.

 8. hy گفت:

  کسی فارغ التحصیل به غیر از پیام نور هست که 5 ترمه تموم کرده باشه و اینجا ثبت نام کرده باشه؟

 9. محسا گفت:

  با سلام و تشکر فراوان خدمت مدیر محترم سایت اگر رتبه اول تا سوم در دانشگاه خود باشیم میتونیم یا باید کشوری رتبه داشته باشیم؟خواهش میکنم هر کس میدونه سریع جوابم بده.

 10. سمانه گفت:

  با سلام.من ارشد حسابداری دارم و عضو هیات علمی پیم نور.خواستم ببینم چطور میتونم ثبت نام کنم.ایا برای من امکان ثبت نام دکترای حسابداری پیام نور بدون آزمون هست.چرا لینک ثبت نامی وجود نداره.فقط اخبارش هست.ممنونم.لطفا جواب به ایمیلم بفرستید منتظرم

 11. معصومه گفت:

  سلام
  رشته حسابداری هم درمقطع دکتری پیام نور وجود داره؟ ممنون میشم پاسخ بدید چون این رشته درجدول ندیدم.ممنون

 12. رضا گفت:

  فارغ التحصیل دانشگاه ازاد بامعدل 16.5و پایان نامه با رتبه عالی میتونه شرکت کنه .لطفا اگه میشه سریعتر جواب بدین .متشکرم

 13. ستاره گفت:

  سلام
  اگر امکانش هست مطلبی در مورد دکتری پژوهش محور( طول دوره؛ ویژگی های این طرح و تعداد واحد ها و….) بگذارید چون برای خیلی ها از جمله خود من سؤال هست.
  با تشکر

  • Amin گفت:

   ایین نامه اش روی گوگل هست دقیق خاطرم نیست انگار چند واحد روش تحقیق پاس میکردن و بعد تز طول دوره هم انگار سه سال حداقل بود ولی گوگل کنین یقینا پیدا میکنید لطفا لینکش رو هم بعدا اینجا قرار بدید

 14. خواهش گفت:

  بچه ها…:
  بعضی از دانشگاه ها گواهی رتبه را تا زمان فارغ التحصیلی نمیدن…اما شفاهی میگن که رتبه اول شدی…
  من معدل ام 19/10 و رتبه دوم…اما شهریور دفاع می کنم…یعنی دانشگاهبدون گواهی اصلا قبول نمی کنه؟ کسی راه حلی به ذهن اش میرسه که راهنمایی ام کنه؟؟
  این طوری دارم تمام دانشگاه ها را از دست میدم..خواهش می کنم کمک ام کنین.

  • دانشجو پردیس گفت:

   سلام
   شما فرم گواهی رتبه را نزد معاونت آموزشی ببرید به همراه کارنامه ها و تاییده مسول رشته تان که در پشت کارنامه شما ذکر کند شما رتبه اول کلاس بوده اید
   امکان پذیر است البته اگر همکاری کنند و شما مصر به احقاق حقتان باشید

  • دانشجو عمران آب گفت:

   بدون دفاع هم میدن…یعنی مینویسن معدل بدون پایان نامه 19.1 است…

 15. علی جغرافیا گفت:

  سلام
  دوستان من فقط تو این فرم هایی که گفته موندم
  مثلاً دانشگاه آزاد فقط گواهی با فرمت خاص خودش رو میده که توش قید شده فارغ التحصیل شدی و رتبه چندم در بین هم ورودی ها هستی.
  الان من ریز نمراتم رو گرفتم-
  گواهی رتبه خودم رو در مقطع ارشد و کارشناسی گرفتم به فرمت دانشگاه آزاد
  مدرک کارشناسی و ارشدم رو هم دارم
  به نظرتون مدارکم کامله؟
  نامه دیگه ای نمی خواد چون فردا آخرین روزه و اگه نیازه برم تهیه کنم
  لطفاً راهنماییم کنین

 16. hy گفت:

  یه نفر جواب بده لطفا. آیا 5 ترمه ها نمیتونن شرکت کنن؟

 17. شادی گفت:

  من با معدل 18/50 از دانشگاه آزاد در رشته کارشناسی ارشد سال 93 فارق التحصیل شدم.می تونم ثبت نام کنم یا خیر؟مزید امتنان خواهد بود با عنایت به ذیق فرصت ثبت نام رهنمود فرمایید.

 18. فاطمه گفت:

  سلام
  من هم الان این اطلاعیه رو دیدم. فراگیر پیام نور بدم، 7ترم تموم کردم.پایان نامه 19، معدل کل 17.5، یه مقاله دارم که به اصرار استاد راهنمام فرستادم به مجله ای که معلوم نیست علمی پژوهشی هست یا نه.به نظر شما میتونم شرکت کنم؟ فرم تایید رتبه رو از چه طریق باید بگیرم؟؟
  باتشکر

 19. علی جغرافیا گفت:

  خواهش میکنم ازتون هر چه سریع تر جواب منو بدین

 20. علی جغرافیا گفت:

  با سلام
  با توجه به اینکه من امروز مطلع شدم و فرصت زایدی نیست.
  فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد هم می تونن ثبت نام کنن؟

 21. حسن گفت:

  سلام.
  شرط معدل دارین یا دانشجو حتما باید جزء رتبه های اول تا سوم هم ورودی هاش باشه؟

  • دانشجو پردیس گفت:

   سلام
   جز رتبه های اول تا سوم
   که نفرات ورودی کد رشته محل تا5 نفر رتبه اول
   6_10 رتبه اول و دوم و 11 نفر به بالا رتبه اول و دوم وسوم

 22. رضا گفت:

  باسلام
  برای ثبت نام باید حتما فارغ التحصیل از دانشگاه پیام نور باشی یا همچین شرطی وجود نداره؟

 23. سلام - به مدیریت محترم سایت گفت:

  با سلام و وقت بخیر . مدیریت محترم سایت , آیا اگر در ۵ نیمسال ( در سایر دانشگاه ها ) تمام کرده باشیم , غیر قابل قبول است؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید .
  با تشکر

 24. شادی گفت:

  من بهمن سال 91 از پیام نور تهران فارغ التحصیل شدم. سه ترمه و آموزش محور بودم. با معدل 17/33 . به نظر شما من شرایطش رو دارم. یه مقاله علمی پژوهشی هم دارم.

  ممنون

 25. هاشم گفت:

  سوال من هم همینه . اگه 5 ترمه تموم کرده باشیم چی نمیشه شرکت کرد؟ آیا قابل قبول نیست ؟

 26. hy گفت:

  یعنی اگه در 5 نیمسال تموم کرده باشیم نمیشه؟؟؟

 27. سارا روانشناسي گفت:

  هفت خوان رستم كه ميگن همينه