مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره
 1. مهرزاد گفت:

  سوالات دکتری بیومکانیک رو از کجا باید دانلود کرد؟

 2. مهرزاد گفت:

  سلام. سوالات رو چه جوری و از کجا باید دانلود کرد؟
  ممکنه راهنمایی کنید..

 3. ر گفت:

  سلام . شماره و کد دفترچه سوالات مهم هست . مثلا دفترچه من ۱۰۲c بود . فکر کنم این پاسخنامه مربوط ب اون کد نباشه

 4. محرم طاهرخانی گفت:

  عالی بود دست گلتان درد نکنه. هورا

 5. سینا گفت:

  آقا من:
  تخصصی مو 23.33
  زبان: 14.44
  و استعداد رو: 62.22 زدم.
  به نظرتون اوضاع خیلی افتضاحه یا مجاز می شم؟

  • مهدی گفت:

   لام به بچه های روانشناسی تربیتی
   اعتراض به کلید اولیه سازمان سنجش
   سلام
   پیشاپیش سال نو را به شما کارکنان زحمت کش تبریک عرض می کنم و آرزوی سالی خوش را برایتان دارم.

   در 25 اسفند ماه کلید اولیه سازمان سنجش منتشر شد که در رشته دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی کد 2125 کلید در برخی از سوالات ذیل اشتباه بوده است. من سعی کردم با مرور و مطالعه منابع گزینه درست را با متن علمی برایتان تایپ کرده و فرستادم و امیدوارم در احقاق حق داوطلبان موفق باشید.
   سوالاتی که به نظر من کلید اولیه آن اشتباه است را برایتان با استنادات به متون علمی این حوزه می فرستم شاید فایده ای داشته باشد.
   در دفترچه Fکلید سوالهای 10، 21، 31، 50، ،68، 72 و 82 اشتباه هستند لطفا رسیدگی کنید.
   تعدادی از این سوالات را با توجه به منابع تحلیل نمودم که برایتان در ادامه این مطلب قرار دادم.
   سوالات با کلید های اشتباه
   10) کدام روش آماری زیربنای سایر روش های آماری است؟
   1) تحلیل عاملی 2) تحلیل رگرسیون 3) تحلیل کواریانس 4) تحلیل واریانس
   کلید اولیه سازمان سنجش گزینه 2 است که اشتباه بوده است. در منابع گو.ناگون روش تحقیق گزینه درست گزینه 4 است. در تحلیل عاملی و تحلیل کواریانس و تحلیل رگرسیون ازمون F تحلیل واریانس استفاده می شود که نشان دهنده معنی داری تفاوت های واریانس و میانگین سطوح متغیرهاست. در تحلیل رگرسیون نیز میانگین مجذورات پیش بینی با میانگین مجذورات باقی مانده مقایسه می شود که از طریق تحلیل واریانس ممکن است.

   31) در کدام روش پژوهش کیفی، پژوهشگر به دنبال کشف شیوه اندیشیدن، برقراری ارتباط و معنادهی هریک از افراد به چیزها می باشد؟
   1) نظریه داده بنیاد 2) پدیدار شناسی 3) اقدام پژوهی 4) قوم نگاری
   کلید اولیه سازمان سنجش گزینه 4 است که اشتباه بوده است. در منابع ذیل گزینه درست گزینه 2 است.
   • منبع اول: در کتاب « مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری، عباس بازرگان. 1391. انتشارات نشردیدار» فصل نهم صفحه 156 آمده است که :
   «هدف پژوهشگر از اجرای طرح تحقیق پدیدارشناسی آن است که معنی یک پدیده یا مفهوم مورد مطالعه را از نظر یک گروه افراد بررسی کند. بعبارت دیگر پدیدار شناسی سعی بر آن دارد که به شناخت از پدیده ها، از طریق پی بردن به درک افراد از آن پدیده ارج نهد…….در پدیدار شناسی پدیده مورد مطالعه براساس معرفت شناسی تفسیری و بر پایه ذهنیت افراد و معنایی که آنان در تجربه زندگی خود دارند بررسی می شودص156»
   و در آخر همان صفحه آمده که:
   « به طور خلاصه می توان گفت چنانچه پژوهشگر بخواهد ساختار و معنای ضمنی یک پدیده (از جمله احساسات، اندیشه یا شی را) با توجه به معنایی که افراد از آن در زندگی خود تجربه کرده اند آشکار نماید، از روش تحقیق پدیدارشناسی استفاده می کند.ص 156-157»
   • منبع دوم: در کتاب « روش های تحقیق در علوم رفتاری،سرمدو همکاران. 1391. انتشارات آگاه» فصل چهارم صفحه 127 آمده است که :
   «ماهیت کیفی-پدیدارشناختی: برای درک کامل رفتار فرد باید احساسات و افکار وی درباره این رفتار ویژه شناخته شود. زیرا جنبه واحدی از رفتار می تواند معانی مختلفی داشته باشدص 127 »
   • منبع سوم: در کتاب روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی علی دلاور ص 230 آمده است:
   «تحقیق کیفی دارای رویکرد کیفی پدیدار شناختی است. پدیدار شناختی مطالعه پدیده ها است و بر توصیف دقیق پدیده ها در همه زمینه های تجربه تاکید دارد. پدیدارشناسان فرض نمی کنند که از هر آنچه برای مردم اتفاق می افتد اطلاع دارند بلکه آنها بر جنبه ذهنی رفتار مردم تاکید دارند. بنابراین به جای ثبت رفتار محقق کیفی سعی می کند درک کند که آن رفتار برای افراد مورد مطالعه چه معنی دارد. این درک مستلزم این است که معنی کیفی به آن رفتار نسبت بدهند.ص 230»
   • در کتاب های راهنمای عملی پژوهش کیفی حیدرعلی هومن و در کتاب روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی گال و همکاران ترجمه نصرو همکاران) نیز به گزینه دو تاکید شده است.

   سوال 68. روش آموزشی مبتنی بر نظریه پیاژه بر کدام نوع یادگیری متمرکز است؟
   1) اکتشافی 2) مشارکتی 3) مبتنی بر مسئله 4) از طریق همسالان
   کلید اولیه سازمان سنجش گزینه 1 درست است. اما با توضیحات ادامه متوجه خواهید شد گزینه درست گزینه 3 است.
   در کتاب (مهارتهای آموزشی و پرورشی.(1391). حسن شعبانی جلد اول ص 85) آمده است:
   «طبق اظهارات پیاژه و طرفدارانش یکی از دلایل انگیزه طبیعی کودکان کنش متقابل با محیط است که آنها همواره در فرایند رشد خود با تناقضات مواجه می شوند. یعنی با چیزهایی روبرو شوند که در ساختار فکری موجودشان نمی گنجد، این تناقضات باعث ایجاد عدم تعادل در آنها می شود………….. برای دستیابی به چنین موقعیتی معلمان باید فضایی را ایجاد کنند که گرایش به چالش و انگیزه فرایند کشف را در دانش آموزان تقویت کند»(ص85).

   سوال 72: معلمی در فرایند تدریس خود کنش های به موقع، منطقی، و استانداردی مانند توضیح موضوع و انگیزه دادن و طرح ریزی برای کلاس را داشته است و نیز از عناصر اخلاقی مانند بردباری و احترام برخوردار است. اما هنوز از یادگیری دانش آموزان خود اطمینان حاصل نکرده است» وی در تدریسش چگونه است؟
   1) توانسته تدریس موفقی داشته باشد 2) یک تدریس باکیفیت داشته است
   2) از جنبه کاری یک تدریس خوب داشته است. 4) تا یادگیری صورت نگیرد تدریسی به درستی اتفاق نیفتاده است.
   کلیداولیه سازمان سنجش گزینه 3 بوده است که به نظر من اشتباه است براساس منابع و متن ذیل گزینه درست گزینه 4 است.
   • منبع اول: در کتاب «مهارتهای آموزشی و پرورشی، روشهاو فنون تدریس» حسن شعبانی انتشارات سمت جلد یک ص 61 آمده است:
   «تدریس به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود …. و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است ص 61 »
   و در ص 64 همان منبع آمده است :
   «عمل تدریس صورت نخواهد گرفت مگر اینکه یادگیری اتفاق افتاده باشد…… اگر در فرایند یاددهی یادگیری معلمی تدریس کند اما عمل یادگیری صورت نگیرد نمی توان مفهوم تدریس را به چنین فعالیتی اطلاق کردص 64»

   سوال 82: بر طبق کدام نظریه کلاس درس را می توان به صورت یک رابطه متقابل دادو ستد بین معلمان و شاگردان توصیف کرد؟
   1)کارکردگرایی 2)تداعی گرایی 3) شناختی 4) نوفیزیولوژیکی
   در کلید اولیه سازمان گزینه درست گزینه 3 شناختی است که اصلا ارتباطی با دیدگاه دادو ستد ندارد و سه منبع ذیل به گزینه 1 تاکید دارد.
   • منبع اول: در کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی، روشهاو فنون تدریس حسن شعبانی انتشارات سمت جلد یک ص64 آمده است:
   «در تعریف تدریس به معنای موفقیت دو مفهوم یادگیری و تدریس انفکاک ناپذیر هستند……تمثیل خرید و فروش مثال خوبی برای تبیین تدریس به معنای موفقیت است. در این تدریس که نخستین بار توسط دیویی مطرح شد … تدریس برای آموختن است انچنان که فروختن برای خریدن است…. براس چنین نگرشی تدریس تنها انتقال اطلاعات نیست بلکه تعامل یا ارتباط بین معلم و دانش آموزان است ص64».
   • منبع دوم: در کتاب « مهارتهای آموزشی و پرورشی، روشهاو فنون تدریس حسن شعبانی انتشارات سمت جلد دوم ص 16-17 آمده است:
   «از دیدگاه سنت گرایان عمل گرا چه در فرایند برنامه درسی و چه در فرایند تدریس، اهداف کلی نظام آموزشی ابتدا به اهداف عینی و سپس به فعالیت های یادگیری تبدیل شوند. آنها معتقد هستند کلیه اهداف آموزشی، محتوا و حتی خطی مشی فعالیت معلمان در کلاس درس را باید دست اندرکاران امور تعلیم و تربیت در سطوح بالا وزارت آموزش و پرورش تعیین و تنظیم کنند………… اگرجه بسیاری از تصمیم ها در زمینه محتوا و چگونگی اجرای برنامه درسی و ارزشیابی از پیش گرفته می شود، معلمان در فرایند یاددهی-یادگیری با مسایل مهم زیادی روبه رو هستند که باید در مورد آنها تصمیم بگیرند. آنها باید براساس محتوا و چهارچوب تعیین شده فعالیت های آموزشی را طراحی و اجرا کنند، اما مجاز نیستند برنامه یا فعالیتی را خارج از معیارهای آموزش و پرورش به اجرا بگذارند. آنها تنها نقش واسطه یا «بده بستان»(زیرنویس: transaction) را در فرایند آموزش بازی می کنند»ص16-17).
   • منبع سوم: در کتاب «روش تدریس پیشرفته» حسن شعبانی ص 16 آمده است:
   «جان دیویی مفهوم بده بستان وجودی را به جای تجربه به کار می بردص 16» .

   • آمنه گفت:

    سلام آقا مهدی منم کاملا بانظر شما موافقم این سوالاتو منم دقیقا همینطور ج دادم با اطمینانم ج دادم اما میبینم باز سازمان سنجش پرغلط ظاهر شده.

 6. سینا گفت:

  تا اونجایی که من یادمه پارسال هم کلید تخصصی رو فقط دادند.
  کلید دفترچه عمومی اصلا نمیاد

  • رییسی گفت:

   دوست عزیز در عرض یک سال فراموش کردهای در حالی که پارسال همزمان کلید های عموی هم داده شد. در همین سایت میتوانی کلید های عمومی پارسال را بیابی

 7. نسرین -اقتصاد به نود و سهههههههههههههههه گفت:

  اعتراض ننویسی ها، شما یادتون رفته حرف اضافه قبل موصول به هیچ عننوان ان پی یکش حذف نمیشود.
  اینم جواب ابهامتون

 8. سینا گفت:

  بچه ها فقط یک نوع دفترچه وجود داشته برای عمومی؟ من احساس می کنم ترتیب گزینه های دفترچه ی من با این فرق داشته.

 9. Saeideh - hesabdar گفت:

  سلام دوستان
  چرا کلید زبان و استعدادو نمیشه گرفت؟؟؟؟؟

 10. احسان گفت:

  بچه ها ACCUMULATED یقینا درسته…چون معنی فزاینده و متراکم میده…با توجه به لحن جمله منطقی ترین گزینه ست

 11. محسن گفت:

  سلام
  من این دو سوال 137 و 139 شما رو دیدم. جوابشون درسته. همون گزینه 2 و 4 به ترتیب. اما وقتی شما اطمینان 100 درصد دارید و به قول خودتان به گرامر هم کاری ندارید احتمالا حتی اگه شکسپیر هم بیاد بگه این گزینه ها ایرادی ندارن شما قبول نمی کنید.

 12. سید گفت:

  دوستان تاریخ اسلام درصد هاتون در چه سطحیه؟

 13. مونا گفت:

  دوستان كسي مي دونه دررشته ي روانشناسي تا چه ميانگين درصدي مجاز به انتخاب رشته هست و مي تونه دعوت به مصاحبه بشه؟و اينكه ضريب دووس تخصصي ٣ هست يا ٤؟

  • مصطفی گفت:

   ضریب دروس تخصصی ۴ و احتمالا بنا به تجربه من در دوره های روزانه و شبانه ۲۷ درصد به بالا مجاز به انتخاب رشته باشند البته این آزمون هنجاری است و وابسته به عملمرد رقبای شما دارد.

 14. فرزاد گفت:

  سلام
  دوستان کلید اولیه زبان و استعداد رو از کجا بگیرم؟ چرا سنچش فقط تخصصی رو گذاشته و عمومی هارو سایت قرار نداده؟

 15. سیمین گفت:

  چرا کلید سوالات عمومی نیست؟؟؟؟

 16. نود وسه گفت:

  به نظرم باید به سوالات 137 و 139 اعتراض کرد چون گزینه 139 یه جورایی 2تا گزینه میتونه درست باشه شواهد هولناک(گزینه 1) شواهد گردآوری شده(گزینه 4)…اگر به ساختار جمله باشه میشه شواهد هولناک چون evidence اسم هست و احتیاج به صفت داره مگر اینکه گزینه 4 صفت مفعولی یا اسم توصیفی باشه که من مطمئن نیستم..در رابطه با سوال 137 من 100درصد مطمئنم که گزینه in which درسته حتی اگه اون مقاله که تو گوگل هست هم چیز دیگه ای نوشته باشه.من زبان رو به صورت گشتاری که چامسکی ارائه داده خوندم یعنی من اصلا گرامر سنتی رو باهاش کاری ندارم…یعنی دارم با توجه به علم زبان شناسی میگم.اولا شما اگه جمله را ترجمه کنید وقتی برسید به اونجا که مگه”” که مسافرت می کنند…”” حالا ما احتیاج به یک حرف اضافه داریم که بتونه جمله کامل بشه””در دریاهای آزاد”” هیچ کدوم از گزینه ها جزء 3 حرف اضافه ندارن..بدون حرف اضافه ترجمه میشه این””که مسافرت می کنند دریاهای آزاد”” که کاملا بی معنی هستش…حالا از نظر گرامری :حرف اضافه تنها میتونه در پشت موصل اینورت(یعنی محل ظهورش عوض بشه) بشه…مساله بعدی اینکه which داره به تانکرها و کشتی ها اشاره میکنه که جانشین فاعل شده بعد فعل travel اومده که تک ظرفیتی هستش یعنی احتیاج به مفعول نداره “چه چیز را / چه کس را مسافرت کرد” معنی نمیده…پس اگر گزینه ای که دوستان گذاشتن صحیح باشه نقش the open seas چیه؟؟؟ تنها گزینه 3 هست که با توجه به حرف اضافه in که اینورت شده میتونه به the open seas نقش ساختار اضافه ای رو بده…من با اطمینان میگم اون مقاله هم اشتباه نوشته مگه ما تا حالا مقالات داخلی یا خارجی ندیدم که ویراستاریشون پر از غلط بوده…آخه این چه کاریه که از یک مقاله یک خط برداریم و یک تیکه اش رو جا خالی بزاریم…شاید از نظر ویراستاری اون مقاله اشکال داره یا شاید اشتباه تایپی داشته یا شاید بر اساس جملات بالایی ترکیب این جمله مشخص میشه…درکل باید به 2تا سوال اعتراض کرد چون با هیچ منطقی نمیشه توجیه کرد مخصوصا سوال 137 که من کاملا مطمئنم گزینه 3 میشه و حتی اگه توی کلید غیر از این باشه من بازهم اگه این سوال رو جای دیگه دیدم باز هم گزینه 3 رو انتخاب میکنم!

 17. artin گفت:

  سلام اقا پیام یم سوال داشتم لطفا حواب بده ایا بین استعداد و زبان هر دو که ضریب شون یم هستش ایا فرق میکنه بین کسی که هم استعداد و هم زبان رو ۲۰ درصد بزنه با کسی که استعداد ۴۰ بزنه و زبان رو صفر بزنه هست

 18. فرهاد ن گفت:

  سلام جناب پيام خسته نباشيد
  سوالي داشتم
  فرق كسيكه پاسخ نامه رو سفيد گذاشته با كسيكه مثلا 6 درصد زده چقدره
  سفيد گذاشتن زبان تا چقدر به ضرر فرد است

 19. 139 گفت:

  دوستان درسته که گزینه 4 هست و احتمالا کلید هم گزینه 4 خواهد بود
  اما طراح گزینه های دیگه رو خوب طرح نکرده بود
  به نظر من 2 هم میشه چون ترکیب
  simulated evidence هم وجود داره و ترکیب نامفهوم نیست
  من اعتراض میکنم به این سوال

 20. کژ ال گفت:

  سلام دوستان. من 8 تا زدم 2 تاش غلطه درصدم چقد میشه. ممنون

 21. مجید گفت:

  ببخشین فرزانه خانم میشه بفرمایین رشته تحصیلیتون چیه و کدوم مقطع هستین؟ممنون

 22. علی(حسابداری) گفت:

  آقـــــــــــــــــــــایون
  خانـــــــــــــوما
  سوال 139 رو لطفا اعتراض کنید
  بایـــــــــــد حذف بشه
  چرا که
  inundated به معنی هولناک معنا داره
  شواهد هولناکی نشان میدهد….

 23. مجید گفت:

  سلام دوستان
  گرامر زبانم خیلی ضعیفه میخوام تقویتش کنم. کتابی هست که در زمینه گرامر مفید و قابل فهم باشه؟ ممنون میشم کمک کنید.

 24. مریم گفت:

  سلام بچه ها من سه تا سوال زدم که هر سه تاش درسته میشم 10 درصد؟

 25. مجید گفت:

  فرزانه خانم ممنون از توضیحاتتون من جمعا 15 سوال زدم زبان که 10سوال جواب درست زدم البته با جوابهای شما که راضی هستم چون حدود 27 درصد میشه که در رشته ما ژئومورفولوژی بد نیست .

 26. احمد مدیریت گفت:

  دوستان لطفا راهنمایی کنید .. آیا امیدی هست ؟

 27. احمد مدیریت گفت:

  معدل لیسانس 13/60
  ارشد 17/75

 28. احمد مدیریت گفت:

  آقا پیام
  با 30 % تخصصی
  20% استعداد
  61% زبان

  امیدی هست ؟

 29. میلاد مدیریت گفت:

  سلام من تقریبا هر سه درس رو 35 زدم و معدل موثرم 18.5 هستش! بنظرتون میتونم به رتبه زیر 250 فکر کنم؟!

 30. payam گفت:

  دوستانیکه مجموع زبان و استعداد را بالای 100 بیارن از وضعیت خوبی برخوردارند

 31. نریمان گفت:

  سلام خانم فرزانه!

  در مورد سوال ۱۳۹ من در اینترنت سرچ کردم simulated evidence نیز وجود دارد یعنی شواهدی که مبنتی بر شبیه سازی است. نمی دونم به نظر من گزینه نیز میتونست درست باشد نظر شما چیست؟

  پاسخ دادن

 32. نریمان گفت:

  سلام خانم فرزانه!

  در مورد سوال 139 من در اینترنت سرچ کردم simulated evidence نیز وجود دارد یعنی شواهدی که مبنتی بر شبیه سازی است. نمی دونم به نظر من گزینه نیز میتونست درست باشد نظر شما چیست؟

 33. مجید گفت:

  با سلام میشه یکی از دوستان جواب سوال 137 را تحلیل کنه ممنون میشم

  • فرزانه گفت:

   سلام
   آقا مجید من در نظری که پایین گذاشتم این سوال رو توضیح دادم
   مطالعه کنید اگه مورد یا سوالی بود مطرح کنید جواب میدم
   موفق باشید.

   • نود و سه گفت:

    با احترام به نظر فرزانه خانم من مطمئنم که جواب میشه گزینه 3 یعنی in which…چون ما اگه which رو فاعل در نظر بگیریم فعل travel هم لازمِ پس بعدش نیازی به مفعول نداریم پس حالا نقش the open seas چیه؟؟؟چون جزء ساختار اصلی یعنی فاعل و مفعول نیست پس ساختار حرف اضافه هستش …حتی اگه ترجمه هم بکنیم نیاز به این داریم که بگیم “که در(In) دریاهای آزاد مسافرت میکنند…اینو میتونیم فرضا موصول مرکب هم در نظر بگیریم..مثال:
    the big cardboard boxes((in which ali put some spare parts yesterday )) have to be transferred to the warehouse.
    جعبه های مقوایی که در آنها علی گذاشت تعدادی قطعه یدکی دیروز باید انتقال داده شوند به انبار.
    این دقیقا مثالی بود که توی کلاس ترجمه برامون زدن.

    • نریمان گفت:

     عین این جمله در اینترنت هستش می تونید سرچ کنید من هم in which را زدم متاسفانه ولی that درسته

    • رییسی گفت:

     این سوال 137 ازمتن oil spills امده برو در گوکل سرچ کن در چندین سایت این جمله امده طراحان سوال مگر خودشان سوال طرح میکنند نه بابا انها را از اینترنت و دایره امعارف و مقاله خارجی در ماورند . من تمام سوالات را از متن اصلی انها در گوگل سرچ کردم

     • نود و سه گفت:

      پس با این حال من افتخار میکنم زبانم -2 میشه چون طبق ساختار زبان و دانش علمی زدم و اگر بازهم برم سر جلسه همین گزینه ها رو انتخاب میکنم.باید به حال این سیستم آموزشی تاسف خورد که باید از توی گوگل سرچ کرد!!! اگه اینجوری باشه سوالات مربوط به کلمات همه ی گزینه ها تقریبا یه جورایی درست هست!

     • رییسی گفت:

      اقای 93 منظور شما را خوب متوجه نشدیم . دوستان این مقالات علمی و معتبر و توسط افراد خبره آن رشته تالیف شده این که طراحان ما از آن ها کپی برداری می کنند نباید دال بر اشتباه بودن این جمله ها و باشد . متاسفانه گرامر سنتی که در کشور ما تدریس میشود این اذهان را در ما بوجود اورده که هرچه معلمان و در کتاب های که ما خواندیم درست است. من خودم زبان خوانده هستم. علم زبانشناسی که در زبان فارسی اهمیتی ندارد یکی از رکن های زبان آموزی است. زیاد به این گرامر سنتی و فرمولی و قو اعد من درآوردی اکتفا نکنید.البته جملات کاملا صحیح هستند. درک زبانی هم لازم است.

     • علی(حسابداری) گفت:

      نود و سه:
      دقیقا درسته

    • payam گفت:

     Oil spills can occur on land or in rivers and lakes, but the most serious spills tend to involve tankers that travel the open seas.
     Oil Spills | English Articles
     http://www.englisharticles.info/2011/06/08/oil-spills/

  • رییسی گفت:

   لطفا کل جمله را از طریق گوکل سرچ کن

 34. کتایون گفت:

  سلام بچه ها کتابی هست که ازمون های mcrt رو جواب تشریحی داده باشه؟

  • فرزانه گفت:

   سلام
   دوست گرامی
   جنین کتاب نیست !که پاسخ تشریحی برای آزمون msrt داشته باشه!
   ولی شمابهتره کتاب کیت رو مطالعه کنید با کتاب لانگمن و کتاب بارونز که منبع این آزمون ها هستن.
   ولی کتاب دکتر خیر آبادی هم هست در مورد تافل دکتری و در کنار این کتاب ها می تونید به این کتاب هم مراجعه کنید.
   در فروشگاه کتاب همین سایت این کتاب هست می تونید مراجعه کنید من توضیحاتی در مورد این کتاب در مورد اون مشاهده کردم شما هم مطالعه کنید خالی از لطف نیست.
   موفق باشید

 35. تو رو خدا جواب بدید گفت:

  من 5 تا غلط زدم 1دونه درست….درصدم منفی میشه؟؟؟ اصلا به درصد میرسه که بخواد منفی بشه چون مثلا 0.95- که نداریم…3تا غلط 1دونه درستم رو میپرونه اما اون 2تا اشتباه چقدر میشه؟؟؟ خواهش میکنم اگه کسی میدونه جواب بده

 36. mery رفتارحرکتی گفت:

  با احترام
  میشه به طولانی ترین پاسخ تحلیلی اون دوستمون اعتماد کنیم؟

  • فرزانه گفت:

   سلام
   خواستم خودم پاسخ تون رو بدم
   دوست خوبم
   بخش لغت که میشه با معنی به جواب رسید
   در مورد ریدینگ هم جواب در متن هست با کمی دقت می تونید به جواب برسید
   اگه جایی رو متوجه نشدید بگید من توضیح بدم
   و می مونه بخش گرامر این بخش هم همین طور اگه جایی رو متوجه نشدید بگید بیشتر توضیح بدم بهتون
   اگه سوالی بود در خدمتون هستم.
   ممنون و موفق باشید.

   • mery رفتارحرکتی گفت:

    سپاس عزیزم. قانع کننده بود مهربان

   • نریمان گفت:

    سلام! اون سوال گرامرکه وارنگی استفاده شده چرا شرطی نوع دوم اشتباه است

    • فرزانه گفت:

     سلام
     دوست گرامی
     ممنون از دقت و توجه تون
     ببنید ،در ساختار مشخصی که فعل کمکی were ،should ، had باشهو ربط دهنده شرطی if باشه ،می تونیم if رو حذف کنیم و در اون صورت فعل و فاعل رو جابجا کنیم.
     مثال 1:
     he had taken more time,the results would have been better .
     Had he taken more time,the results would have been better.

     مثال 2:
     I would help if I were in a position to help
     I would help were I in a position to help

     مثال 3:
     If you should arrive before 6:00,just give me a call
     Should you arrive before 6:00,just give me a call.
     در این سوال هم به همین صورت بوده که if رو می شد حذف کرد و جای فعل و فاعل رو تغییر داد که در نهایت شده:
     had Cervantes not written
     که قبلش این طور بوده
     if cervantes had
     کهif حذف شده واورونگی اتفاق افتاده جای فعل و فاعل عوض شده!
     اگه باز سوالی بود و مشکلی داشتین بپرسید
     موفق باشید

     • نریمان گفت:

      مرسی خانم فرزانه بابت توضیحات تون!
      من سوال این که چرا گزینه 1 درست نیست. مگر نه اینکه جمله دوم باید would have p.p می آمد.؟ جمله با توجه به کلمه today شرطی نوع دوم است و جمله اول باید به صورت گذشته ساده بیاد

     • رییسی گفت:

      نریمان جان شما بر حسب 3 نوع جمله شرطی که قسمت دوم جمله چون اینده در گذشته ساده هست پس شرطی نوع دوم است و گزینه بعد از هم باید گذشته ساده باشد فکر کردی. متاسفانه سیتم تدرس سنتی گرامر که مگوید شرطی نوع سوم ماضی بعید یک طرف و قسمت دوم هم اینده درگذشته کامل باشد ایجا خیلی ها را به اشتبا انداخته چون میگویند اگر اشی و اسم مفعول بکار ببریم قسمت دوم جمله همباید would have و اسم مفعول داشته باشیم . چون would be هست پس شرط نوع دوم است که متاسفانه این ناشی از تدریس سنتی در دبیرستانهاست.

     • رییسی گفت:

      سوال سروانتس هم از مقاله گرفته شده در گوکل سرچ کنید

     • نریمان گفت:

      جناب رییسی مرسی از توضیحاتون الان کتاب گرامر دایجست مرور کردم … توضیحات خوندم متوجه شدم گرامر دایجست میگه
      even if the action of the main clause is in the present or future , use the past perfect of the verb in the if clause if the imagined situation is
      in the past

      if i had studied Spanish, i could speak Spanish with my cousin

   • کنکوری گفت:

    ببخشید فرزانه خانم شما این جواب ها رو از کجا آوردید؟

 37. احمد مدیریت گفت:

  سلام
  من 20 سوال صحیح و 5 غلط و 5 تا هم نزدم
  میشه 61%

 38. برنامه ریزی درسی گفت:

  سلام دوستان سؤالات ما گزینه هاش با دفترچه زبان داخل سایت جابه جا شده بود فقط گزینه نه سؤال آیا شما موافقید یا من اشتباه می کنم؟

 39. عامری- مدیریت آی تی گفت:

  دوستان رشته مدیریت برای بحث پیرامون آزمون و سوالات و پاسخنامه تشریف بیاورند این صفحه:

  http://phdtest.ir/1393/12/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-94-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/

 40. برنامه ریزی درسی گفت:

  سلام دوستان من زبان 3 سؤال جواب دادم با توجه به نظرات شما هر 3 تا اشتباه درصد منفی میشه چقدر رتبه رو جابه جا می کنه

 41. دکتر گفت:

  ترجمه صحیح سوال 135
  نه همدردی و نه همدلی با پاسخ هایی شبیه “احساست را درک می کنم” که برخی افراد هنگام مواجهه با ابراز عواطف فردی دیگر بیان می‌کنند، یکسان نیست.

  ترجمه صحیح سوال 136
  سرطان، علی رغم تحقیقات بسیار بر روی علل و راههای درمان آن، همچنان تهدیدی دائمی و موضوع بحث محققان باقی می‌ماند.

 42. حقوقی گفت:

  من 34 زدم!!! راضی ام چون بیشتر وقتمو رو استعداد گذاشتم. ردینگ دومو نخوندم.

 43. اقتصاد اقتصاد اقتصاد به نریمان گفت:

  شما رشتتون چی هست؟

 44. اقتصاد اقتصاد اقتصاد گفت:

  دوستان با این اوصاف درصداتون چند شده؟ بگید ببینیم max و min چنده؟؟

 45. احمدی گفت:

  سلام صبا خانم:
  روش درصد:تعداد جواب درست ضربدر3منهای تعداد غلط ها تقسیم برتعداد سوالات ضربدر 3
  بعدش جوابو ضربدر 100میکنی

 46. پریسا گفت:

  وای من این چند روز خواب نداشتم با اینکه وقت زبان خیلی کم بود فقط 4 سوال جواب دادم که با توجه جواب دوستان درسته پارسال بخاطر زبان که منفی 3 زده بودم رتبم صد نفری تعغغیر کرد

 47. صبا گفت:

  سوال 139 هم گزینه 4 صحیحه. Accumulated در این جا معادل گردآ وری شده ، جمع شده هست. شواهد جمع آوری شده پیشنهاد می کند که …. .

  • نریمان گفت:

   جالبه من در تمام رفرنس ها و دیکشنری معتبر کلمه به عنوان accumulated را به عنوان صفت پیدا نکردم!

   وaccumulative ,accumulating صفت هستند
   صرف وجود داشتن در اینترنت مبنای درستی نیست حدلقل یک مثال از دیکشنری باید ارائه شود

 48. صبا گفت:

  میشه لطفا توضیح بدید چطوری میشه درصدها رو حساب کرد ممنون میشم.

 49. زبان بلد ها کمک گفت:

  آقا 139
  گزینه 2 میشه یا 4 ؟؟

  • محمود گفت:

   گزینه 4
   اگر تمامی جمله ها را در گوگل سرچ کنید، خواهید دید که این جمله ها از میان متون تخصصی استخراج شده اند. (البته باید جمله ها را بین دو گیومه قرار دهید. ضمنا نوشتن بخشی از جمله در گوگل هم کفایت میکنه)

  • نریمان گفت:

   من خودم 2 زدم در اینترنت هم سرچ کردم simulated evidence معنا می دهد یعنی شواهد که بر مبنای شبیه سازی است ولی انگاز accumulated درست تراست شواهد جمع آوری شده به نظر من این سئوال جای حذف شدن دارد!

 50. شادی(تاریخ ایران) گفت:

  بچه ها لطفا جوابای تستای لغت رو هم بزارید .

  من ریدرینگ رو این طوری زدم:

  151. 4
  152. 2
  153. –
  154. 3
  155. 4
  156. –
  157. 3
  158. –
  159. –
  160. 4

 51. فرزانه گفت:

  پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری سال 94 گروه علوم انسانی
  گرامر:
  سوال131:پاسخ گزینه 1
  پاسخ:

  همون طور از جمله مشخصه جمله معلوم چون فاعل جمله مشخص است(Plato)،رد گزینه 1 با توجه به ساختار مجهول(was/were+p.p)و گزینه 4و 3 هم حذفه زیرا به ضمیر موصولی who نیازی نیست ،بخاطر این که زمانی از ضمیر موصولی استفاده می کنیم که بخواهیم از تکرار اسم در فاعل جمله وصفی جلوگیری کنیم و who ضمیر موصولی فاعلی است که در بندهای موصولی برای انسان به کار می رود و به جای they /he /she می نشیند.ولی این جا نیاز به ضمیر موصولی
  سوال132: پاسخ گزینه 1

  پاسخ این سوال هم با کمی دقت متوجه می شویم که گزینه 2،با توجه به ساختار more…than(صفت تفضیلی)،چون بین گزینه ها باتوجه وجود than در ادامه گزینه 1 و 4 رده .و بین گزینه ها 2 و 3 چون جمله در مورد حقایق علمی صجبت می کنه زمان فعل به صورت حال ساده می اد نه حال استمراری.زیرا یکی از نشانه های زمان حال ساده بیان حقایق علمی می باشد.
  سوال133 :پاسخ گزینه 4

  در اینجا پاسخ گزینه 4 ، از قاعده وارونگی استفاده می کنیم یعنی جای فعل کمکی و فاعل رو عوض می کنیم بدون که جمله ساختار سوالی پیدا کنه!

  سوال134: پاسخ گزینه 2

  پاسخ : گزینه 2 چون با توجه به جمله ما در جمله ضمیر موصولی داریم (that) و قبلش فعل demonstrate و در ادامه دیگر نیاز به موصول نیست . پس گزینه 4و 3 رد هست. و بین دو گزینه 1 و 2 مشاهده می کینم که جمله مجهول هست با توجه به وجود by در جمله ، از جهتی گزینه 1 گزینه اشتباه چون با توجه به کلمه ربطی and این که ساختار مجهول زمان حال کامل به این صورت هست( have/has+been+p.p) ، و پاسخ میشه گزینه 2

  135- :پاسخ گزینه 3

  پاسخ: در این سوال ، ما فاعل و فعل رو داریم پس نیازی به این نیست به فاعل (some people offer )
  از جهتی بعد ازفعل offer فعل دوم می تواند به صورت مصدر با to میاد نه ing!
  افعالی مثل : offer،hope،decide،promise،agree،…
  وی نکته گرامری این که بعد when زمان فعل می تونه گذشته بیاد.(میشه این طور هم گفت)
  پس گزینه 1 و2 رد هست.و پاسخ گزینه می شود گزینه 3
  و مبحث بعدی فعل لازم ومتعدی که این جا فعل متعددی که بعدش نیاز به مفعول می باشد.دارم ولی برای افعال لازم نیازی ه مفعول نیست.
  وقتی که مواجه می شیم با یک مشکل یا چیزی از face with استفاده می کنیم.
  معنی: نه همدردی و نه همفکری یکسان نیست برای این که”من می دانم که شما چه احساسی دارید؟” یک نوع پاسخی زمانی که برخی افراد با بیان دیگری از احساسات مواجه می شوند.

  136:پاسخ گزینه 1

  پاسخ :در این سوال از ساختار but استفاده نمی کنیم ،چون وقتی از ساختار but استفاده می شود که بخواهیم این حرف ربط با دو جمله مضاد هم به مم وصل کنیم که این جا این ساختار مطابقت نمی کند.و گزینه 2 هم رد چون اسم سرطان اینجا خاص نیست گه با حرف تعریف the بیاد. پاسخ میشه گزینه 1
  معنی:علی رغم تحقیق و بررسی متمرکز بر روی عوامل و درمان بیماری(سرطان) ،آثار به جای مانده بیماری سرطان یک موضوع و درمان ثابت برای بحث و گفتگو بسیاری از محققان می باشد.

  137-پاسخ گزینه 2

  پاسخ :مبحث ضمایر موصولی هست ، در این جمله نیاز به فاعل نیست زیرا فاعل وجود دارد،پس گزینه 3 رد هست.گزینه 3 هم نمی تواند باشه چون صحبت از مکان نیست(در جایی که)( in which) و گزینه 1 هم صحبت از زمان وقوع این اتفاق نیست (When) ، و در ادامه گزینه 2 پاسخ سوال می باشد.

  سوال138:پاسخ گزینه 2

  پاسخ:در جای خالی ساختار سوالی نمی تواند قرار بگیرد.1 و4 حذف است .پاسخ گزینه 2
  لغات:
  139-پاسخ گزینه 4
  Inundateسیل گرفتن،زیر آب بردن،غرق کردن
  Simulate وانمود کردن ،تظاهر کردن
  Duplicate دوبرابر کردن، دو چندان کردن، تکثیر کردن
  Accumulate جمع آوری کردن،انباشتن،جمع شدن
  140-پاسخ گزینه1
  Obese بسیار چاق،فربه
  Gullibleساده لوح،زود باور
  Maniac دیوانه و مجنون
  Skeptical شکاک ،دیرباور
  141-پاسخ گزینه3
  Immunity ایمنی،مصونیت
  Diversity تنوع، گونگونی،متفاوت
  Proximity نزدیکی ،مجاور
  Superiority برتری،ارجحیت،اولویت
  142-پاسخ گزینه1
  Concur موافق بودن،قبول داشتن
  Contendرقابت کردن،مبارزه کردن،استدلال کردن؛مباحثه کردن
  Congregateگردآمدن ،جمع شدن،همایش کردن
  Contemplate تفکر کردن،اندیشیدن،با دقت نگاه کردن
  143-پاسخ گزینه 4
  Hostile غیردوستانه،خصومت آمیز،دشمنانه
  Stealthy پنهانی ،مخفی
  Cynical بدبین،بد گمان
  Fatal مهلک ،کشنده ،مرگبار
  144-پاسخ گزینه 3
  Precision دقت،موشکافی،ظرافت
  Magnificence جلا،شکوه،بزرگی- اسم فعلMagnify
  Stamina طاقت،تحمل،استقامت
  Seclude جدا کردن،منزوی کردن
  145-پاسخ گزینه 3
  Humilityفروتنی،تواضع
  Hindrance جلوگیری کردن،ممانعت کردن
  Hindsight فهم و ادراک
  Homogeneity هموژنیزه کردن،یک دست کردن،یکی کردن
  146-پاسخ گزینه2
  Exploit بهره برداری کردن،سوء استفاده کردن،بهره گیری کردن
  Hone سنگ تیز کردن،تقویت کردن،بهبود دادن
  Divulgeفاش کردن،علنی کردن
  Curtail کاستن ،مختصر کردن،کم کردن
  147-پاسخ گزینه4
  Eccentric عجیب و غریب و غیر عادی
  Equivocalچند پهلو ،مبهم ،مشکوک
  Exuberant پرانژی و شاد
  Exorbitant سرسام آور ، گزاف ،بیش از حد،نامعقول
  148-پاسخ گزینه 1
  Outset شروع کردن،آغاز کردن
  Vigilance هوشیاری ،مواظبیت،مراقب،گوش به زنگ
  Foresight پیش بینی،آینده نگری
  Charismaجذبه،نفوذ،جاذبه
  149-پاسخ گزینه2
  Inadvertentغیرعمدی،ناشی از بی دقتی
  Indispensable واجب،ضروری،حیاتی
  Indomitable شست ناپذیر ،شجاع و راسخ
  Incompatible مغایر ،ناسازگار،تضاد
  150-پاسخ گزینه 1
  Subservient مطیع ،فرمانبردار، چاپلوس،متملق
  Sumptuous مجلل،لوکس و پرخرج
  Superfluous زائد ،مازاد،اضافی
  Superficial سطحی،کم عمق،ظاهری

  درک مطلب:
  151- گزینه4صحیح است
  152- گزینه2 صحیح است
  153- گزینه1صحیح است
  154- گزینه3 صحیح است
  155- گزینه4 صحیح است
  156-گزینه4 صحیح است
  157-گزینه3صحیح است
  158-گزینه1 صحیح است
  159-گزینه4 صحیح است.
  160- گزینه2 صحیح است

  موفق باشید

  • payam گفت:

   مرسی فقط 132 گزینه 3 میشه با توجه به توضیح خودتان

  • تاریخ گفت:

   با تشکر فراوان از شما..من حدود 45 درصد زدم پس 🙂 اما سوال 132 چرا گزینه ی 3 جواب صحیح نیست؟

   • فرزانه گفت:

    سلام
    دوست گرامی
    نه جواب میشه گزینه 3همون طور که در کامنت بالا به آقا پیام توضیح دادماشتباه تایپی بوده ببخشید
    ممنون و موفق باشید

  • نریمان گفت:

   خانم فرزانه ممنون از جواب هایی که دادید فقط در مورد سوال 138 چرا that اشتباهست؟

   • فرزانه گفت:

    سلام
    ببنید این ها بخشی از عبارات اسمی هستن:
    what،when ،where،why،HOW،whatever،whenever،whether،if, that
    واما that
    وقتی می تونه در وسط جمله بیاد
    1-در جمله صفت عالی باشه،از that استفاده می کنیم
    This is the bet film that I have ever seen.

    (best)صفت عالی است
    2-هنگامی که اعداد ترتیبی در جمله باشه!
    this is second time that I make a mistake
    3-وقتی که کلمات (anyone-anything- something) در جمله باشه.
    there is something that I must talk about.
    ممنون وموفق باشید

    • نود و سه گفت:

     سوال 137 میشه in wich چون in حرف اضافه ی sea هستش که اینورت شده قبل which…چون فعل travel تک ظرفیتی هستش وبعدش نیاز به مفعول نداره..اگه اینجوری نیست پس شما میگید نقش the open sea بعد از فعل travel چیه؟ اون in مربوط به the open sea هست که میشه حرف اضافه و نقش pp رو داره.

     • نود و سه گفت:

      معذرت میخوام اما کی گفته از that فقط در این مواردی که گفتین استفاده میشه!!!!!!!!!! that اسم قبل از خودش رو توضیح میده که بیشتر برای اشیاء و غیر انسان به کار میره….یا حتی میتونه نقش ساختار حرف اضافه ای پیدا کنه و هرجای جمله هم میتونه بیاد…بعنوان موصول هم بکار میره و بعدش جمله هم میاد…

     • فرزانه گفت:

      سلام
      دوست گرامی
      من خودم چزو کسایی هستم که مثل شما همین گزینه شما رو انتخاب کردن بخاطر خیلی شرایط امتحان و غیره ولی…این درست نیست و خودم هم اشتباه پاسخ دادم
      جمله میگه:
      انتشارنفت در زمین و رودخانه و دریاچه رخ میده،اما جدی ترین روند انتشار شامل تانکرهایی هست که نفت به دریای آزاد انتقال می یابد(حرکت می کند).
      به نظرم این طوری باشه.

     • فرزانه گفت:

      و در مورد سوال دوم شما هم اگه دقت کنید من گفتم در صورتی که جایگاهش وسط باشه این شرایط رو می تونه داشته باشه!
      بله مواردی رو که شما ذکر می کنید کاملاًدرسته
      موفق باشید

    • payam گفت:

     خانم فرزانه رشته تون چیه؟ زبان را چند زدین

     • فرزانه گفت:

      سلام
      من رشته ام مهندسی کشاورزی
      بهتره این طور پاسخ شمارو بدم بسته به اون چیزی که انتظار داشتم نبود.
      موفق باشید

  • فاصمه گفت:

   سلام فرزانه خانم- لطفا پاسخ دهید از چه منابعی برای تست زبان استفاده کردید که اینطورزیبا و تحلیلی پاسخ دادید- لطفا کتاب گرامر و لغت یا ردینگ خاصی مطالعه کردید اعلام بفرمایید- ممنون میشم

   • فرزانه گفت:

    سلام
    فاطمه جان
    ممنون،شما لطف دارید.
    من در بین این پاسخ به اون تعداد سوالاتی که تونستم پاسخ بدم پاسخ اشتباه هم داشتم.
    ببنید گرامر بهتره 60 مهارت لانگمن رو حتماً بخونید ومطالعه کنید در کنارش گرامر کتاب سایت رو هم بخونید.
    ریدینگ هم بهتره هر روز مطالعه کنید هر روز ی ردیدنک هر چی دارید مطالعهکنید زیاد فرقی نمی کنه و مهارت ر وهم می تونید به صفحه 91 -97 کتاب سایت مراجعه کنید که مهارت تست زنی ریدینگ رو گفته.

    موفق باشید

  • اقتصاد گفت:

   ببخشید این جوابهای کدوم دفترچه علوم انسانی هست؟

 52. خاطره گفت:

  ممنونم از جوابتون

 53. خاطره گفت:

  به این جوابای گرامر چقدر مطمینید؟ اگه اینطور باشه من 4 تا درست زدم 3 تا غلط

 54. رتبه یک علوم اجتماعی، انشاالله گفت:

  151-4
  152-2
  154-3
  155-4
  156-4

  فک کنم همه درستن 😀

 55. خاطره گفت:

  میشه جوابای گرامر هم بگید؟

 56. شادی(تاریخ ایران) گفت:

  سلام بچه ها

  لطفا گزینه هایی رو که زدید بنویسید . مممنون

 57. نریمان گفت:

  از دوستان صاحب نظر زبان انگلیسی نظرشون را درمرود تست شماره138 زبان انسانی بدهند ظاهرا گزینه 2 درست است.
  جرا اینجا that غلط است؟

 58. نریمان گفت:

  من اینجوری جواب دادم

  4-151
  2-152
  1-531
  3-154
  2-155(مطمئن نیستم)
  4-156
  3-157
  1-158
  1-159
  2-160

 59. س.م گفت:

  سلام
  من فقط سوالات مربوط به Reading رو زدم.
  لطف کنید پاسخ های صحیح رو بگذارید 🙂
  اینها پاسخ های من هست:
  ۱۵۱- ۴
  ۱۵۲- ۲
  ۱۵۳- ۱
  ۱۵۴- ۳
  ۱۵۶- ۴
  ۱۵۷- ۳
  ۱۵۹- ۴

  • س.م گفت:

   با توجه به نظر دوستان ظاهرا تمام سوالاتی که زدم درست هستند. خدا رو شکر. قبل از کنکور میخواستم سفید بگذارم. راضیم از خودم 🙂