مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

پذیرش بدون آزمون دکتری 94 دانشگاه آیت ا… حائري میبد

دانشگاه  آیت ا… حائري میبد برای سال تحصیلی 95-94  از بین داوطلبین حائز شرایط، دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه آیت ا… حائري میبد  با توجه به ابلاغیه وزارت علوم مورخ 93/12/16 به اطلاع متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی 95-94 می رساند داشتن مدرک زبان در زمان ثبت نام در فراخوان الزامی نیست و مانند سایر دانشجویان دکتری،دانشجویان پذیرفته شده می بایست قبل از آزمون جامع دکتری، مدرک زبان را به دانشگاه ارائه دهند.داشتن مدرک زبان در زمان ثبت نام در فراخوان،جزء امتیازات آموزشی محسوب می شود.

جزئیات اطلاعیه به شرح ذیل است :

دانشگاه  آیت ا… حائري میبد با توجه به چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و آیین نامه شماره 67272\21 مورخ 18\4\93  از بین دانش آموختگان ممتاز از طریق بررسی سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در رشته هاي اعلام شده ، دانشجو می پذیرد .

نحوه احراز شرایط استفاده از آئین نامه :

دانش آموختگان دوره آموزشی-پژوهشی مقطع کارشناسی ارشد در صورت احراز شرایط زیر می توانند تقاضاي خود را براي ورودبه دوره دکتري بدون آزمون به دانشگاه ارائه دهند:
الف – داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد
ب – بیشتر از 2 سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.
ج – کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیتهاي آموزشی–پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست (کسب حداقل 7 امتیاز از ردیف شماره 1 بخش امتیازات پژوهشی الزامی است.)

مدارك مورد نیاز:
الف- فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون
ب -تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
ج-تصویرگواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی به همراه ریز نمرات
د-تصویرگواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات
ه- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد
و- تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه ، کلیه مقالات علمی و گزارش هاي پژوهشی منتشر شده
ز-گواهی پذیرش مقاله براي آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد الزامی است.
ح- معرفی نامه علمی از استاد(ان) دوران تحصیل (ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد) براي بررسی صلاحیت علمی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

ط-کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون سایر دانشگاهها موظف به پرداخت حق ثبت نام 500000 (پانصد هزار ریال) و براي فارغ التحصیلان دانشگاه آیت ا… حائري میبد دریکی از مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد به مبلغ 300000 (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 2027127773 نزد بانک تجارت به نام سایر درآمدهاي اختصاصی دانشگاه آیت ا… حائري میبد (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت سراسر کشور) می باشند. “ارسال فیش همراه با مدارك ضروري است.”

نحوه ارسال مدارك:

متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 31\01\94 مدارك مورد نیاز را از طریق پست پیشتاز به نشانی میبد- میدان دفاع مقدس- کیلومتر 3 جاده میبد-ندوشن- دانشگاه آیت الله حائري میبد-آموزش دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتري بر روي پاکت الزامی است.
– پذیرش نهایی براساس بررسی مدارك و سوابق داوطلبین صورت می گیرد و به مدارك ناقص و یا دریافت شده بعد از تاریخ 31\01\94 ترتیب اثر داده نخواهد شد، ضمناً وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

توضیحات مهم
*  دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد حائز شرایط حداکثر تا 2 سال پس از دانشآموختگی، می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون براي ورود به دوره دکتري استفاده کنند.
*  طول مدت تحصیل متقاضی در دوره کارشناسی ارشد نباید از 5 نیمسال تجاوز کرده باشد.
*  متقاضی باید حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1394 دانش آموخته شود.
*  مقاله علمی-پژوهشی یادشده باید مرتبط با پایان نامه و همراه با یکی از اعضاي هیات علمی باشد.
*  پذیرش متقاضیان در مقطع دکتري، در همان رشته تحصیلی یا رشته هاي تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد داوطلب، به تشخیص گروه آموزشی و تائید شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است .
*  پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري از دانش آموختگانی که یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد آنها دانشگاههاي غیردولتی، غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور، نیمه حضوري، جامع علمی کاربردي، مجازي،پژوهشکدهها، پردیس هاي بین الملل و دانشگاه فرهنگیان باشد و همچنین دارندگان مدرك کارشناسی ناپیوسته صورت نمی گیرد.
* تغییر رشته محل تحصیل و میهمانی براي متقاضیانی که از طریق آئین نامه استعدادهاي درخشان پذیرش بدون آزمون میشوند، ممنوع است .

* پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتري، مطابق ضوابط وزارت علوم،تحقیقات و فناوري و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش کشور انجام میپذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه حقی براي داوطلب ایجاد نخواهدکرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیتها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهدشد.
* ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزي گزینش دانشجو مستقر درسازمان سنجش آموزش کشور می باشد؛ بنابراین دانشگاه آیت ا… حائري میبد از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تائیدیه معذور است .
* داوطلبان براي کسب اطلاعات بیشتر میتوانند در وقت اداري با شماره تلفن 03532357505 داخلی 110 تماس حاصل نمایند.

گفتنی است رشته های پذیرش شامل رشته های فقه و حقوق جزا، علوم و قرآن و حدیث، علوم و معارف نهج البلاغه است.

مشاهده اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۴ – ۹۵ دانشگاه دانشگاه  آیت ا… حائري میبد

 

 

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست