مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

پذيرش دكتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه اصفهان در سال ۹۴

دانشگاه اصفهان درسال تحصیلی 95-94 براساس شيوه نامه داخلي بدون آزمون دكتري  از بين واجدين شرايط، دانشجو مي پذيرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه اصفهان براساس شيوه نامه داخلي مصوب كميته استعدادهاي درخشان و برطبق رشته هاي مندرج دردفترچة راهنماي انتخاب رشته سال ۹۴ آزمون دكتري سازمان سنجش از بين واجدين شرايط، دانشجو مي پذيرد.

داوطلبان بايد ضمن مطالعه دقيق شيوه نامه و پس از دريافت و تكميل فرم درخواست پذيرش، كليه مدارك مربوطه را به آدرس پستي ذكر شده در اين اطلاعيه ارسال نمايند.

شرایط ثیت نام :

ماده  1: دانشگاه اصفهان حداكثرمعادل 20درصد ازظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي -پژوهشي دوره روزانه دكتري خوددرهركدرشته محل تحصيل را ازبين دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل كشورومورد ت‍أييد وزارت (يادانشجويان دوره كارشناسي ارشد داخل كه تا پايان شهريور ماه سال درخواست پذيرش ، دانش آموخته شوند )را به صورت مازاد برظرفيت وبارعايت شرايط زير پذيرش كند.

1-1بيش ازدوسال ازتاريخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد.

1-2 كسب حداقل 70 امتياز از فعاليت هاي آموزشي ،پژوهشي ومصاحبه .

1-3‌- داشتن ميانگين كل 15 وبالاتر دردوره كارشناسي وميانگين 17وبالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه دردوره كارشناسي ارشد

1 -4-كسب حداقل نمره آزمون زبان مورد تصويب شوراي آموزشي دانشگاه اصفهان (پس ازقبولي و تاقبل از برگزاري امتحان جامع) مطابق باقوانين دانشجويان پذيرفته شده با آزمون .

تبصره 2: صرفا پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد سال 89  به بعد مجازبه شركت درفراخوان پذيرش بدون آزمون دكتري سال 94دانشگاه اصفهان مي باشند.

1-5- براي شركت درفراخوان دكتري سال 94،داشتن حداقل 2مقاله علمي پژوهشي يراي دانشجويان ودانش آموختگان شيوه آموزشي پژوهشي وداشتن 3مقاله علمي پژوهشي براي دانشجويان ودانش آموختگان شيوه آموزش محور مرتبط با رشته تحصيلي  الزامي است.

تبصره 3 : دانشگاه اصفهان ازپذيرش درخواست دانشجويان ساير دانشگاههاي غير دولتي  اعم ازدانشگاه آزاد،پيام نور ،موسسات غيرانتفاعي ،دوره مجازي ،نيمه حضوري ،پرديس هاي دانشگاهي ،دانشگاه جامع علمي  -كاربردي مراكز وابسته به وزارتخانه ها وموسسات وحوزه هاي علميه براي سال تحصيلي 95-94 معذوراست.

تبصره4 : پذيرش دانش آموختگان حائز شرايط اين آيين نامه بدون پرداخت شهريه تحصيلي است .

ماده 2 : دانشگاه مي تواند فقط يك بار تا اول شهريور ماه هر سال نسبت به پذيرش حائزين شرايط ، اقدام نمايد .اسامي پذيرفته شدگان بايد توسط معاون آموزشي دانشگاه براي تاييد صلاحيت عمومي به سازمان سنجش ارسال شود وقطعي شدن ثبت نام منوط بر تأييد اين سازمان است .

ماده 3 : پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه ، درهمان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي به تشخيص گروه آموزشي وتأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است .

ماده 4–  تغيير رشته  ياجابجايي محل تحصيل افراد پذيرفته شده بر اساس اين شيوه نامه مجاز نيست .

ماده 5–  مسئوليت حسن اجراي اين شيوه نامه وهرگونه پاسخگويي قانوني  مترتب بر آن برعهده دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه اصفهان مي باشد .

ماده 6– اين شيوه نامه در تاريخ94/01/25  به تصويب شوراي محترم آموزشي دانشگاه رسيد.

مدارك مورد نياز :

الف) فرم درخواست پذيرش تكميل شده توسط داوطلب

ب) تصوير گواهي پذيرش يا چاپ مقالات (۳ مقاله براي دانشجويان و دانش آموختگان شيوه آموزش محور و ۲ مقاله براي دانش آموختگان و دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)

ج) تصوير گواهي فراغت از تحصيل مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد كه در آن معدل (ميانگين) قيد شده باشد

تبصره : دانش آموختگان و دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد، ملزم به ارائه گواهي معدل (ميانگين) بدون نمره پايان نامه كه به تاييد معاون آموزشي يا مدير كل امور آموزشي دانشگاه رسيده، مي باشند.

د) تصوير ريزنمرات يا آخرين كارنامه دوره كارشناسي ارشد

هـ) اصل فيش واريزي به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ (يك ميليون ريال معادل يكصد هزار تومان) به حساب بانك ملت شعبه دانشگاه اصفهان حساب جام به شماره حساب ۲۷۲۴۰۲۰۱۱۷ و شناسه واريز۲۲۲۳۶۰ (حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه اصفهان قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت)

متقاضيان مدارك خودرابايد ازتاريخ 94/02/05  لغايت 94/02/16 منحصرا به صورت پستي به اين دانشگاه ارسال نمايند .به مداركي كه پس ازاين تاريخ ارسال شود ترتيب اثرداده نخواهد شد. اين دفتر ازپذيرش مدارك بصورت حضوري معذور مي باشد.

آدرس پستي : ميدان آزادي (دروازه شيراز) – خيابان هزارجريب- دانشگاه اصفهان – معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي – دفتراستعدادهاي درخشان -كدپستي ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶

نكات مهم:

۱ـ مسئوليت صحت اعتبار مدارك ارسالي به عهده داوطلب محترم است و در صورت عدم تطابق باواقع ،تحصيل دانشجوي محترم حتي درصورت پذيرفته شدن منتفي خواهد بود.

۲- مبناي پذيرش بدون آزمون دكتري سال ۹۴ اين دانشگاه صرفاً رشته هاي اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته آزمون دكتري سال ۹۴ سازمان سنجش مي باشد.

داوطلبان بايد هرگونه اطلاع رساني را تاتاريخ برگزاري مصاحبه از طريق سايت دانشگاه اصفهان به آدرس www.ui.ac.ir  پيگيري نمايند.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. مریم گفت:

  سلام. من میخوام ی مقاله علمی پزوهشی بفرستم ژورنال دانشگاه اصفهان. هیشکی مقاله ای که تو این ژورنال چاپ شده نداره لطفا برام بفرسته؟؟؟
  مرسی

 2. zoha گفت:

  سلام دوستان
  شماره دفتر استعداد درخشان اصفهان رو میدونید.
  لطفا راهنمایی کنید
  مرسی

 3. شیمیست گفت:

  سلام بچه ها کسی خبر نداره دانشگاه اصفهان نتایج رو اعلام کرده یا نه؟ نمیدونید اصلا چطوری قبول شده ها مطلع میشن؟

 4. شیمیست گفت:

  سلام منم واسه مصاحبه رفتم نه فکر نکنم نتایج اعلام شده باشه چون من 4شنبه با دفتر استعداد درخشان تماس گرفتم گفتم نتایج نیمه تیرماه اعلام میشه. امروزم از دانشگاه باهام تماس گرفتن و رفتم یه فرم که بازم یه سری اطلاعات میخواست پرکردم

 5. ماهبانو گفت:

  سلام میگند نتیجه مصاحبه استعداد های درخشان دانشگاه اصفهان مشخص شده آیا درسته؟

 6. ماهبانو گفت:

  سلام گروه ادبیات از بعضی دروس امتحان کتبی بر گزار کرد.من کتبیمو نسبتا خوب دادم .مصاحبه هم بد نبود. دو مقاله آی سی چاپ شده داشتم .سه تا اکسپت آی سی یک همایشی پایان نامم را با درجه عالی دفاع کردم.هم ارشد و هم کار شناسی دانشجوی دانشگاه اصفهان بودم.

 7. ماهبانو گفت:

  سلام دوستان مصاحبه دانشگاه اصفهان چه طور بود؟

  • نگار معتمدیان گفت:

   سلام شما رفتین ماهبانو جان..
   ؟
   چطور بود؟

   رزومه تون خوب بود؟

  • مینا گفت:

   سلام ماهبانوجان
   منم رفتم مصاحبه اولش راضی بودم ولی الان بدجوری به تردید افتادم نمیدونم چی میشه..
   خیلی معطلی داشت از صبح ساعت هفت و نیم که رفتم دانشگاه ساعت 4 نوبتم شد. خیلی بی برنامه بودن و بدون پذیرایی

 8. ماهبانو گفت:

  سارا جون بر اساس رشته و گرایش که انتخاب کردید سوالات تخصصی می پرسند.

 9. ماهبانو گفت:

  آره همه مدارکی که فرستادیم به اضافه پایان نامه شناسنامه کارت ملی مقالات چاپ شده و اکسپت

 10. ماهبانو گفت:

  سلام مینا جون منو دیروز حدود ساعت 10 باهام تماس گرفتند

 11. ماهبانو گفت:

  سلام منم سه شنبه مصاحبه دارم مصاحبه کتبی شفاهیه

  • العبد گفت:

   تمام مدارکتون رو اصلش رو ببرید چون ممکنه که لازم بشود
   در ضمن از کارهای مقاله و پایان نامتون سوال میکنن که میخوان بدونن به اون ها تسلط دارید و بعد خوندن متن انگلسیس و مکالمه داره که بک تعریف از چیز رو باید به انگلیسی بگید

 12. ماهبانو گفت:

  سلام من رشته ام ادبیاته برا مصاحبه دانشگاه اصفهان دعوت شدم کارشناسی و ارشدم دانشگاه اصفهان بود.دوتا مقاله چاپ شده آی اس سی دارم 12 سال سابقه تدریس پیش دانشگاهی و دبیرستان 3 تا مقاله پدیرش شده.

 13. سارا گفت:

  سلام،من سهمیه استعداد درخشان دانشگاه اصفهانودارم دانشجوی همین دانشگاه بودم 1 مقاله پژوهشی 2 تا isc و حدود 10 تاهمایشی دارم معدل ارشدم بالا18 شده درخواست مصاحبه هم دادم بنظرتون امید داشته باشم برای دعوت به مصاحبه وقبولی این دانشگاه؟خیلی استرس دارم

 14. ماهبانو گفت:

  سلام نتایج پذیرش کی میاد؟

 15. مهرداد-مدیریت گفت:

  سلام دوستان
  شرایط من به شرح زیر است:
  رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با معدل 17/98 – فارغ التحصیل دانشگاه آزاد- فارغ التحصیل شهریور ماه 92 هستم.
  4 تا مقاله isi – یک مقاله isc- تعداد زیادی هم مقاله کنفرانس ملی، بین المللی، منطقه ای، کنگره، سمپوزیوم و …- تالیف دو تا کتاب که یکی اش در دست داوری دانشگاه جهت چاپ می باشد- عضو کمیته علمی داوران کنفرانس های ملی و بین المللی در حوزه تخصصی خود و همچنین عضو هئیت تحریریه و کمیته علمی داوران تعدادی مجلات خارجی isi هستم.

  آیا فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد هم می توانند شرکت کنند یا نه؟

  لطفا راهنمایی ام نمایید

  با احترام

 16. ماهبانو گفت:

  سلام من تیر 92 دفاع کردم می تونم شرکت کنم

 17. علی گفت:

  سلام
  من ورودی سال 89 و نیمسال دوم هستم دانشگاه تهران که این موضوع تو کارنامه هم مشخص است و یک ترم هم به خاطر سربازی مرخصی داشتم…
  3 تا مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده دارم و رزومه ام بد نیست
  به نظرتون مدارک رو ارسال کنم؟ جایی از نظرات دیدم که گفتند 89 نفرستند
  ممنون می شم با توجه به زمان کم راهنمایی کنید.

 18. مهری گفت:

  ای بابا کدوم دانشجوی کارشناسی ترم آخر دیدید 2 تا مقاله چاپ شده داشته باشه با این اوضاع جواب دادن مجلات ایرانی

 19. علیرضا گفت:

  مهسا خانم این گواهی رو باید از کجا دانلود کنم،منظورم همون گواهی معدل برای دانشجویان سال آخره

  • مهسا گفت:

   از جایی نباید دانلود کنید اقای علیرضا، تشریف ببرید دانشگاهتون حضوری و درخواستش رو بدید، براتون صادر میکنن. البته قبلش سایت دانشگاهتون رو چک کنید، شاید قبلش باید انلاین درخواست بدید.

 20. Somayeh گفت:

  دوستان
  نوشته دو تا مقاله داشته باشند حداقل

  منظور مقاله ی چاپ شده هستش یا اکسپت هم کافیه؟

 21. sahar گفت:

  سلام .من یه مقاله آی اس آی.یه علمی پژوهشی و چندتاهمایش دارم.سابقه تدریسم دارم.به نظرتون مدارک بفرستم؟اگراز سال قبل توصیه نامه و گواهی معدل داشته باشم امسالم نیاز دوباره تهیه کنم؟؟؟

 22. مهتا گفت:

  سلام بچه ها.میگم جدول محاسبه امتیاز برای دانشگاه اصفهان کجاست؟بعدشم دانشگاه اصفهان رشته من روزانه ۲نفر میگیره اونوقت ۲۰درصدش ک یه نفرم نمیشه؟ممنون میشم جوابمو بدین

 23. دکتری گفت:

  دوستان یکی به من بگه اگه یدونه isi داشته باشیم اما ضریب تاثیر بالا اون مجله بالا باشه بازم شرایطشو ندارم؟

 24. بهرام گفت:

  سلام.من جدول رشته ها رو پیدا نکردم.

 25. دکترای 94 گفت:

  سلام میشه ج بدین؟؟؟؟
  وقتی انتخاب رشته کردیم و احتمال دعوت شدنمونم هست اشکالی نداره از استعداد درخشانم استفاده کنیم؟؟
  اگه میشه، این درخواست رو برای چندتا دانشگاه بفرستیم ایرادی نداره؟؟

  • من گفت:

   با سلام
   شما میتونید از استعداد درخشان هم استفاده کنید. برای هر دانشگاهی هم که بخواید میتونید درخواست بدید. اگر هم از طریق کنکور قبول بشید و هم از طریق استعداد، انتخاب با خودتون هست که کجا رو برید.
   البته بین نظرات قبلی یه جا دیدم که نوشته بودن برای استعداد درخشان، آموزش دانشگاه مربوط به دوره ارشد فقط برای 5 دانشگاه گواهی معدل میده، با این وجود من از دانشجوهای سال قبل شنیدم که خودشون برای 7 یا 8 دانشگاه درخواست دادن و مشکلی نداشتن.

 26. امیر گفت:

  ینی فقط جدول 3 رو بهت امتیاز ندن دیگه

 27. پوریا گفت:

  کسی نبود واقعا جواب مارو بده
  سلام
  من کارشناسی تاسیسات دانشگاه رجایی خوندم با معدل ۱۸٫۶۷ رتبه اول اونجا شدم. الانم ترم ۴ ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه تهرانم معدلم بدون پایان نامه ۱۸٫۲۳ هستش رتبه اول هم هستم. ۵ تامقاله کنفرانس بین اللملی داخلی دارم یک دونه کنفرانس ملی و یک دونه علمی پژوهشی پذیرفته شده. به نظرتون چقد شانس دارم؟

 28. ملیحه گفت:

  سلام بچها اگه یه مقاله علمی پژوهشی چاپ شده داشته باشم واکسپت یه مقاله ی isi میتونم شرکت کنم؟مرسی لطفا پاسخمو بدین

 29. mehdi گفت:

  اگر ضریب تاثیر ژورنالی که مقاله اونجا چاپ شده بالای 1 باشه با یک مقاله هم میتونید شرکت کنید

 30. آیلین گفت:

  اصفهان که امسال رشته من رو نداره…
  اینم اوت شد… 🙁
  ایشاله شماها که شرکت میکنین، همگی موفق باشین و خبرای خوش ازتون بشنویم اینجا…

 31. Somayeh گفت:

  دوستان
  نوشته دو تا مقاله داشته باشند حداقل

  منظور مقاله ی چاپ شده هستش یا اکسپت هم کافیه؟

 32. گلنسا گفت:

  بچه ها منظور از
  تبصره : دانش آموختگان و دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد، ملزم به ارائه گواهی معدل (میانگین) بدون نمره پایان نامه که به تایید معاون آموزشی یا مدیر کل امور آموزشی دانشگاه رسیده، می باشند.
  چیه؟
  یعنی فارغ التحصیلان هم باید گواهی معدل بدون پایان نامه ارائه بدن؟

 33. مریم گفت:

  من یدونه مقاله علمی پ<هشی چاپ شده در مجله دارم. بقیه ی شرایط رو دارم. ینی نمیتونم شرکت کنم؟ 🙁

 34. کشاورزی گفت:

  سلام دوستان
  دانشگاه اصفهان چه رشته هایی رو میگیره؟ من هرچی نگاه کردم ندیدم

 35. عارف گفت:

  با سلام
  احتراما به استحضار می رساند که حقیر دانشجویی با چهار مقاله علمی پژوهشی و دو مقاله علمی تخصصی که در تاریخ 15/11/91 فارغ التحصیل شدم و با معدل 18/14 رتبه اول گروهم بودم که تمام زمان تحصیل و بعد از آن را روی پژوهشهایی که زوایای تاریک تاریخ ایران را مشخص می کند قرار دادم و با تحقیقات میدانی، اسناد نویافته، مصاحبه نوآوریهایی را در تاریخ جنوب ایران انجام دادیم که به دلیل این فعالیت های طاقت فرسا اکنون دچار ایست شدید قلبی و جراحی قرار گرفتم و جالب اینجاست که دانشگاه حقیر چهار سال است که دانشجوی دکتری می پذیرد یعنی قبل از ما و به دلیل رانت پروری و ظلم در حق انسانهای بی نفوذ من را از حق قانونیم بازداشتند. من یک سوال اساسی از تمامی مسولین دارم که چرا در دانشگاهی که اساس هرگونه تحولی در اجتماع است باید چنین نگاهی حاکم بشود

  • مریم گفت:

   شما با این کارهایی که انجام دادین، رزومتون رو بفرستیم یه کشور دیگه،
   یه سوال داشتم علمی پژوهشی با علمی تخصصی فرقش چیه؟اولین بارهعلمی تخصصی رو میشنوم

  • فرهاد گفت:

   به نظرم سلامتی و شادی با هیچ چیز توی دنیا نمیشه عوض کرد قدرشو بدونید……..
   باید خدا رو روزی هزاران بار شکر کنیم…………….

 36. ندا-سیستماتیک گیاهی گفت:

  بچه ها من ورودی89 ام یعنی میتونم شرکت کنم؟چون بقیه شرایطشو دارم،تو رو خدا یکی راهنمایی کنه

 37. پوریا گفت:

  سلام
  من کارشناسی تاسیسات دانشگاه رجایی خوندم با معدل 18.67 رتبه اول اونجا شدم. الانم ترم 4 ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه تهرانم معدلم بدون پایان نامه 18.23 هستش رتبه اول هم هستم. 5 تامقاله کنفرانس بین اللملی داخلی دارم یک دونه کنفرانس ملی و یک دونه علمی پژوهشی پذیرفته شده. به نظرتون چقد شانس دارم؟

 38. parinaz گفت:

  سلام، این فرم رو برلی دانشگاه اصفهان از کجا باید بگیریم؟

 39. parinaz گفت:

  سلام، این فرمشو از کجا باید بگیریم پر کنیم؟

 40. دکتری گفت:

  من همه شرایط رو دارم اما فقط یدونه مقاله isi دارم و کلی مقاله در کنفرانسهای داخلی..
  اما اینجا گفته دو تا مقاله.به نظرتون شانس قبولی دارم؟

 41. هدی گفت:

  بچه ها رشته هاشو کجا نوشته؟

 42. hasan گفت:

  سلام. لیسانسم ازاد بوده ولی ارشدم علامه طباطبایی روزانه خوندم با معدل 17 .12 /حق شرکت دارم؟

 43. مهندسی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  شرط داشتن 70 امتیاز ونمره زبان، همین الان لازمه یعنی اگر این شرط نداشته باشیم شرکت در مصاحبه شامل ما نمی شود؟
  با تشکر

  • الهام گفت:

   سلام
   نمره زبان را تا قبل از آزمون جامع وقت دارید.

  • احمد گفت:

   خیر به این معنا نیست، اما اگر با توجه به رزومه خود می دانید که 70 امتیاز کسب نخواهید کرد بهتر است شرکت نکنید، چون فقط هزینه اضافی می دهید و در مصاحبه رد خواهید شد. جدول محاسبه امتیازات در همین سایت قرار داده شده است

 44. مهسا گفت:

  اینکه گفته ورودی کارشناسی ارشد 89 به بعد، یعنی ورودی های 89 هم مجازند شرکت کنند؟

  • chemi گفت:

   آخه ورودی های 89 بخواند شرکت کنند که بیش از 2 سال از فارغ التحصیلیشون میگذره که….پس این شرط اولی برا چی؟؟
   (۱-۱بیش ازدوسال ازتاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.))

   پس چیکار باید کرد؟؟؟
   من که میگم خود اساتید شرکت کنند بهتره . همه شرطها رو هم دارند.

 45. ميثم گفت:

  ببخشيد پذيرش از طريق شيوه نامه داخلي زده معدل ارشد بالاي ١٧ ، خوب اين شرايط براي استعداد درخشان هم كه هست ، پس پذيرش از طريق استعداد درخشان و ازمون داخلي چه تفاوتي با هم دارند؟

 46. مسعود گفت:

  کسب 70 درصد نمره مصاحبه شدنی هم هست؟