مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

انتشار دفترچه اصلاحات انتخاب رشته دکتری 95 سراسری

اصلاحات کد رشته های دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی سال 95 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته و تمديد مهلت انتخاب رشته در آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1395 منتشر شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 14 و 16/01/95 ضمن اعلام اصلاحات ذيل در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون دوره دكتري نيمه‌متمركز (Ph.D) سال 1395 مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (21/01/95) براي انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا روز يكشنبه مورخ 22/01/95 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و مندرجات اين اطلاعيه به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني:
www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي تحصيلي اقدام نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش كدرشته محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

الف) اصلاحات شرايط و ضوابط دانشگاه‌ها:

ـ كليه موارد رديف 1 در بخش شرايط و ضوابط عمومي دانشگاه اروميه (مندرج در صفحه 85 دفترچه) در خصوص امتيازات پذيرفته شدگان برترين رتبه تك رقمي در هر رشته، از شرايط اين دانشگاه حذف مي‌شود.

ب) اصلاحات جداول شماره 1 تا 7 دفترچه راهنماي انتخاب رشته:

رديف

كدرشته امتحاني

نام رشته امتحاني

كدرشته محل

دوره

نام دانشگاه

نام رشته/گرايش

مورد و يا موارد اصلاحي

1

2104

علوم اجتماعي و مددكاري

1245

نوبت دوم

دانشگاه تهران

دانش اجتماعي مسلمين

افزايش ظرفيت به 2 نفر

2

2109

علم اطلاعات و دانش شناسي

1622

روزانه

دانشگاه تهران

علم اطلاعات و دانش‌ شناسي/بازيابي اطلاعات و دانش ‌شناسي

محل تحصيل:

دانشكده مديريت

3

2109

علم اطلاعات و دانش شناسي

1628

نوبت دوم

دانشگاه تهران

علم اطلاعات و دانش ‌شناسي/بازيابي اطلاعات و دانش ‌شناسي

محل تحصيل:

دانشكده مديريت

4

2113

الهيات

1872

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدرسي معارف اسلامي/قرآن و متون اسلامي

پذيرش دانشجو در نيمسال اول صورت مي‌پذيرد

5

2114

روان شناسي

1956

روزانه

دانشگاه شهيد بهشتي

روانشناسي باليني

افزايش ظرفيت به 8 نفر

6

2302

مهندسي عمران

3515

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ايران

مهندسي عمران/ مهندسي محيط زيست

افزايش ظرفيت به 2 نفر

7

2406

مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي

4462

نوبت دوم

دانشگاه تهران

سازه‌هاي آبي

افزايش ظرفيت به 3 نفر

8

2409

علوم دامي

4649

روزانه

دانشگاه تهران

فيزيولوژي دام

افزايش ظرفيت به 5 نفر

9

2411

مجموعه چوب و جنگل

4766

روزانه

دانشگاه تهران

فراورده‌هاي چند سازه چوب

افزايش ظرفيت به 6 نفر

10

2411

مجموعه چوب و جنگل

4769

روزانه

دانشگاه تهران

صنايع خمير و كاغذ

افزايش ظرفيت به 4 نفر

11

2411

مجموعه چوب و جنگل

4790

نوبت دوم

دانشگاه تهران

فراورده‌هاي چند سازه چوب

افزايش ظرفيت به 3 نفر

12

2411

مجموعه چوب و جنگل

4792

نوبت دوم

دانشگاه تهران

صنايع خمير و كاغذ

افزايش ظرفيت به 3 نفر

13

2412

مجموعه شيلات

4809

روزانه

دانشگاه تهران

تكثير و پرورش آبزيان

افزايش ظرفيت به 5 نفر

14

2412

مجموعه شيلات

4824

نوبت دوم

دانشگاه تهران

تكثير و پرورش آبزيان

افزايش ظرفيت به 3 نفر

15

2413

مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان

4835

روزانه

دانشگاه تهران

علوم مرتع

افزايش ظرفيت به 5 نفر

16

2413

مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان

4857

نوبت دوم

دانشگاه تهران

علوم مرتع

افزايش ظرفيت به 3 نفر

ج) حذفيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته: (رشته‌محلهاي مندرج در اين جدول از دفترچه راهنماي انتخاب رشته حذف شده است)

رديف

كدرشته امتحاني

نام رشته امتحاني

كدرشته محل

دوره

نام دانشگاه

نام رشته/گرايش

1

2212

علوم شناختي

5174

پرديس خودگردان

دانشگاه شهيد بهشتي

علوم شناختي ـ زبان شناختي

2

2401

محيط زيست

4237

بورس اعزام

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

محيط زيست/تنوع زيستي (گياه شناسي گرايش گياهان دريايي)

د) كدرشته محل‌هاي جديد علاوه بر كدرشته محل‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته:

رديف

كدرشته امتحاني

نام رشته امتحاني

كدرشته محل

دوره

نام دانشگاه

نام رشته/گرايش

ظرفيت

توضيحات

1

2102

علوم اقتصادي

5201

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

علوم اقتصادي

7

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

2

2106

علوم سياسي

5199

روزانه

دانشگاه شيراز

علوم سياسي/انديشه‌هاي سياسي

4

3

2114

روان شناسي

5198

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

روانشناسي تربيتي

7

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

4

2117

تربيت بدني

5197

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

رفتارحركتي / رشد حركتي

7

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

5

2117

تربيت بدني

5200

پيام نور

دانشگاه پيام نور استان تهران/مركز تحصيلات تكميلي تهران

مديريت ورزشي/ مديريت راهبردي در سازمان‌ها و رويدادهاي ورزشي

5

6

2203

علوم گياهي

5189

بورس اعزام

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

زيست شناسي / فيزيولوژي گياهي

1

پذيرش با عنوان گياه شناسي گرايش گياهان دريايي

7

2205

علوم سلولي و ملكولي

5205

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

زيست شناسي/ سلولي و ملكولي

7

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

8

2208

آمار

5194

روزانه

دانشگاه رازي كرمانشاه

آمار

3

9

2209

فيزيك

5193

روزانه

دانشگاه اروميه

فيزيك نظري

2

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري

10

2317

مهندسي سيستم‌هاي انرژي

5204

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

مهندسي سيستم‌هاي انرژي/ انرژي و محيط زيست

7

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

11

2401

محيط زيست

5187

روزانه

دانشگاه تهران

محيط زيست / آلودگي محيط زيست

3

محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج

12

2401

محيط زيست

5188

نوبت دوم

دانشگاه تهران

محيط زيست / آلودگي محيط زيست

2

محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج

13

2406

مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي

5190

روزانه

دانشگاه اروميه

آبياري و زهكشي

4

14

2406

مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي

5191

روزانه

دانشگاه اروميه

سازه‌هاي آبي

3

15

2406

مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي

5192

روزانه

دانشگاه اروميه

مهندسي منابع آب

3

16

2407

زراعت و اصلاح نباتات

5202

روزانه

دانشگاه رازي كرمانشاه

اصلاح نباتات

5

17

2407

زراعت و اصلاح نباتات

5203

روزانه

دانشگاه رازي كرمانشاه

زراعت

2

18

2701

دامپزشكي

5195

روزانه

دانشگاه تهران

فارماكولوژي دامپزشكي

2

19

2701

دامپزشكي

5196

نوبت دوم

دانشگاه تهران

فارماكولوژي دامپزشكي

1

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

40
افزودن دیدگاه جدید

avatar
بیچاره لازم الدکترا
بیچاره لازم الدکترا

دوستان کسی میدونه برای پژوهش هنر چی باید بخونیم؟؟؟؟و مصاحبه شامل چه چیزایی هست؟

ستایش
ستایش

سلام. ممنون میشوم در مورد پردیس و پیام نور توضیحی بدهید یا اینکه کدام بهتر است؟سپاسگذارم

مهسا
مهسا

سلام
بستگی داره. معمولا پردیس دانشگاه های برتر کیفیت خوبی دارن و طرفداران زیادی هم دارن. اما اگر هدفتون هیات علمی باشه، زیاد توصیه نمیشه، چون در هیات علمی دانشگاه دولتی اولویتی بعد از روزانه و شبانه هستن و در دانشگاه ازاد هم شانس زیادی ندارن.

محمد
محمد

با این روشی که سازمان سنجش برای دکتری 95 گذاشته وضعیت رو بدتر کرده یکبار برای امتحان باید بریم مشهد بعد یک شهر دیگر (اهواز) بعد شهر سوم حساب کن هزینه اقامت هتل و بلیط هواپیما و غیره تازه بروی امتحان بدهی آیا قبول بشوی یا نه. اصلاح کنید این روش رو و شیوه قبلی بهتر بود

عاطی
عاطی

سلام.رشته ی علوم اقتصادی دانشگاه شهیدبااهنرکرمان کدرشته تو دفترچه انتخاب رشته نزده ولی شرایط ازمون تخصصی ومصاحبه دکتری رو تو سایت اعلام کرده.چ باید کرددوستان کسی میدونه؟

زراعتی
زراعتی

سلام به همه دوستان
من 8 مقاله isi و 3 مقاله کنفرانس بین المللی، تالیف یک کتاب تخصصی، 20 گواهینامه شرکت در دوره های تخصصی، 6 ترم سابقه تدریس، 3 طرح پژوهشی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان هستم، دوستان به نظر شما در مصاحبه شانسی دارم؟؟

حسین
حسین

شکسته نفسی میکنی

سلام
سلام

سلام مگه تدریس در دانشگاه و کار در صنعت هم دارای امتیازه؟؟؟؟
فرق می کنه پیام نور تدریس کنی یا وزارت بهداشت؟

مهسا
مهسا

سلام
اگر چه در ایین نامه برای تدریس و سابقه کاری امتیاز در نظر گرفته نشده، اما برخی دانشگاه ها به این موارد هم امتیاز میدن.

هستی
هستی

نه اصلن…
منکه مقاله ندارم خیلی شانس دارم

....
....

شما چه جوریه isi داری ولی پژوهشی داخلی ندارین

فرشته
فرشته

سلام بچه ها به نظر شما من که 8 مقاله ISI و 6 مقاله بین امللی و 2داخلی و یک طرح پژوهشی دارم.خدا بخواد دعوت به مصاحبه شم امکان قبولی تو تهران دارم؟؟ خیلی می ترسم. همیشه حق کشی هست.

دو زمین شناس
دو زمین شناس

ISI پولی هس یا دارای ضریب تاثیر خوب؟؟طبیعتا دانشگاههای درجه یک به این موضوع خیلی توجه میکنن

حسین
حسین

if مقاله هاتون بالای 1 باشه و نام استاد هم توش باشه موثره.

فروغ
فروغ

ولی بچه ها کلا برای من که فرقی نکرد چه اصلاحیه بدن یا ندن من که قبول نمیشم. فکر کنم الان دیگه باید برای جواب به خواستگارم وقت بذارم نه امتحان دکتری که هیچ فایده ای جز تلف کردن وقتم نداشت.

ندا
ندا

دکتری مسیری هست که در خیر بودن در شرایط کنونی ،تردید هست. ان شاالله که هر ان چه خیر و خوبی است نصیب همه دوستان شود.

aryo
aryo

خب بنده خدااز اول هم باید همین کار رو می کردی

مفلوک
مفلوک

بچسب به خواستگار و دکترا هم بخون 🙂

آدرین دینامیک ارتعاشات
آدرین دینامیک ارتعاشات

سلام آیا مجری طرح پژوهشی بودن در مصاحبه امتیاز داردمن فقط یه مقاله کنفرانسی از پایان نامم دارم

طیبه1
طیبه1

فقط مقاااااله….

مهسا
مهسا

سلام
همه مدارکتون رو همراه داشته باشید، ممکنه دانشگاهی امتیازی براتون درنظر بگیره. اگر چه شیوه نامه امتیازدهی مصاحبه تدوین شده، اما لزوما دانشگاه ها به اون پایبند نیستن.

سبزواری
سبزواری

دوستان حتماً بعد از اینکه موارد انتخاب رشته رو وارد کردن و فرم تأیید و ادامه رو زدن بعدش صفحه ای شامل کد 15 رقمی و سایر اطلاعات انتخاب رشته میاد-حتماً سعی کنید قبل از خروج از این صفحه و قبل از هر کاری این صفحه رو به شکل یه فایل ذخیره کنید و بعد خارج بشید(به هر دو شکل complete web page و html only)-چون برای مراجعات بعدی به خصوص برای ویرایش به اطلاعات اون احتیاج دارید-خیلیا یادشون میره و بعد اینجا از دیگرون میپرسن چی کار کنیم

نااميد
نااميد

دانشگاه شهركرد هم كدرشته نداده !!!!
نكنه خودشون خيلي سري مي خوان دانشجووووو بگيرن ؟؟
كسي اطلاعي ازدانشگاههايي كه كد رشته ندادن داره ؟لطفا اطلاع بده ممنون

سوسن
سوسن

با سلام
برای وایریش اطلاعات رسید تکمیل ظرفیت می خواد از کجا باید بنویسم. ممنون میشم راهنمایی کنید. با تشکر

نازنین
نازنین

منظور از رسید تکمیل ظرفیت کد 15 رقمی که قبلا توی انتخاب رشته گرفتید

سوسن
سوسن

کد رو می نویسم ولی ارور می ده.

....
....

کد رو کپی نکید، خودتون تایپ کنید

نگار
نگار

سلام.وقتی انتخاب رشته کردی و تایید زدی الای همون صحه یه رسید 15رقمی بهت داده. اگه پرینت گرفتی ببینش.اگه نگرفتی نمیدونم دیگه

امیر.م
امیر.م

سلام به قسمت پاسخگویی در همان سایت مراجعه و اعلام مشکل نمایید یا در صورت امکان تماس حضوری یا تلفنی با سازمان فردا یکشنبه 22 فروردین بگیرید
نگران نباشید حل میشه پیگیر باشید

هستی*****
هستی*****

سلام
از طریق این لینک با سازمان سنجش تماس بگیر سریع ج.ابت میدن.البته قبلش تو سایت سنجش register شو.

http://request.sanjesh.org/noetrequest/login/

علی
علی

دوستان کسی نمیدونه مهندسی پزشکی دانشگاه های تهران و شریف چرا نیستن؟؟ امیدی هست اضافه بشن؟

رکسانا
رکسانا

دیگه کی میخان اضافه کنن!!!!!!!!!!!!!!!!!

ندا
ندا

بعیده دیگه تغییری در راه باشه.حتما امسال نمیگیرند

زهرا
زهرا

علوم جغرافیایی که نه کم شد نه اضافه

مهدی 92
مهدی 92

اصلاحیه رو نمیزدن بهتر بود

سحر
سحر

🙂

سحر
سحر

جالبه بازم رشته های دانشگاه گیلان اضافه نشده 🙂

علی
علی

چرا اینطوریه؟؟ مهندسی پزشکی دانشگاه های تهران و شریف هم نیستن خیلی بده … من کلی امید داشتم به اینا… یعنی دیگه اضافه نمیشن؟؟

سحر
سحر

جالبه دانشگاه گیلان دروس تخصصی آزمونش هم اعلام کرده، اما هنوز هیچ کد رشته ای در دفترچه نیست. اونا فک کنم بورس خارج محسوب میشن 🙂

بهار
بهار

این نشان دهنده اعمتاد به نفس بالای دانشگاه گیلان هست در حالی که خیلی از دانشگاهها که کد رشته هاشون در دفترچه هست هنوز هیچ شزطی رو برای پذیرش اعلام نکردن دانشگاه گیلان به جاشون انجام وظیفه کرد.