مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات موسسه ابن یمین استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

رشته‌های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۵ دانشگاه رازی کرمانشاه

رشتـه‌های دارای پذیرش دکتـری بدون آزمون از میان برگزیدگـان علمـی دانشگاه رازی کرمـانشاه در سـال ۱۳۹۵ اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد از میان داوطلبان واجد شرایط سهمیه استعداد درخشان رشته‌های جدول ذیل، برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ دانشجوی دکتری پذیرش نماید.

لینک اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون استعداد درخشان ۱۳۹۵ دانشگاه رازی

ردیف

عنوان رشته

گرایش

۱

ژئومورفولوژی

مخاطرات ژئومورفولوژیک

۲

آب و هوا شناسی

مخاطرات آب و هوایی

۳

علوم اقتصادی

۴

علوم سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

۵

کار آفرینی

۶

روان شناسی

۷

تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

مدیریت بازاریابی و رسانه ها

۸

تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

عصبی عضلانی

۹

تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

قلب و عروق و تنفس

۱۰

زبان و ادبیات فارسی

۱۱

زبان و ادبیات عرب

۱۲

شیمی

شیمی فیزیک

۱۳

شیمی

شیمی آلی

۱۴

شیمی

شیمی تجزیه

۱۵

شیمی

شیمی کاربردی

۱۶

زیست شناسی

فیزیولوژی گیاهی

۱۷

زیست شناسی

علوم جانوری-بیوسیستماتیک

۱۸

زیست شناسی

علوم سلولی و مولکولی

۱۹

ریز زیست فناوری

نانو بیو تکنولوؤی

۲۰

ریاضی محض

آنالیز

۲۱

ریاضی

کاربردی

۲۲

آمار

۲۳

فیزیک

حالت جامد

۲۴

فیزیک

فیزیک نظری

۲۵

فیزیک

ذرات بنیادی

۲۶

مهندسی برق

الکترونیک

۲۷

مهندسی برق

مخابرات(میدان)

۲۸

مهندسی برق

مخابرات(سیستم)

۲۹

مهندسی عمران

سازه

۳۰

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

۳۱

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات

۳۲

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

۳۳

مهندسی شیمی

-

۳۴

مهندسی کامپیوتر

معماری سیستمهای کامپیوتری

۳۵

مهندسی کشاورزی

توسعه کشاورزی

۳۶

مهندسی کشاورزی

سازه های آبی

۳۷

زراعت و اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

۳۸

زراعت و اصلاح نباتات

زراعت

۳۹

علوم دامی

تغذیه دام

۴۰

گیاه پزشکی

حشره شناسی کشاورزی

۴۱

آموزش زبان انگلیسی

۴۲

زبان شناسی همگانی

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر