مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

مواد امتحانی و ضرایب دروس 95 دکتری دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان مواد امتحانی و ضرایب دروس آزمون اختصاصی ورودی دوره دکتري تخصصی سال 1395 این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، متن اطلاعیه دانشگاه لرستان در رابطه با مواد و ضرایب امتحانی آزمون دکتری 95 این دانشگاه به شرح ذیل است:

بدين وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1395 مجاز به انتخاب رشته گرديده اند، می رساند مواد آزمون کتبی و ضرایب آنها در رشته های مختلف  بشرح ذیل می باشد.

 زمان، مکان، مدارک مورد نیاز آزمون کتبی و مصاحبه و حدنصاب رشته های مختلف در اطلاعیه های بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

لیست مواد و ضرایب امتحانی آزمون تخصصی دکتری 1395 دانشگاه لرستان

مواد آزمون و ضرایب رشته تاریخ گرایش تاریخ اسلام:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

1

زبان تخصصی

2

2

زبان عربی

3

3

تحولات سیاسی- اجتماعی جهان اسلام

3

4

تاریخ تشیع

3

5

تاریخ جاهلیت

2

 

مواد آزمون و ضرایب رشته تاریخ گرایش ایران بعد ازاسلام:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

1

زبان تخصصی

2

2

زبان عربی

3

3

تحولات سیاسی- اجتماعی جهان اسلام

3

4

تاریخ تشیع

3

5

تاریخ جاهلیت

2

 

مواد آزمون و ضرایب رشته آب و هوا شناسی گرایش تغییرات آب و هوایی:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

1

آب و هواشناسی

1

2

گرمایش جهانی و پیامدهای آن

1

3

روش های پیشرفته اماری در آب و هواشناسی

2

4

آب و هواشناسی سینوتیک و دینامیک

1

5

مدل های آب و هواشناسی

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته زبان و ادبیات فارسی :

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

1

متون نظم فارسی

2

2

متون نثر فارسی

2

3

کلیات ادبی (بلاغت، دستور، تاریخ ادبیات، سبک شناسی، نقد ادبی و…)

2

4

زبان عربی

1

5

زبان انگلیسی

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

1

متون نظم عرفانی

2

2

متون نثر عرفانی

2

3

کلیات ادبی و مبانی عرفان

2

4

زبان عربی

1

5

زبان انگلیسی

1

 

مواد آزمون و ضرایب روانشناسی:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

1

آمار و روش تحقیق

1

2

روانشناسی رشد

1

3

نظریه های شخصیت

1

4

آسیب شناسی روانی

1

5

روانشناسی اجتماعی

1

 

مواد آزمون و ضرایب روانشناسی تربیتی:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

1

آمار و روش تحقیق

1

2

روانشناسی رشد

1

3

روانشناسی تربیتی

1

4

نظریه های یادگیری

1

5

سنجش و یادگیری

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته زبان وادبیات عرب:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

1

(صرف و نحو (شرح ابن عقیل

1

2

(علوم بلاغی (مختصر المعانی و دراسة و نقد في مسائل بلاغیه هامة دکتر محمد فاضلی

1

3

ترجمه و تحلیل متون نظم و نثر قدیم (جزء 29 و 30 قرآن کریم؛ خطبه های 1، 3، 4، 13، 14و 27 و نامه های 31 و 53 نهج البلاغه؛ شاعران مشهور جاهلی و اموی و عباسی)

1

4

نقد و تحلیل متون نظم و نثر معاصر (آثار شاعران و نویسندگان مشهور معاصر

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش عصبی عضلانی:

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب

1

فیزیولوژی ورزش

2

2

فیزیولوژی انسان

1

3

آمار و روش تحقیق

1

4

بیوشیمی ورزشی

1

  

 مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب

1

تئوری های مدیریت

1

2

آمار وروش تحقیق

2

3

مدیریت رفتار سازمانی

3

مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب

1

تئوری های مدیریت

1

2

آمار وروش تحقیق

2

3

مدیریت منابع انسانی

3

 

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم اقتصادی

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب

1

اقتصاد خرد

2

2

اقتصاد کلان

2

3

اقتصاد بخش عمومی

3

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی آلی

ردیف

نام درس

ضریب

1

طیف سنجی مولکولی 1

1

2

شیمی فیزیک آلی

1

3

روشهای سنتز آلی

1

   

   

   

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی معدنی

ردیف

نام درس

ضریب

1

طیف سنجی در شیمی معدنی

1

2

سنتیک،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی

1

3

شیمی آلی فلزی

1

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

ردیف

نام درس

ضریب

1

الکتروشیمی تجزیه ای

1

2

اسپکتروسکوپی تجزیه ای1

1

3

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی

1

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک

ردیف

نام درس

ضریب

1

ترمودینامیک آماری1

1

2

شیمی کوانتومی2

1

3

سنتیک شیمیایی پیشرفته

1

مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی

ردیف

نام درس

ضریب

1

فیزیک ذرات مقدماتی

1

2

فیزیک ذرات پیشرفته 1

3

3

مکانیک کوانتوم نسبیتی

3

مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش حالت جامد

ردیف

نام درس

ضریب

1

کوانتوم پیشرفته

1

2

فیزیک حالت جامد پیشرفته

1

مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی

ردیف

نام درس

ضریب

1

کوانتوم پیشرفته

1

2

فیزیک لیزر

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته مهندسی برق گرایش قدرت (فقط سه درس از پنج درس زیر به اختیار داوطلب)

ردیف

نام درس

ضریب

1

تئوری جامع ماشینهای الکتریکی

1

2

الکترونیک قدرت 1

1

3

کنترل مدرن

1

4

دینامیک سیستم های قدرت

1

5

بهره برداری از سیستم های قدرت

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک (فقط سه درس از پنج درس زیر به اختیار داوطلب)

ردیف

نام درس

ضریب

1

الکترونیک آنالوگ (الکترونیک 3)

1

2

مدارهای مجتمع خطی

1

3

افزاره های نیمه رسانا

1

4

تئوری و تکنولوژی ساخت افزاره های نیمه رسانا

1

5

پردازش سیگنال های دیجیتال

1

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی

ردیف

نام درس

ضریب

1

اصول باغبانی

1

2

گلکاری

3

3

اصلاح گیاهان زینتی

2

4

فیزیولوژی گیاهان زینتی

2

مواد آزمون و ضرایب رشته تغذیه دام

ردیف

نام درس

ضریب

1

تغذیه دام و طیور

3

2

بیوشیمی

1

3

فیزیولوژی

1

4

آمارپیشرفته

1

مواد آزمون و ضرایب رشته سازه های آبی

ردیف

نام درس

ضریب

1

هیدرولیک و هیدرولیک رسوب

3

2

بهینه سازی

2

3

مدل های فیزیکی

3

4

روش های عددی

2

مواد آزمون و ضرایب رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

ردیف

نام درس

ضریب

1

بیماریهای گیاهی

3

2

قارچ شناسی

2

3

اصول کنترل و مدیریت بیماریهای گیاهی

2

4

پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی

1

5

سم شناسی

1

6

نماتدهای انگل گیاهی

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته حشره شناسی کشاورزی

ردیف

نام درس

ضریب

1

حشره شناسی

3

2

آفات گیاهی

2

3

سم شناسی و فیزیولوژی خشرات

2

4

مدیریت کنترل آفات و اکولوژی حشرات

3

5

کنه شناسی

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

ردیف

نام درس

ضریب

1

مبانی بیوتکنولوژی گیاهی

3

2

مهندسی ژنتیک

3

3

بیوانفورماتیک

2

 

مواد آزمون و ضرایب رشته اصلاح نباتات

ردیف

نام درس

ضریب

1

ژنتیک مولکولی

1

2

مهندسی ژنتیک

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته زراعت

ردیف

نام درس

ضریب

1

فیزیولوژی گیاهان زراعی

4

2

زراعت

3

3

اثرتنش های محیطی بررشد گیاهان

3

4

کشاورزی پایدار

3

 

مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

ردیف

نام درس

ضریب

1

شیمی خاک

2

2

حاصلخیزی خاک و کود

2

3

تغذیه گیاه

1

4

مواد آلی خاک

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت منابع خاک

ردیف

نام درس

ضریب

1

پیدایش و رده بندی خاک

1

2

فیزیک خاک

1

3

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

1

 

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آب

ردیف

نام درس

ضریب

1

هیدرولوژی

2

2

حفاظت آب وخاک وآبخیزداری

2

3

مدیریت جامع حوزه های آبخیز و مدیریت منابع آب

3

4

مدلهای فرسایش ورسوب و مهندسی رودخانه وکنترل سیلاب

3

5

زبان تخصصی

2

 

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم جنگل گرایش  جنگلداری

ردیف

نام درس

ضریب

1

سنجش از دور (مقدماتی و تکمیلی)

1

2

مسائل اقتصادی جنگل (اقتصاد جنگل و تحقیق در عملیات)

1

3

زیست سنجی جنگل

1

4

مدیریت پایدار جنگل

1

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم جنگل گرایش  جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

ردیف

نام درس

ضریب

1

جنگل شناسی تکمیلی

1

2

اکولوژی جنگل و پوشش گیاهی

1

3

حاصلخیزی خاکهای جنگلی

1

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. طیبه گفت:

  سلام نتیجه ازمون مصاحبه رو از کجا میتونیم نگاه کنیم

 2. امین گفت:

  باسلام لطفا ثبتنام ازمون دوم دکتری را تمدید نمایید.و اگرامکان دارد فیش را الکترونیکی نمایید.چون پنجشنبه هم تعطیل است. باتشکر

 3. سارا گفت:

  سلام. چرا منابع تاریخ اسلام با ایران اسلامی رو یکی زدن.
  باید جدا باشه

 4. فاطمه گفت:

  سلام چرا تاریخ امتحان زراعت مشخص نشده

 5. نسیم گفت:

  سلام چرا مواد امتحانی تاریخ ایران بعد اسلام و تاریخ اسلام یکی؟این اشکال داره