مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

مواد امتحانی و ضرایب دروس ۹۵ دکتری دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان مواد امتحانی و ضرایب دروس آزمون اختصاصی ورودی دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵ این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، متن اطلاعیه دانشگاه لرستان در رابطه با مواد و ضرایب امتحانی آزمون دکتری ۹۵ این دانشگاه به شرح ذیل است:

بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۵ مجاز به انتخاب رشته گردیده اند، می رساند مواد آزمون کتبی و ضرایب آنها در رشته های مختلف  بشرح ذیل می باشد.

 زمان، مکان، مدارک مورد نیاز آزمون کتبی و مصاحبه و حدنصاب رشته های مختلف در اطلاعیه های بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

لیست مواد و ضرایب امتحانی آزمون تخصصی دکتری ۱۳۹۵ دانشگاه لرستان

مواد آزمون و ضرایب رشته تاریخ گرایش تاریخ اسلام:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

۱

زبان تخصصی

۲

۲

زبان عربی

۳

۳

تحولات سیاسی- اجتماعی جهان اسلام

۳

۴

تاریخ تشیع

۳

۵

تاریخ جاهلیت

۲

 

مواد آزمون و ضرایب رشته تاریخ گرایش ایران بعد ازاسلام:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

۱

زبان تخصصی

۲

۲

زبان عربی

۳

۳

تحولات سیاسی- اجتماعی جهان اسلام

۳

۴

تاریخ تشیع

۳

۵

تاریخ جاهلیت

۲

 

مواد آزمون و ضرایب رشته آب و هوا شناسی گرایش تغییرات آب و هوایی:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

۱

آب و هواشناسی

۱

۲

گرمایش جهانی و پیامدهای آن

۱

۳

روش های پیشرفته اماری در آب و هواشناسی

۲

۴

آب و هواشناسی سینوتیک و دینامیک

۱

۵

مدل های آب و هواشناسی

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته زبان و ادبیات فارسی :

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

۱

متون نظم فارسی

۲

۲

متون نثر فارسی

۲

۳

کلیات ادبی (بلاغت، دستور، تاریخ ادبیات، سبک شناسی، نقد ادبی و…)

۲

۴

زبان عربی

۱

۵

زبان انگلیسی

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

۱

متون نظم عرفانی

۲

۲

متون نثر عرفانی

۲

۳

کلیات ادبی و مبانی عرفان

۲

۴

زبان عربی

۱

۵

زبان انگلیسی

۱

 

مواد آزمون و ضرایب روانشناسی:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

۱

آمار و روش تحقیق

۱

۲

روانشناسی رشد

۱

۳

نظریه های شخصیت

۱

۴

آسیب شناسی روانی

۱

۵

روانشناسی اجتماعی

۱

 

مواد آزمون و ضرایب روانشناسی تربیتی:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

۱

آمار و روش تحقیق

۱

۲

روانشناسی رشد

۱

۳

روانشناسی تربیتی

۱

۴

نظریه های یادگیری

۱

۵

سنجش و یادگیری

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته زبان وادبیات عرب:

ردیف

مواد آزمون

ضرایب

۱

(صرف و نحو (شرح ابن عقیل

۱

۲

(علوم بلاغی (مختصر المعانی و دراسة و نقد فی مسائل بلاغیه هامة دکتر محمد فاضلی

۱

۳

ترجمه و تحلیل متون نظم و نثر قدیم (جزء ۲۹ و ۳۰ قرآن کریم؛ خطبه های ۱، ۳، ۴، ۱۳، ۱۴و ۲۷ و نامه های ۳۱ و ۵۳ نهج البلاغه؛ شاعران مشهور جاهلی و اموی و عباسی)

۱

۴

نقد و تحلیل متون نظم و نثر معاصر (آثار شاعران و نویسندگان مشهور معاصر

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش عصبی عضلانی:

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب

۱

فیزیولوژی ورزش

۲

۲

فیزیولوژی انسان

۱

۳

آمار و روش تحقیق

۱

۴

بیوشیمی ورزشی

۱

  

 مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب

۱

تئوری های مدیریت

۱

۲

آمار وروش تحقیق

۲

۳

مدیریت رفتار سازمانی

۳

مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب

۱

تئوری های مدیریت

۱

۲

آمار وروش تحقیق

۲

۳

مدیریت منابع انسانی

۳

 

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم اقتصادی

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب

۱

اقتصاد خرد

۲

۲

اقتصاد کلان

۲

۳

اقتصاد بخش عمومی

۳

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی آلی

ردیف

نام درس

ضریب

۱

طیف سنجی مولکولی ۱

۱

۲

شیمی فیزیک آلی

۱

۳

روشهای سنتز آلی

۱

   

   

   

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی معدنی

ردیف

نام درس

ضریب

۱

طیف سنجی در شیمی معدنی

۱

۲

سنتیک،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی

۱

۳

شیمی آلی فلزی

۱

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

ردیف

نام درس

ضریب

۱

الکتروشیمی تجزیه ای

۱

۲

اسپکتروسکوپی تجزیه ای۱

۱

۳

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی

۱

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک

ردیف

نام درس

ضریب

۱

ترمودینامیک آماری۱

۱

۲

شیمی کوانتومی۲

۱

۳

سنتیک شیمیایی پیشرفته

۱

مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی

ردیف

نام درس

ضریب

۱

فیزیک ذرات مقدماتی

۱

۲

فیزیک ذرات پیشرفته ۱

۳

۳

مکانیک کوانتوم نسبیتی

۳

مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش حالت جامد

ردیف

نام درس

ضریب

۱

کوانتوم پیشرفته

۱

۲

فیزیک حالت جامد پیشرفته

۱

مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی

ردیف

نام درس

ضریب

۱

کوانتوم پیشرفته

۱

۲

فیزیک لیزر

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته مهندسی برق گرایش قدرت (فقط سه درس از پنج درس زیر به اختیار داوطلب)

ردیف

نام درس

ضریب

۱

تئوری جامع ماشینهای الکتریکی

۱

۲

الکترونیک قدرت ۱

۱

۳

کنترل مدرن

۱

۴

دینامیک سیستم های قدرت

۱

۵

بهره برداری از سیستم های قدرت

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک (فقط سه درس از پنج درس زیر به اختیار داوطلب)

ردیف

نام درس

ضریب

۱

الکترونیک آنالوگ (الکترونیک ۳)

۱

۲

مدارهای مجتمع خطی

۱

۳

افزاره های نیمه رسانا

۱

۴

تئوری و تکنولوژی ساخت افزاره های نیمه رسانا

۱

۵

پردازش سیگنال های دیجیتال

۱

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی

ردیف

نام درس

ضریب

۱

اصول باغبانی

۱

۲

گلکاری

۳

۳

اصلاح گیاهان زینتی

۲

۴

فیزیولوژی گیاهان زینتی

۲

مواد آزمون و ضرایب رشته تغذیه دام

ردیف

نام درس

ضریب

۱

تغذیه دام و طیور

۳

۲

بیوشیمی

۱

۳

فیزیولوژی

۱

۴

آمارپیشرفته

۱

مواد آزمون و ضرایب رشته سازه های آبی

ردیف

نام درس

ضریب

۱

هیدرولیک و هیدرولیک رسوب

۳

۲

بهینه سازی

۲

۳

مدل های فیزیکی

۳

۴

روش های عددی

۲

مواد آزمون و ضرایب رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

ردیف

نام درس

ضریب

۱

بیماریهای گیاهی

۳

۲

قارچ شناسی

۲

۳

اصول کنترل و مدیریت بیماریهای گیاهی

۲

۴

پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی

۱

۵

سم شناسی

۱

۶

نماتدهای انگل گیاهی

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته حشره شناسی کشاورزی

ردیف

نام درس

ضریب

۱

حشره شناسی

۳

۲

آفات گیاهی

۲

۳

سم شناسی و فیزیولوژی خشرات

۲

۴

مدیریت کنترل آفات و اکولوژی حشرات

۳

۵

کنه شناسی

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

ردیف

نام درس

ضریب

۱

مبانی بیوتکنولوژی گیاهی

۳

۲

مهندسی ژنتیک

۳

۳

بیوانفورماتیک

۲

 

مواد آزمون و ضرایب رشته اصلاح نباتات

ردیف

نام درس

ضریب

۱

ژنتیک مولکولی

۱

۲

مهندسی ژنتیک

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته زراعت

ردیف

نام درس

ضریب

۱

فیزیولوژی گیاهان زراعی

۴

۲

زراعت

۳

۳

اثرتنش های محیطی بررشد گیاهان

۳

۴

کشاورزی پایدار

۳

 

مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

ردیف

نام درس

ضریب

۱

شیمی خاک

۲

۲

حاصلخیزی خاک و کود

۲

۳

تغذیه گیاه

۱

۴

مواد آلی خاک

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت منابع خاک

ردیف

نام درس

ضریب

۱

پیدایش و رده بندی خاک

۱

۲

فیزیک خاک

۱

۳

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

۱

 

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آب

ردیف

نام درس

ضریب

۱

هیدرولوژی

۲

۲

حفاظت آب وخاک وآبخیزداری

۲

۳

مدیریت جامع حوزه های آبخیز و مدیریت منابع آب

۳

۴

مدلهای فرسایش ورسوب و مهندسی رودخانه وکنترل سیلاب

۳

۵

زبان تخصصی

۲

 

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم جنگل گرایش  جنگلداری

ردیف

نام درس

ضریب

۱

سنجش از دور (مقدماتی و تکمیلی)

۱

۲

مسائل اقتصادی جنگل (اقتصاد جنگل و تحقیق در عملیات)

۱

۳

زیست سنجی جنگل

۱

۴

مدیریت پایدار جنگل

۱

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم جنگل گرایش  جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

ردیف

نام درس

ضریب

۱

جنگل شناسی تکمیلی

۱

۲

اکولوژی جنگل و پوشش گیاهی

۱

۳

حاصلخیزی خاکهای جنگلی

۱

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۵)

 1. طیبه می‌گه:

  سلام نتیجه ازمون مصاحبه رو از کجا میتونیم نگاه کنیم

 2. امین می‌گه:

  باسلام لطفا ثبتنام ازمون دوم دکتری را تمدید نمایید.و اگرامکان دارد فیش را الکترونیکی نمایید.چون پنجشنبه هم تعطیل است. باتشکر

 3. سارا می‌گه:

  سلام. چرا منابع تاریخ اسلام با ایران اسلامی رو یکی زدن.
  باید جدا باشه

 4. فاطمه می‌گه:

  سلام چرا تاریخ امتحان زراعت مشخص نشده

 5. نسیم می‌گه:

  سلام چرا مواد امتحانی تاریخ ایران بعد اسلام و تاریخ اسلام یکی؟این اشکال داره

درج نظر