مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

پذیرش دکتری بدون آزمون پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سال ۹۵

جزئیات پذیرش دکتری بدون آزمون استعداد درخشان پژوهشگاه پلیمـر و پتروشیمی ایران برای سـال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در اجرای سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، به استناد آئین‌نامه ۲۱/۶۷۲۷۲  مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰  مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به پذیرش دانشجو براساس سوابق علمی، پژوهشی و مصاحبه علمی به صورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده از بین متقاضیان در رشته‌های مرتبط جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در رشته مهندسی پلیمر و با رعایت کامل شرایط و قوانین می نماید.

۱- شرایط عمومی پذیرش درخواست متقاضیان:
۱-۱- دارا بودن صلاحیت عمومی به تشخیص هیات مرکزی گزینش دانشجو که توسط پژوهشگاه انجام می پذیرد.
۱-۲- نداشتن منع قانونی از ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد

۲- شرایط اختصاصی پذیرش درخواست متقاضیان:
دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد داخل کشور و مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری (یا دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد داخل که تا پایان شهریورماه سال درخواست پذیرش، دانش‌آموخته شوند) را  به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر پذیرش کند:
۱-۲- داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر (بدون احتساب نمره پایان‌نامه) در دوره کارشناسی‌ارشد (یا میانگین همتراز شده هر یک از دوره‌های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
۲-۲- بیش از دوسال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد
۳-۲- کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست
۴-۲- احراز شرایط اختصاصی پژوهشگاه
۵-۲-کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمون‌ها)‌قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین‌نامه دوره دکتری مصوب وزارت)
۶-۲- پذیرش افراد مشمول این آیین‌نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی‌ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.
۷-۲- تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس این آیین‌نامه، مجاز نیست.
۸-۲- اسامی پذیرفته‌شدگان توسط پژوهشگاه برای تایید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال می‌شود و قطعی شدن ثبت‌نام منوط به تایید سازمان مذکور می‌باشد.

۳- مدارک مورد نیاز
۱-۳ تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه
۲-۳- دو قطعه عکس ۳*۴ با ذکر مشخصات در پشت عکس ها
۳-۳- تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد که معدل کل در آنها ذکر شده باشد.
۴-۳- تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
تبصره: دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تعهد اتمام دوره مزبور تا پایان شهریور ماه سال ۹۵ را ضمیمه نمایند.
۵-۳- توصیه نامه از استاد راهنما و نیز دو استاد مرتبط با رشته تحصیلی
۶-۳- تصاویر کلیه فعالیت‌های آموزشی و هر گونه مدارکی دال بر مشخص نمودن نخبگی متقاضی باشد.
۷-۳- تصویر کامل صفحات مقالات پذیرش یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی
۸-۳- تصویر گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق پذیرش) برای مقالات چاپ نشده و تصویر کامل متن مقاله ارائه شده به مسئولین مجله و مکاتبات مربوط

۴- مهلت مراجعه، ارائه مدارک و تکمیل کاربرگ تقاضای پذیرش:
۱-۴- متقاضیان باید کاربرگ درخواست را تکمیل و به همراه سایر مدارک اعلام شده به صورت حضوری حداکثر تا پایان وقت ادای روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ به مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (خانم بخشنده شماره تماس:‌ ۴۸۶۶۲۲۸۴) به آدرس اتوبان تهران – کرج – کیلومتر ۱۵ – بعداز پیکان شهر –  شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، تحویل نمایند.

۵- تذکرات و نکات مهم:
۱-۵- به مدارک ناقص و یا دریافت پس از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲-۵- متقاضی باید در صورت دعوت به مصاحبه علمی یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد خود را نیز به همراه داشته باشد.
۳-۵- دارا بودن شرایط ثبت نام در دوره دکتری بدون آزمون به منزله قبولی تلقی نمی‌گردد و پذیرش در این دوره براساس ظرفیت موجود و توانایی علمی افراد و اعلام پذیرش نهایی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر