مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

پذيرش دکتری بدون آزمون پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در سال 95

جزئیات پذیرش دکتری بدون آزمون استعداد درخشان پژوهشگاه پلیمـر و پتروشیمی ایران برای سـال تحصیلی 95 – 96 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در اجراي سياستهاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان، به استناد آئین‌نامه 21/67272  مورخ 1393/4/18 و اصلاحيه شماره 21/237200  مورخ 1393/12/16 پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به پذيرش دانشجو براساس سوابق علمي، پژوهشي و مصاحبه علمي به صورت مازاد بر ظرفيت تعيين شده از بين متقاضيان در رشته‌هاي مرتبط جهت نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 در رشته مهندسي پليمر و با رعايت كامل شرايط و قوانين مي نمايد.

1- شرايط عمومي پذيرش درخواست متقاضيان:
1-1- دارا بودن صلاحيت عمومي به تشخيص هيات مركزي گزينش دانشجو كه توسط پژوهشگاه انجام مي پذيرد.
1-2- نداشتن منع قانوني از ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد

2- شرايط اختصاصي پذيرش درخواست متقاضيان:
دانشگاه اختيار دارد حداكثر معادل بيست درصد از ظرفيت با آزمون شيوه آموزشي- پژوهشي دوره روزانه دكتري خود در هر كد رشته محل تحصيل را از بين دانش‌آموختگان دوره كارشناسي‌ارشد داخل كشور و مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري (يا دانشجويان دوره كارشناسي‌ارشد داخل كه تا پايان شهريورماه سال درخواست پذيرش، دانش‌آموخته شوند) را  به صورت مازاد بر ظرفيت، با رعايت شرايط زير پذيرش كند:
1-2- داشتن ميانگين كل 16 و بالاتر در دوره كارشناسي و ميانگين كل 17 و بالاتر (بدون احتساب نمره پايان‌نامه) در دوره كارشناسي‌ارشد (يا ميانگين همتراز شده هر يك از دوره‌هاي مذكور طبق دستورالعمل مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه)
2-2- بيش از دوسال از تاريخ دانش‌آموختگي متقاضي نگذشته باشد
3-2- كسب حداقل 70 امتياز از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه مطابق جدول ارزشيابي پيوست
4-2- احراز شرايط اختصاصي پژوهشگاه
5-2-كسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان (MCHE يا معادل آن در ساير آزمون‌ها)‌قبل از آزمون جامع دكتري (مطابق با آيين‌نامه دوره دكتري مصوب وزارت)
6-2- پذيرش افراد مشمول اين آيين‌نامه، در همان رشته تحصيلي يا رشته‌هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد متقاضي، به تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان‌پذير است.
7-2- تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده براساس اين آيين‌نامه، مجاز نيست.
8-2- اسامي پذيرفته‌شدگان توسط پژوهشگاه براي تاييد صلاحيت عمومي به سازمان سنجش ارسال مي‌شود و قطعي شدن ثبت‌نام منوط به تاييد سازمان مذكور مي‌باشد.

3- مدارك مورد نياز
1-3 تصوير كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه
2-3- دو قطعه عكس 3*4 با ذكر مشخصات در پشت عكس ها
3-3- تصوير گواهي كارشناسي و كارشناسي ارشد كه معدل كل در آنها ذكر شده باشد.
4-3- تصوير ريز نمرات دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد
تبصره: دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد بايد گواهي اشتغال به تحصيل و نيز تعهد اتمام دوره مزبور تا پايان شهريور ماه سال 95 را ضميمه نمايند.
5-3- توصيه نامه از استاد راهنما و نيز دو استاد مرتبط با رشته تحصيلي
6-3- تصاوير كليه فعاليت‌هاي آموزشي و هر گونه مداركي دال بر مشخص نمودن نخبگي متقاضي باشد.
7-3- تصوير كامل صفحات مقالات پذيرش يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي نمايه شده معتبر ملي يا بين المللي
8-3- تصوير گواهي پذيرش قطعي (با ذكر تاريخ دقيق پذيرش) براي مقالات چاپ نشده و تصوير كامل متن مقاله ارائه شده به مسئولين مجله و مكاتبات مربوط

4- مهلت مراجعه، ارائه مدارك و تكميل كاربرگ تقاضاي پذيرش:
1-4- متقاضيان بايد كاربرگ درخواست را تکمیل و به همراه سایر مدارك اعلام شده به صورت حضوري حداكثر تا پايان وقت اداي روز شنبه مورخ 1395/03/01 به مديريت امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران (خانم بخشنده شماره تماس:‌ 48662284) به آدرس اتوبان تهران – كرج – كيلومتر 15 – بعداز پيكان شهر –  شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، تحويل نمايند.

5- تذكرات و نكات مهم:
1-5- به مدارك ناقص و يا دريافت پس از تاريخ ذكر شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2-5- متقاضي بايد در صورت دعوت به مصاحبه علمي يك نسخه از پايان نامه كارشناسي ارشد خود را نيز به همراه داشته باشد.
3-5- دارا بودن شرايط ثبت نام در دوره دكتري بدون آزمون به منزله قبولي تلقي نمي‌گردد و پذيرش در اين دوره براساس ظرفيت موجود و توانايي علمي افراد و اعلام پذيرش نهايي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

افزودن دیدگاه جدید

avatar