مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 1395 دانشگاه شهید بهشتی

متقاضیان پذیرش دکتـری بدون آزمون 95 دانشگاه شهید بهشتی تا 22 خرداد ماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه شهيد بهشتي از بين دانش آموختگان و دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي ارشد در رشته هاي اعلام شده، بر اساس دستورالعمل اجرايي “پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فقط در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 دانشجو مي پذيرد.

رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 95 دانشگاه شهید بهشتی

ضریب همترازی صرفاً برای دوره کارشناسی اعمال می شود. 

تاريخ هاي مهم: 

ثبت نام اینترنتی : 95/3/8 لغایت 95/3/22

زمان تقريبي اعلام نتايج اوليه توسط دانشگاه: تير 95

اعلام نتايج توسط سازمان سنجش آموزش كشور: شهريور 95

شرايط لازم:

1- انشجويان يا دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل در صورتي كه واجد شرايط زير باشند مي توانند تقاضاي خود را براي پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون در مهلت مقرر به اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد بهشتي ارسال نمايند.

1-1- داشتن ميانگين كل 16 پس از اعمال ضريب همترازي مربوط به دانشگاه محل تحصيل و رشته تحصيلي در در دوره كارشناسي (ضريب همترازي صرفا در دوره كارشناسي اعمال ميشود) و ميانگين كل 17 در دوره كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه، مشروط بر دفاع از پايان نامه حداقل با درجه بسيار خوب.

2-1- اكتساب حداقل 60 امتياز از مجموع مواد مندرج در جداول ارزشيابي داوطلبان دكتري بدون آزمون؛

3-1- اتمام تحصيلات دوره كارشناسي ارشد حداكثر تا تاريخ 95/6/31؛

2- متقاضي مي بايست دوره كارشناسي ارشد خود را از يكي از دانشگاه هاي گروه “الف” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (به شرح زير) دانش آموخته شده باشد:

– دانشگاه هاي شهيد بهشتي، اصفهان، الزهرا (س)، تبريز، تربيت مدرس، تربيت معلم تهران (خوارزمي)، تهران، شيراز، صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، صنعتي شريف، علامه طباطبايي، علم و صنعت ايران، فردوسي مشهد، هنر تهران (كرج). براي متقاضيان رشته معماري علاوه بر فهرست فوق تقاضاي دانشجويان دانشگاه يزد و هنر اصفهان قابل بررسي است.

3- متقاضي بايد دوره كارشناسي ارشد را حداكثر طي 5 نيمسال به پايان رسانده باشد.

4- داوطلبان فقط م يتوانند در يك رشته مرتبط با رشته تحصيلي كارشناسي ارشد درخواست خود را ارائه نمايند.

5- متقاضي بايد در ز مان ارائه درخواست حداكثر 30 سال سن داشته باشد.

6- متقاضي نبايد در زمان ارائه درخواست دانشجوي مقطع دكتري در ساير مؤسسات و دانشگاه ها باشد.

توجه: جهت اطلاع كامل از شرايط لازم، به داوطلبان توصيه مي شود دستورالعمل اجرايي دانشگاه (موجود بر روي تارنماي اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان) را به دقت مطالعه نمايند.

نحوه ثبت نام:

به آدرس https:golestan.sbu.ac.ir مراجعه و سپس روي آيكن “متقاضي پذيرش دانش آموختگان ممتاز” كليك نماييد.

شناسه كاربري و گذر واژه خود را در سامانه تعريف نموده و پس از به خاطرسپاري از سامانه خارج شويد.

مجدداً به آدرس https:golestan.sbu.ac.ir مراجعه و با شناسه كاربري و گذر واژه خود (تعريف شده در مرحله قبل) به سامانه وارد شويد.

در بخش “آزمون” —> “دانشگاه شهيد بهشتي” —-> “پذيرش داوطلب در آزمون” وارد شويد و به تكميل اطلاعات لازم بپردازيد.

لازم است كاربرگ هايي را كه از اين پورتال با فرمت WORD دريافت نموده ايد، پس از تكميل به فرمت PDF تبديل نماييد (اگر كاربرگها را به صورت دستي و با خط خوانا تكميل كرده ايد، آنها را اسكن نموده و به فرمتPDF تبديل نمایید). سپس ساير مدارك لازم را با وضوح اسكن نموده و آنها را در فرمت PDF و با حجم كمتر از 250 كيلو بايت براي هر فايل، در سامانه بارگذاري نماييد.

 لازم است كد رهگيري را براي پيگيري هاي بعدي به دقت نگهداري و يادداشت نماييد.

 مدارك الكترونيكي لازم براي ثبت نام اينترنتي (مدارك به فرمت PDF .تبديل شده و بارگذاري مي شوند):

1- يك قطعه عكس الكترونيكي به فرمت JPG

2- تصويرصفحه اول شناسنامه با شماره سريال به انضمام تصوير كارت ملي

3- گواهي اتمام پايان نامه كارشناسي ارشد با درجه حداقل بسيار خوب

4- ريزنمرات دوره كارشناسي به فرمت PDF به صورت يك فايل يكپارچه

5- ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد به فرمت PDF به صورت يك فايل يكپارچه

6- تكميل كاربرگ شماره 4 توسط متقاضي

7- گواهي زبان مورد قبول، مطابق دستورالعمل اجرايي دانشگاه (اين امكان فراهم شده تا در صورت تاييد علمي، داوطلب حداكثر تا شـهريور 95، مدرك زبان خود را ارائه نمايد، در غير اين صورت پذيرش اوليه دانشجو لغو خواهد شد)؛

8- مشخصات تفصيلي از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي (CV) در قالب كاربرگ شماره 9

9- پرداخت وجه ثبت نام 1000000 ريال، كه لازم است صرفاً به صورت الكترونيكي از طريق سامانه جامع دانشگاهي واريز گردد.

(توجه: پرداخت وجه ثبت نام از طريق سامانه Banking-e موجود بر روي صفحه اصلي دانشگاه به هيچ وجه قابل قبول نيست.)

مدارك فيزيكي براي روز مصاحبه (اين مدارك به صورت فيزيكي به هيأت محترم داوران تحويل داده مي شوند):

1- كليه مدارك مربوط به سوابق و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي (مقالات، گواهي اتمام طرح هاي پژوهشـي، ريـز نمـرات، افتخـارات، …) مـرتبط بـا بندهاي دستورالعمل اجرايي

2- كاربرگ درخواست پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون در قالب كاربرگ شماره 4

3- حداقل دو عدد توصيه نامه كه يكي از آنها بايستي توسط استاد راهنماي دوره كارشناسي ارشد متقاضي تكميل شود (در قالب كاربرگ شماره 8 كـه به هيأت محترم داوران تحويل داده ميشود)

  تذكرات مهم:

 – پذيرفته شدگان علمي كه هنوز دانش آموخته نشده اند، بايستي در زمان ثبت نام، گواهي اتمام پايان نامه با درجه حـداقل بسـيار خـوب را ارائـه كنند. در صورت عدم ارائه گواهي هاي مربوط، پذيرش اوليه آنها لغو خواهد شد؛

– متقاضيان واجد شرايط، در زمان مقرر، جهت مصاحبه علمي دعوت خواهند شد و مراتـب از طريـق پورتـال اداره جـذب و هـدايت اسـتعدادهاي درخشان و سايت دانشكده/پژوهشكده ها اطلاع رساني خواهد گرديد؛ 

– مدارك متقاضياني كه در مهلت مقرر ثبت نام اينترنتي نكرده باشند تحت هيچ عنوان بررسي نخواهد شد؛

– ارائه درخواست و دارا بودن شرايط به هيچ عنوان به منزله پذيرش قطعي نيست، بنابراين به داوطلبان توصيه مي شود مراحل و پـيش نيازهـاي آزمون عادي ورود به دوره دكتري را نيز رعايت نمايند؛

– پذيرش نهايي متقاضيان منوط به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان سنجش آموزش كشور) خواهد بود؛

وجه پرداختي بابت بررسي پرونده بوده و در صورت عدم پذيرش، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد؛

– موارد مرتبط با نظام وظيفه متقاضياني كه مورد پذيرش قرار مي گيرند بايد تا قبل از انجام ثبت نام توسط متقاضي مرتفع شود؛

دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد بايستي حداكثر تا پايان شهريورماه 95 دانش آموخته شوند، در غير اين صورت پذيرش اوليه آنها كان لم يكن خواهد گرديد.

توجه:

اسامي دعوت شدگان به مصاحبه و پذيرفته شدگان علمي پس از بررسي در موعد مقرر، از طريق تارنماي دانشگاه اعلام خواهد شد و لذا خواهشمند است از هر گونه تماس و مراجعه غیرضروری به مدیریت استعدادهای درخشان خودداری نمایید.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. میم گفت:

  مگه نباید اسامی دعوت به مصاحبه شوندگان دکتری بدون آزمون از طریق سایت اعلام بشه؟

 2. میم گفت:

  سلام دوستان
  مگه نباید اسامی دعوت به مصاحبه شوندگان دکتری بدون آزمون از طریق سایت اعلام بشه؟

 3. نسیم گفت:

  از شهید بهشتی با کسی تماس نگرفتن؟؟؟؟

 4. بی نشان گفت:

  ضمنا به نظرتون با 5 تا پژوهشی، سه تا ترویجی، دو تا ISI معتبر با ایمپکت فکتور بالا، ی کتاب و دو طرح از بنیاد نخبگی امیدی دارم؟ البته معدلم زیاد جالب نیس. کارشناسی 16.96
  ارشد18.3

 5. بی نشان گفت:

  سلام خدمت همه دوستان،
  امروز تماس گرفتن و برای مصاحبه دکتری بدون ازمون دانشگاه بهشتی دعوتم کردن
  فردا ساعت 2 بعدظهر مصاحبه هست…دعام کنید

 6. بهشتی گفت:

  دوستان شرط اکتساب حداقل ۶۰امتیاز ، برا مرحله ثبت نام هست؟؟؟؟من با اینکه رزومه خوبی دارم اما به شصت نمیرسم که

 7. sahar گفت:

  از دوستان کسی برای گرایش زلزله عمران ثبت نام کرده، من خواستم ثبت نام کنم ولی تو قسمت رشته انتخابی تعریف نکردن در صورتی که تو سایت خود دانشگاه تو لیست رشته های مورد پذیرش هست.

 8. دکتری شهید بهشتی گفت:

  برای استعداد درخشان که می خوام ثبت نام کنم می نویسه از طریق ازمون سازمان سنجش ما که کنکور ندادیم، کسی ثبت نام کرده؟ میشه راهنمایی کنین

 9. سینا گفت:

  سلام ..
  من پردیس آموزش محور شهید بهشتی خوندم ارشد رو .. و پایان نامه نداشتم و با معدل ۱۵.۵ تموم کردم ولی ثبت اختراع دارم و شرکتمو هم دارم دانش بنیان می کنم.

  احتمال پذیرش دارم؟

  ممنون

 10. دکتری گفت:

  کسی هست معماری استعداد درخشان باشه؟

 11. سروش گفت:

  اقا اينجا برقش چطوره؟
  ميگن داغونه، ارزش داره ثبت نام كنيم؟

 12. Hdr گفت:

  سلام دوستان به نظرتون کسی که مهر 92 فارغ التحصیل شده میتونه شرکت کنه؟

 13. نازنین گفت:

  سلام بچه ها من با 3 تا مقاله پژوهشی 3 تا همایشی نمره پایان نامه 20 یک طرح پژوهشی و سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور ولی بدون مدرک زبان بنظرتون اگه ثبت نام کنم دعوت میشم؟؟؟؟؟؟

  • ف گفت:

   سلام
   من 5 پژوهشی 3 ترویجی 1 isi و 17 همایشی و 1مروری با گواهی رتبه اول دانشگاه تهران و بدون مدرک زبان موندم ثبت نام کنم یا نه؟ درد من همینه
   کاش گواهی زبان را قبل از آزمون جامع میخواستند.

 14. از عربی به حسین گفت:

  سلام. برای رشته ما مدرک زبان ضروریه شما این مدرک رو دارین؟؟؟؟
  من یک مقاله پژوهشی مستخرج وچند تا همایشی دارم احتمال قبولی بنظر شما چند درصد هست؟؟؟

 15. روانشناس گفت:

  سلام دوستان عزیز. خسته نباشید. من متولد 65 هستم; اینطور که حساب میکنم 30 سال و یک ماهه هستم; به نظرتون میتونم شرکت کنم؟ و اینکه شماره تماسی از دانشگاه دارین تا در همین مورد و همینطور مدرک زبان سوال بپرسم؟؟

  • علوم پایه گفت:

   سلم. نه اجازه نمیدن. حتی یک روز. درواقع دست اونا نیست. دانشگاه چک میکنه و اجازه ثبت نام نمیده. اما باز بپرسین

 16. روانشناس گفت:

  ت 65 هستم;) اینطور ک حساب میکنم 30 سال و یک ماهه هستم; به نظرتون میتونم شرکت کنم؟ و اینکه شماره تماسی از دانشگاه دا ین تا در همین مورد و همینطور مدرک زبان سوال بپرسم؟؟

 17. تینا گفت:

  دوستان من ارشد رو شیراز بودم اما کارشناسی رو پیام نور با معدل ۱۶٫۳۴ تموم کردم آیا میتونم توی فراخوان شرکت کنم؟؟؟ضرایب همترازی کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟

 18. زهرا ژءو گفت:

  من میخوام برم دانشگاه خودمون آخه چرا سنجش این شرط رو گذاشته 2 سال
  به کجا اعتراضمون رو بگیم
  منابع آبان هم که اعلام نکردن 🙁 🙁
  🙁

 19. جعفری گفت:

  با سلام شرایط سنی با دستورات دینی ما اطلبوالعلم من المهد الی … همخوانی ندارد!!!
  دانشگاه گیلان در رده بندی سال گذشته جزو دانشگاه های برتر قرار گرفته که لحاظ نشده است. با تشکر

 20. عربی گفت:

  ادبیات عرب کسی اینجا هست؟؟؟؟؟؟؟

 21. لطفاااااااجواب بدین گفت:

  سلاااااااااام
  کسی تونست ثبت نام بکنه؟؟چرا مینویسه”در حال حاضر امکان ورود به سیستم برای شما وجود ندارد»
  برای شمام همین رو می نویسه؟؟؟؟؟

 22. حنانه گفت:

  سلام علیکم دوستان
  ایا کسی اینجا رشته اش حقوق خصوصی میباشد

  لطفا جواب بدید

 23. معماری گفت:

  به نظرتون چقد شانس دارم برای مصاحبه؟دعوت می کنن؟ 1 پژوهشی مستخرج از پایان نامه دارم، 1 ترویجی و 1پژوهشی در دست داوریه، 1 کنفرانس بین المللی که مقاله برتر شدم، مدرک زبان، شاگرد اولم هستم، معدل هر دو مقطعم هم بالای 18 بود و پایان نامم 20، دستیار اموزشی یکی از استادا هم هستم.شانسی دارم؟

  • مهدی گفت:

   سلام، قبل مصاحبه اگه با یکی از اساتید صحبت کنید شانس دارید، با توجه به مدارک تان زیاد هم شانس دارید، در غیر اینصورت 100تا مقاله هم داشته باشید باز بی فایده هست.
   موفق باشید

   • در انتظار دكتري گفت:

    ممنون، من بهشتي نبودم يكي از دانشگاههاي تهران بودم، اخه چطور با اساتيد ميشه قبل مصاحبه صحبت كرد؟ اونا شناختي از م ندارن؟ راهنمايي مي كنيد لطفا

    • دکترم گفت:

     قبل از مصاحبه هر استادی که تخصصش به موضوع پایان نامهای ک میخایین کار کنین میخوره ومیخایین به عنوان راهنما انتخابش کنین میتونین برین باهاش صحبت کنین ولی الان نمیشه چون مرحله اول رو رد نکردیم اول مدارک رو ک تایید کردن وبه مصاحبه که دعوت شدین بعد میتونین این کار رو بکنین

 24. نیوشا گفت:

  من از صبح تا حالا هر چی می رم وارد بشم اخطار می ده که «در حال حاضر امکان ورود به سیستم برای شما وجود ندارد»

  یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟ برا شما هم این طوریه؟؟؟؟؟؟

  • ؟؟؟؟ گفت:

   آره برا منم اخطار می ده. چراااااااااا؟؟؟/
   بچه ها من فقط یه مقاله علمی پژوهش وچن تا همایشی دارم مرحله اول قبول میشم؟؟؟؟؟ بقیه همه شرایط رو دارم

 25. شیما گفت:

  حالا حتما باید مدرک زبان داشته باشیم؟
  نمیشه مثل بقیه دانشگاها تا قبل امتحان جامع مهلت بدن؟
  درمورد 5 ترمه تموم کردنم نباید سخت گرفت، ممکنه کسی به دلایلی نتونه، این به معنای عدم صلاحیت فرد نباید تلقی بشه
  چرا شهید بهشتی مث بقیه دانشگاها نیست؟

  دوستان لطفا بیاید اعتراض کنیم
  هم میشه تماس گرفت هم اینکه به صورت حضوری مراجعه کرد

  • مهدی گفت:

   سلام، من ایمیل زدم در مورد مدرک زبان و دقیقا به این موضوع اشاره کردم که مدرک زبان رو موقع آزمون جامع بگیرید، قبول نکردن، این دانشگاه نمیدونم دنبال چه هست، امسال که در اعلام تراز اشتباه بزرگی کرده بخصوص در رشته برق قدرت که دومین تراز رو اعلام کرده بعد دانشگاه شریف، حالا هم قوانین این چنینی برا استعداد مطرح کرده،
   به نظرم با این وضع اعتراض هم اثری نکنه، با این حال من هم هستم، خواستین اعتراض کنید، اطلاع رسانی کنید
   متشکرم

   • حسین گفت:

    اگه همه اعتراض کنیم قطعا دانشگاه اصلاحیه میزنه و این مورد رو اصلاح میکنه همان طور که دانشگاه رازی معدل بعضی رشته ها رو کاهش داد و دانشگاه تهران هم هم ترازی معدل رو بعدا اعلام کرد.

 26. بهروز گفت:

  سلام تینا جان
  آیا به جوابی رسیدی؟

 27. مهدی گفت:

  سلام.
  مدرک زبان رو جدی بگیریدها. من ایمیل زدم گفتن مدرک زبان باید داشته باشید. من تمامی شرایط را دارم ولی مدرک زبان ندارم.
  موفق باشید

 28. خواهشا یکی جواب بده گفت:

  دوستان من ارشد رو شیراز بودم اما کارشناسی رو پیام نور با معدل ۱۶٫۳۴ تموم کردم آیا میتونم توی فراخوان شرکت کنم؟ ضرایب همترازی کجاست؟؟؟؟

 29. لطفا جواب بدید خواهش می کنم گفت:

  بچه ها سیستم بهشتی قطعه امروز؟ به من اخطار می ده که «در حال حاضر امکان ورود شما وجود ندارد»
  ای بابا چرا این جوریه؟

 30. لیلا گفت:

  بچه ها من معدل کارشناسیم 15/80 و معدل ارشدم نزدیک 19 دانشگاه های الف بنظرتون میتونم شرکت کنم

 31. دکترای سرگردان گفت:

  سلااااام کسی تونست ثبت نام بکنه؟؟؟؟؟؟، من ثبت کردم وشماره پرونده رو گرفتم اما وقتی میرم داخل سیستم گلستانش هیچ منویی باز نمیشه هیچ فایلی هم نیست از کدوم قسمت باید بریم

 32. دانشجو گفت:

  یعنی سایر دانشگاه های کشور که این دانشگاه ذکر ننموده در حد این دانشگاه نیست که کسانی که سایر شرایط رو دارن حداقل تلاش کنن و شانس خودشون رو امتحان کنن!!!!!!

 33. زهرا ژءو گفت:

  سلام تو رو خدا یکی جواب بده من 91فارغالتحصیل شدم میتونم ثبت نام کنم؟ هم لیسانس هم ارشد بهشتی بودم

  • سوگلی فردوسی گفت:

   تابلو هست که نمیشه…
   یکی از شراط اصلی اینه که بیش از دوسال از فارغالتحصیلی نگذشته باشه….ولی نامید نشو…درخواست بده

  • FAEZ گفت:

   با توجه به ایین نامه وزارت نمیتونید چون در ایین نامه امده است که بیشتر از دو سال از فارغ التحصیلی نباید بگذره مگر اینکه دانشگاه این قسمت ایین نامه را مد نظر نداشته باشد.

 34. خواهشا یکی جواب بده گفت:

  دوستان من ارشد رو شیراز بودم اما کارشناسی رو پیام نور با معدل ۱۶٫۳۴ تموم کردم آیا میتونم توی فراخوان شرکت کنم؟ ضرایب همترازی کجاست؟؟؟؟؟

 35. بدون آزمون گفت:

  يه چيزى يادم رفت.. نكته جالب ماجرا اينه كه ممكنه بعد از اينكه افراد رفتن و در اين بدون آزمونها شركت كردن و پذيرفته شدن وقرار نتايج نهايى به تائيد سازمان سنجش برسه و سازمان سنجش هم اين نتايج را تائيد نكنه!!! اون وقت چى ميشه؟؟؟ تكليف چيه؟؟؟ خب معلومه يه عجايب ديگه به عجايب كنكور امسال اضافه ميشه!!!!

 36. خواهشا یکی جواب بده گفت:

  دوستان من ارشد رو شیراز بودم اما کارشناسی رو پیام نور با معدل 16.34 تموم کردم آیا میتونم توی فراخوان شرکت کنم؟ ضرایب همترازی کجاست؟

 37. دانشگاه شهید بهشتی و شرط سن برای دکتری گفت:

  واقعا من نمی دونم دانشگاه شهید بهشتی طبق کدام قانون مصوب شرط سن را اعمال می کند. چرا سازمان سنجش تا این حد دست دانشگاه ها را باز گذاشته است؟ چرا هیچ رسیدگی به وضعیت پذیرش دانشجویان دکتری نمی شود. شرط سن 30 یعنی چی؟ مثلا 31 ساله باشه نمی شه؟! مگر در بالای 30 سالگی دانشجو دچار افت تحصیلی می شود؟ یا مگر دانشگاه شهید بهشتی می خواد مثل تیم ملی جوان گرایی کند؟ به هرحال سازمان سنجش باید جلوی این خطای این دانشگاه را بگیرد.

  • تیم فوتبال گفت:

   دقیقا دوست گرامی، شهیدبهشتی می خواد تیم ملی تشکیل بده.

   • بدون آزمون گفت:

    آدم واقعا نميدونه حرف كى را باور كنه از يه طرف سازمان سنجش ميگه دانشگاهها بايد به آيين نامه استعداد درخشان پايبند باشند از اون طرف دانشگاهها دارن به سليقه خودشون عمل ميكنند!!!!!!! اينا چرااااااا اينجورى ميكننددددددددد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • دکترای سرگردان گفت:

   بچه های فایلای خود دانشگاه کجاست ؟؟؟؟؟؟؟من پیدا نکردم. شما تونستین پیدا کنین

  • نازنین گفت:

   واقعا درست می فرمایید این امر مخالف قانون مصوب است این که کسی شرایط بهش حاکم نبود چند بار برای گناه نکرده باید کیفر بشه

 38. قاسمی گفت:

  من همه شرایطو دارم فقط 6 ترمه تموم کردم ارشدو یعنی حق شرکت ندارم!!! هر چقدرم رزومم خوب باشه؟؟؟!!!
  ای بابا!!!

 39. ارسال تصویر مدارک استعداد بهشتی گفت:

  لطفا جواب بدید. از دوستان کسی هست که ثبت نام کرده باشه؟
  برای ثبت نام فایل اسکن شده ریز نمره و مدارک دیگه رو می خاد. در صورتی که ما فقط فایل اسکن شده رو داریم. حتی مدارک خودشون رو هم که گذاشتن فایل ورد نذاشتن که بشه مشخصات رو در اون پر کرد و پی دی اف ارسال کرد. فایل پی دی اف اینا رو من از کجا بیارم. خدا چقد بی نظمن اینا. لطفا جواب بدید

  • M گفت:

   عزیزم شما هم فرمت jpg هم doc رو میتونین به پی دی اف تبدیل کنین

   • ارسال تصویر مدارک استعداد بهشتی گفت:

    خیلی ممنونم. چون یکی از فایلا دو صفحه است و باید در قالب یک پی دی اف ارسال بشه چی کار باید بکنم؟ اصلا این امکان وجود داره که دو صفحه در قالب یک پی دی اف ارسال بشه؟

    • کیفیت یا کمیت؟! مسئله این است! گفت:

     اگه فایلتون WORD هست که مشکلی نیست. اما اگه JPG هست از روش ابداعی من برای آزمون دکترای هشت خوان رستم!! استفاده کنین. فایل JPG رو توی WORD کپی کنین بعد WORDرو به PDF تبدیل کنین. باز بگین چرا آزمون دکتری اینقدر عجیب و غریبه! اونا می خوان خلاقیت ما به کار بیفته!

    • معصومه گفت:

     میتونید تو برنامه پینت دو صفحه رو کنار هم بزارید و به شکل یه عکس دربیاد بعد پی دی افش کنید

 40. مهرنوش گفت:

  همترازی برای همه دانشگاهها اعمال میشه؟
  لطفا جواب بدین

 41. تینا گفت:

  دوستان ارشدو شیراز بودم و کارشناسی رو پیام نور با معدل ۱۶ میتونم شرکت کنم؟؟

 42. کیفیت یا کمیت؟! مسئله این است! گفت:

  جالبه امسال بهشتی برای روانشناسی بالینی 8 نفر بر می داره. فکر کنین چند نفرم از طریق استعداد برن، چه کلاس دکترایی میشه! 10-11 نفر توی کلاس دکترا!!

 43. بهروز گفت:

  هیچ چیزی بعید نیست . آدم وقتی سنش بیشتر باشه تجربیاتش بیشتر میشه. منو شهید بهشتی چند روز پیش به خاطر سنم دعوت به مصاحبه نکرد.

 44. میم گفت:

  شرط سنی یعنی چی؟ شرط سنی بی دلیل است و این در شرایطی است که دانشگاه بورسیه نمی کند؟

 45. میم گفت:

  ریز نمرات کارشناسی رو دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشدمون دارد آیا؟

 46. محسن گفت:

  سلام دوستان يعني تاريخ فارغ التحصيلي ملاك نيست. هر كسي ميتونه شركت كنه. من سه و نيم سال فارغ التحصيل شدم. يعني ميتونم شركت كنم.

 47. تینا گفت:

  ارشدو شیراز بودم و کارشناسی رو پیام نور با معدل 16 میتونم شرکت کنم؟؟

 48. عجب گفت:

  متقاضی باید در ز مان ارائه درخواست حداکثر ۳۰ سال سن داشته باشد

  یعنی 33 سال داشته باشیم نمی تونیم شرکت کنیم؟

 49. علیرضا گفت:

  چرا اطلاعیه روی سایت دانشکده نیست؟
  چه رشته هایی پذیرش داره؟

 50. مهراوه گفت:

  پس ملاک سن هم به ملاک نوع دانشگاه اضافه شد. خوب سازمان سنجش دست دانشگاه ها رو باز گذاشته که هرچی دلشون میخواد به ملاکها اضافه کنن!

 51. طناز گفت:

  اگه معدلمون یکم کمتر باشه ایا بازم مینونیم شرکت کنیم تنها شرایط ندارم این معدله

 52. R گفت:

  تو چه رشته هايي پذيرش داره