مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

انتشار فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه سبزوار

رشته‌های دارای پذیرش دکتری با استفاده از استعداد درخشان دانشگاه حکیم سبزواری در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه حکیم سبزواری از میان داوطلبان واجد شرایط سهمیه استعداد درخشان رشته‌های جدول ذیل، برای سال ۱۳۹۶ دانشجوی دکتری پذیرش نماید.

لینک اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون استعداد درخشان ۱۳۹۶ دانشگاه حکیم سبزواری

ردیف رشته گرایش
۱ زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی
۲ آموزش زبان انگلیسی
۳ زبان و ادبیات عرب
۴ مهندسی برق الکترونیک
۵ مهندسی پزشکی بیوالکتریک
۶ ژئومورفولوژی مدیریت محیطی
۷ ریاضی آنالیز
۸ مهندسی مواد و متالورژی
۹ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
۱۰ شیمی شیمی معدنی
۱۱ فیزیک فیزیک هسته ای

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست