مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

اعلام رشته‌های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون برگزیدگان علمی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه رازی کرمـانشاه برای سال ۱۳۹۶ اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد از میان داوطلبان واجد شرایط سهمیه استعداد درخشان رشته‌های جدول ذیل، برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ دانشجوی دکتری پذیرش نماید.

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون استعداد درخشان ۱۳۹۶ دانشگاه رازی

ردیف عنوان رشته گرایش ردیف عنوان رشته گرایش
۱ ژئومورفولوژی مدیریت محیطی ۳۲ مهندسی عمران سازه
۲ آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) مخاطرات آب و هوایی ۳۳ مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
۳ علوم اقتصادی اقتصاد سنجی ۳۴ مهندسی عمران ژئوتکنیک
۴ علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی ۳۵ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات
۵ کار آفرینی ۳۶ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
۶ روان شناسی ۳۷ مهندسی شیمی
۷ تربیت بدنی- مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها ۳۸ مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتری
۹ تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی ۳۹ علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی
۱۰ تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس ۴۰ ترویج و آموزش کشاورزی
۱۱ تربیت بدنی- مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی ۴۱ مهندسی کشاورزی زراعت
۱۲ تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ۴۲ علوم دامی تغذیه دام
۱۳ تربیت بدنی – یادگیری حرکتی رفتار حرکتی ۴۳ حشره شناسی کشاورزی
۱۴  زبان و ادبیات فارسی ۴۴ زبان شناسی همگانی
۱۵ زبان و ادبیات عرب ۴۵ زبان و ادبیات انگلیسی
۱۶ شیمی شیمی فیزیک ۴۶ ژنتیک و به نژادی گیاهی
۱۷ شیمی شیمی تجزیه ۴۷ فیزیک اتمی مولکولی
۱۸ شیمی شیمی کاربردی ۴۸ علوم اقتصادی اقتصاد پولی
۱۹ شیمی معدنی ۴۹ علوم اقتصادی توسعه اقتصادی
۲۰ زیست شناسی علوم جانوری-بیوسیستماتیک ۵۰ علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی
۲۱ زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی ۵۱ شیمی آلی
۲۲ ریز زیست فناوری نانو بیو تکنولوژی ۵۲ بیوشیمی
۲۳ ریاضی آنالیز
۲۴ ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
۲۵ آمار
۲۶ فیزیک حالت جامد
۲۷ نانو مواد معدنی
۲۸ فیزیک اتمی مولکولی
۲۹ مهندسی برق الکترونیک
۳۰ مهندسی برق مخابرات ، میدان و موج
۳۱ مهندسی برق  قدرت

 

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
  1. پروانه گفت:

    سلام من فارغ التحصیل ارشد رشته مشاوره پردیس دانشکاه خوارزمی تهران بامعدل۱۸٫۴۵دربهمن ۹۳ میباشم.آیا اجازه شرکت دردکترای بدون آزمون رشته روانشناسی این دانشگاه را دارم؟