• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف

  پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از میان فارغ‌التحصیلان و دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد.

  به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در نظر دارد در اجرای آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر و طبق آئین نامه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و آیین نامه الحاقی آن به شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق موارد مندرج در این اطلاعیه، از میان فارغ التحصیلان و دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی ، با انجام مصاحبه و بررسی مدارک آموزشی و پژوهشی، برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در رشته های زراعت، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، مکانیزاسیون کشاورزی در مقطع دکتری دانشجو پذیرش نماید.

  شرایط اختصاصی:

  1. دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یکی از دانشگاه های داخل کشور
  2. دارا بودن میانگین کل ۱۶ و یا باالتر در مقطع کارشناسی
  3. دارا بودن میانگین کل ۱۷ و باالتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
  4. بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.
  5. کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق آیین نامه (کسب حداقل ۱۰ امتیاز از ردیف شماره ۱ بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل ۴ امتیاز از ردیف شماره ۱۱ مربوط به مدرک زبان، بخش امتیازات آموزشی الزامی است).

  نحوه ارائه مقالات یا فعالیتهای علمی برگزیده:

  • مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ۱ مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد.

  تبصره: دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی، فرصت خواهد داشت که مقاله خود را که دارای گواهی پذیرش است به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

  • هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.
  • برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خورازمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا) باید تاییدیه دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.
  • برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تاییدیه دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

  نکات مهم:

  • دانشجویان نیمسال آخر، چنانچه تا قبل از ثبت نام در فراخوان بتوانند از پایان نامه خود دفاع نمایند، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این فراخوان شرکت نمایند.
  • سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیاز دهی، در مقطع کارشناسی ۸ نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد ۴ نیمسال است.

  تبصره : داوطلبان رشته هایی که سنوات مجاز تحصیل آنها ، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در مقطع کارشناسی ۹ نیمسال و کارشناسی ارشد ناپیوسته ۵ نیمسال تصویب شده اند ، امتیازت لازم را مطابق با جدول مربوطه اخذ خواهند نمود.

  • تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
  • مدارک داوطلبان و وجه دریافتی، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم، مفاد آگهی را مطالعه و فقط درصورت دارا بودن شرایط مربوط نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.
  • ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقاالت، کتب، تألیفات و سایر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.
  • با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری بصورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند.

  مدارک لازم:

  1. فرم تکمیل شده تقاضا بطور دقیق و خوانا
  2. یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی
  3. دو قطعه عکس که مشخصات داوطلب در آن پشت نویسی شده باشد
  4. تصویر مدرک نمایانگر وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد
  5. تصویر گواهینامه و ریز نمرات تایید شده در دوره کارشناسی ارشد که نمره پایان نامه حتمًا در آن درج شده باشد
  6. تصویر گواهینامه و ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی
  7. گواهی دال بر احراز حد نصاب یکی از آزمون های زبان معتبر
  8. معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای دانشجویان المپیادی در مقطع کارشناسی ارشد
  9. معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا ( برای برگزیدگان جشنواره ها در مقطع کارشناسی ارشد که منتشر شده باشد.)
  10. تصویر کلیه مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها ، کلیه تألیفات ، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب
  11. ارائه اصل و یک کپی از فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب۲۱۷۷۲۹۲۲۱۱۰۰۲ به نام رابط تمرکز وجوه شبانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور

  نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:

  • مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۶/۰۳/۱۰ خواهد بود.
  • به مدارک ناقص و یا ارسال شده بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق سایت دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسید.

  داوطلبان بایستی کلیه مدارک لازم را از طریق پست سفارشی به نشانی : اهواز- ملاثانی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان -مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی –دفتر استعدادهای درخشان– کد پستی ۶۳۴۱۷۷۳۶۳۷ ارسال و رسید پستی آن را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگه دارند.

  • روی پاکت حتما قید شود : متقاضی پذیرش بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان ) در رشته / گرایش …….

  مطالب مرتبط

  انتشار نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه کردستان... نتایج پذیرش استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی سال 1397 دانشگاه کردستان منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع دکتری...
  انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه محقق اردبیلی... فهرست اسامی پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه محقق اردبیلی در مقطع دکتری در سال 1397 منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، براساس اعلام دانشگا...
  اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه سمنان... فهرست نهایی اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 97-98 اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اع...
  اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه تهران... اسامی پذیرفته شدگان مقطع دکتری با استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه تهران اعلام شد. به گزارش پی اچ دی ...
  انتشار نتایج پذیرش بدون آزمون دکتری 97 دانشگاه امیرکبیر... اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال 1397 دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، نتایج پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی...
  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar
  m
  m

  چی گرایشی می خواهند