در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیس به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

–  فیلتر های دیجیتال

– اکتشاف EM

– اکتشافات ژئوالکتریک