در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

–  فیلتر های دیجیتال

– لرزه زمین ساخت

– تئوری انتشار امواج کشسان