در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته علوم جانوری –  فیزیولوژی جانوری به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  فیزیولوژی اندام ها

– بیو شیمی

– زیست شناسی سلولی و مولکولی

  دروس کارشناسی ارشد :

– فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشا

 

آخرین مهلت ثبت نام کارگاه آنلاین رازهای موفقیت در مصاحبه دکتری ... برای ثبت نام کلیک کنید ...